top of page

NATO manevri na Balkanu

15/05/2023 Američke i savezničke snage su u pokretu na širom prostora Balkana. Čitava brigada biće prebačena iz kontinentalnog dela SAD i zajedno sa kontigentima članica NATO i partnera sudelovaće u povezanom nizu vežbi koje će kulminirati u delti Dunava. To je sastavni deo šire evropske aktivnosti okvirnog naziva Branilac 23 (DEFENDER 23) uz učešće preko 7.000 vojnika iz SAD i 17.000 ljudi iz preko 20 armija NATO i partnera. Jedna od tri velike vežbe u okviru DEFENDER-a 23 je "Trenutni odgovor 23" (Immediate Response 23) na prostoru bivše Jugoslavije, Albanije, Grčke i Bugarske. Glavna dinamika vežbe biće od 22. maja do 2. juna. U toj fazi manevara američke snage vežbaće sa saveznicima na njihovim poligonima. Cilj je da se potencijalnom protivniku prikaže odlučnost SAD i saveznika da odgovore na izazov koji predstavlja agresija protivnika u blizini južnog krila NATO. Jasno je da se to odnosi na Rusiju i da vežba predstavlja prikaz sile i potvrdu odlučnosti SAD da štiti crnomorski pravac i Balkan. Za potrebe vežbe formiraće se tri namenska privremena sastava ekvivalenta brigade – Taktička grupa Sever (Task force North) u Hrvatskoj, Sloveniji i Crnoj Gori, grupa Jug (Task Force South) na prostoru Albanije, Severne Makedonija i Srbije odnosno Kosova gde će u vežbi sudelovati Kosovske snage bezbednosti (KSF) i grupa Crno more (Task Force Black Sea) u Bugarskoj. Prve pripremne sekvence "Trenutnog odgovora 23" počela je još u martu kada su američki brodovi iskrcali deo sredstava ratne tehnike u Grčkoj. U mornaričkom delu vežbe prevozi se jedna pešadijska brigada pod pratnjom ratnih brodova. Zatim sledi dinamika vežbe na kojoj će američke snage da se iskrcaju u albanskoj luci Drač, deo snaga na aerodrom Aleksandra Veliki u Severnoj Makedoniji i deo u Grčkoj. Svi bataljoni imaće vežbu sa bojevim gađanjem na poligionu Krivolak. DEFENDER 23 najveća je aktivnost vojske SAD i NATO saveznika i partnera u Evropi ove godine. Čita se kao imenica, ali je skraćenica za odvraćanje i jačanje gotovosti (Detterence and Enhanced Readiness). Prvobitno manevri su trebali da budu zaista branilac, ali rat na istoku je motiv da se pošalje poruka Moskvi o odlučnosti NATO i zato su važni termini postali ojačanje odbrane isturenog krila saveza i na crnomorskom pravcu na jugu i baltičkom pravcu na severu. Ključne tri vežbe u okviru manevara DEFENDER 23 pored "Trenutnog odgovora 23" (Immediate Response 23) su " Brzi odgovor 23 " (Swift Response 23) i " Čuvar sablje 23 " (Saber Guardian 23). "Brzi odgovor 23" je vežba snaga za brzo reagovanje na prostoru Nordijskih zemalja, Baltičkog mora i Sredozemnog bazena sa težištem na Crnomorskom pravcu od 5. do 20. maja. To je zadatak američkih i savezničkih padobranskih snaga. Provera angažovanja manevarskih snaga biće "Čuvar sablje 23" od 29. maja do 12. juna. To je završni segment aktivnosti na Braniocu 23 u kojem će se sve snage sa Balkana usmeriti prema Rumuniji i Dunavu. Predviđena su veliki pokreti snaga koje će izvesti nasilni prelazak Dunava, zatim bojeva gađanja protivvazdušne odbrane i artiljerije pod američkom koordinacijom i angažovanje borbene avijacije u vatrenoj podršci. Kada se sve završi jedan složen zadatak biće povratak svih snaga kući posebno onih koje idu preko okeana u baze u SAD.

NATO manevri na Balkanu

15/05/2023 Američke i savezničke snage su u pokretu na širom prostora Balkana. Čitava brigada biće prebačena iz kontinentalnog dela SAD i...

bottom of page