top of page

NATO vežba odbranu od kamikaza dronova u Rumuniji i Bugarskoj

10/06/2024 U Rumuniji i Bugarskoj održava se NATO vežba Ramštajn Legasi 2024 sa težištem na primeni PVO protiv dronova kamikaza kao što su Geran-2 i slični. Povod je visoka efikasnost dronova u ratu na istoku. Dronovi kamikaze poput Šaheda 136 su vrlo skromnog radarskog odraza, ali bučni su i po njima ukrajinska PVO dejstvuje sa protivavionskim cevnim oruđima. U NATO procenjuju da su takve letelice ozbiljan izazov i zato će od 3. do 14. juna proveriti sadejstvo multinacionalnih baterija PVO i letećih radarskih osmatračkih stanica E-3 AWACS iz flote NATO i E-7 iz turske avijacije. Na listi učesnika pored domaćina su protivavionci iz Češke, Finske, Francuske, Grčke, Italije, Litvanije, Mađarske, Nemčke, Poljske, Portugala, Slovačke, Slovenije, Turske i Velike Britanije i agencije NATO. U okviru vežbe održaće se gađanja jedinica PVO u Bugarskoj na poligonu Šabla i u Rumuniji na poligonu Kapu Midija. Cilj je da se pod vodstvom Savezničke vazdušne komande (Allied Air Command) proveri rad sistema osmatranja i javljanja, rukovođenja i komandovanja i obuka jedinica PVO u manevru i gađanju na poligonu. U skladu sa realnim pretpostavkama osim obuke sa raketnim sistemima velikog dometa kao što su Patriot i HAWK iz rumunske vojske koristiće se protivavionska oruđa kratkog dometa – laki prenosi raketni sistemi PVO i cevna oruđa. Pre dve godine održana je vežba Ramštajn Legasi 2022 na kojoj je težište bilo na PVO pribalitičkih država i Poljske. Sada se proverava rad partnera iz NATO u zaštiti crnomorskog bazena. Najviše pažnje u NATO privukli su dronovi-kamikaze koje ruska vojska koristi za dejstva po ukrajinskoj pozadini. Radi se o letelicama Šahed 136 iranskog porekla dometa nekoliko stotina koloemtara pri brzini krstarenja od 150-170 km/h. Na maršruti letelica koristi inercijalni navigacijski sistem sa korekcijom satelitskom navigacijom. Od početka jeseni 2022. godine koriste se u ruskoj vojsci, ali zbog prikrivanja preimenovani su u Geran-2. Stvarno poreklo jasno se videlo jer su letelice bile identične iranskim. U međuvremenu u Rusiji u posebnoj ekonomskoj zoni Alabuga u Tatarstanu pokrenuta je serijska proizvodnja modifikovane varijante drona.

NATO vežba odbranu od kamikaza dronova u Rumuniji i Bugarskoj

10/06/2024 U Rumuniji i Bugarskoj održava se NATO vežba Ramštajn Legasi 2024 sa težištem na primeni PVO protiv dronova kamikaza kao što...

bottom of page