top of page

Kasarna u Priboju gradiće se 2026.

07/05/2024 U srednjooročnom planu Ministarstva odbrane Srbije za period 2024.-2026. naveden je plan ulaganja u izgradnju objekata i infrastrukture u Priboju. U tekućoj godini predviđeno je samo 9 miliona dinara, 2025. godine 21 milion, a 2026. 700 miliona dinara. Dinamika potrošnje novca za radove direktno je povezana sa obnovom kasarne odnosno formiranjem novog bataljona u Priboju. Prema stavovima zvaničnika polazna zamisao za razvoj novih jedinica je zaštita perifernih delova zemlje koji su pod pritiskom smanjenja populacije. Na tom fonu u Loznici je formiran 111. pešadisjki bataljon koji je preoružava na borbena vozila Lazar 3. Pribojski bataljon obzirom da će biti brdski verovatno će biti jedinica lake pešadije.  Pre pet godina predsednik Aleksandar Vučić najavio je formiranje novih jedinica u Priboju i Loznici, mestima koja su u prošlosti imala kasarne. U konkursu za prijem profesionalnih vojnika u Vojsku Srbije (VS) od 1. jula 2019. godine prvi put je pomenuta nova jedinica – Vojna pošta 1443 Priboj, ali naglašeno je da će privremeno mesto službovanja da bude Kraljevo. Zatim su ministri po redosledu Aleksandar Vulin, Nebojša Stefanović i Miloš Vučević u više prilika najavili da će se uskoro otvoriti kasarna u Priboju i formirat bataljon nove strukture koji su predstavili kao brdsko-pešadijski. Vučević, sada ministar tehničke Vlade 8. januara ove godine rekao je da će se ove godine pokrenuti radovi u novoj kasarni u Priboju. U skorijoj prošlosti u Priboju je bila 6. laka brigada, jedinica koja je u miru imala jezgro za ratni razvoj, a popunjavala se na mobilizacijski poziv vojnim obveznicima iz tog gradića i okoline. Sada populacijska baza za popunu bataljona je mršava jer 2022. godine u Priboju je bilo 7.635 muškaraca u radnom kontigentu starosti od 15 do 64 godine. Mlađi će u perspektivi da prođu kroz vojnu obuku, a na stariji deo stanovništva koji je služio vojni rok može da se računa za ratnu popunu bataljona i za potrebe civilne odbrane. Prilike su nešto bolje ako se kao izvor kadra za bataljon obuhvati širi deo Zlatiborskog okruga.

Kasarna u Priboju gradiće se 2026.

07/05/2024 U srednjooročnom planu Ministarstva odbrane Srbije za period 2024.-2026. naveden je plan ulaganja u izgradnju objekata i...

bottom of page