top of page

Crnogorski JLTV dobijaju izraelske minobacače i sistem vatrene podrške

19/05/2023 Ministarstvo odbrane Crne Gore ugovorilo je 15. maja sa izraelskom odbrambenom industrijom nabavku samohodnih minobacača 120 mm. Firma Elbit Sistemi integrisaće svoj sistem vatrene podrške SPEAR integrisaće na borbena vozila Oškoš (Oskosh) JLTV. Minobacač 120 mm sa mehanizmom za smanjenje trzaja može da ostvari brzinu paljbe od 12-16 mina u minuti. Na duže vreme, od 10 do 20 minuta, održivo je gađanje sa 3-4 mine u minuti. Proizvođač tvrdi da se iz marševskog u vatreni položaj može da pređe za samo 60 sekundi jer je rad dvočlane posade podržan robusnim uređajima za automatizaciju i sofisticiranim sistemom za kontrolu vatre. Ugovaranje posla za izradu minobacača podržano je od izraelske države i zato su predstavnici crnogorskog ministarstva odbrane prvo bili u poseti kod kolega iz izraelskog ministarstva. Šef Direktorata za logistiku pukovnik Vladan Martić u ime Crne Gore 9. maja stavio je potpis na dogovor sa brigadnim generalom Jairom Kulasom, direktorom Biroa za podršku odbrambenoj industriji Itraela o nabavkama srestava ratne tehnike za modernizaciju Vojske Crne Gore (VCG). Sledeći korak bio je ugovor sa Elbitom u vrednosti od oko 20 miliona evra. U okviru tog posla Elbit će na vozila JLTV ugraditi sistem vatrene podrške i i dostaviti minobacačke mine. Ove godine biće potpisan još jedan ugovor sa izraelskom indsutrijom za prepravku nekih od JLTV u lovce tenkova naoružane sa protivoklopnim vođenim raketama SPIKE. Vrednost tog ugovora biće takođe orijentaciono 20 miliona evra. Oba posla predviđena su u budžetu crnogorske odbrane za ovu godinu i Vlada je odobrila da se pribave krediti od po 20 miliona evra. Naoružavanje JLTV potpuno je prepušteno izraelskom Elbitu. Vozila JLTV ugovorena su sa Pentagonom oktobra 2019. i već u novembru za taj posao plaćeno je oko 32,79 miliona evra . Prvih dvadeset vozila od 65 naručenih primljeno je oktobra 2020. godine. Nova vozila stižu sukcesivno i ugovor će biti realizovan ove godine. U međuvremenu za tehnološkog partnera za integraciju naoružanja izabran je Elbit i 2020. ugovoreno je da se na crnogorske JLTV integriše 55 daljinski upravljanih borbenih stanica na koje, prema proceni potreba, može da se postavi mitraljez kalibra 12,7 mm ili 7,62 mm ili automatski bacač granata 40 mm. Nabavka tih stanica u vrednosti od preko 30 miliona evra finansira se preko komercijalnog kredita koji je Vlada Crne Gore uzela od izraelske privatne banke HAPOALIM. U periodu od ove godine do 2025. VCG završiće preoružanje dve pešadijske čete i jedinica vatrene podrške 1. pešadijskog bataljona na JLTV sa izraelskim sistemom naoružanja. Te jedinice su deklarisane za angažovanje na NATO misijama. Od januara 2023. VCG ima jedan vod sa vozilima JLTV u Bugarskoj, u sastavu NATO misije Aktivnosti ojačane budnosti (enhanced Vigilance Activities) za zaštitu južnog krila u kontekstu rata u Ukrajini.

Crnogorski JLTV dobijaju izraelske minobacače i sistem vatrene podrške

19/05/2023 Ministarstvo odbrane Crne Gore ugovorilo je 15. maja sa izraelskom odbrambenom industrijom nabavku samohodnih minobacača 120...

bottom of page