top of page

Otkriven tajni adut KFOR-a

22/12/2021 Ključna uloga KFOR-a je da vidi šta se stvarno dešava na terenu i to je posao jedinice koja do sada nije javno prikazivana. Njeno delovanje, sastav i opremu obelodanio je najnovij i broj magazina "Kronikl" (The Chronicle) koji izdaje komanda međunarodnih snaga na Kosovu. Reč je o Bataljonu za obaveštajni rad, nadzor i izviđanje ( ISRBN ) koji je zadužen da bude "oči" i "uši" komandanta KFOR-a tako što pruža detaljni uvid u situaciju iz svakog kutka Kosova i time štiti građane južne srpske pokrajine i međunarodne snage. Jedinica ima ISTAR sposobnosti (Intelligence, Surveillance, Target Acqusition and Reconnaissance) karakteristične za NATO vojske gde su objedinjene sve komponentne vojnoobaveštajnog rada. S obzirom da veći deo zadataka obavljaju noću, amblem jedinice je sova (eng. OWL) koja simbolizuje mudrost, moć opažanja i kraticu glavnih aktivnosti: posmatranje (Observation), upotrebu bespilotnih letelica odnosno krila (Wings) i vezu (Liasion). Za posmatranje je zadužen austrijski kontigent koji čini komandu prve izviđačke čete u okviru ISRBN. Osmatranje bespilotnim letelicama je zadatak druge izviđačke četa koju predvodi 185. padobranski puk za pronalaženje ciljeva Komande za specijalne operacije Vojske Italije. Za vezu sa lokalnim stanovništvom zadužena je jedinica britanskih Kraljevskih lansera ( Royal Lancers ). Za italijanski kontigent iz 185. puka se navodi da je spreman i za borbene zadatke specijalnih snaga, ali da je njihov prevashodni posao da podatke koje prikupe na terenu, pretvore u obaveštajnu informaciju. Komandant ISRBN bataljona je italijanski potpukovnik Đanpjero Siriani. U njegovoj biografiji navodi se da je specijalizovan za elektronsko ratovanje, službovao je u obaveštajnom centru Vojske Italije u Rimu, u misijama u BiH, na Kosovu i Metohiji i kao deo mirovnih snaga UNIFIL u Libanu. On je u intervjuu "Kronikl" otkrio da njegovu jedinice čine ljudi iz 8 nacija i da je bataljon razmešten na tri lokacije: u bazi "Filmski grad" kod Prištine, "Novo Selo" južno od Kosovske Mitrovice i "Vilađo Italija" kod Peći. Značajnu ulogu u obaveštajnim operacijama imaju mađarski i hrvatski kontingenti sa bespilotnim letelicama Skajlark . Ove dronovi imaju radijus leta od 40 km od bazne stanice i bateriju za 3 sata boravka u vazduhu. Sa visine od 4.500 metara šalju sliku visoke rezolucije u bazu. Podršku ISRBN-u pruža kontigent Švajcarske sa helikopterima SA 332 Super Puma koji se koriste za transport i izviđanje iz vazduha. Za posmatranje, procenu i prikupljanje informacija zadužen je specijalno obučen oficir mađarske vojske koji se razume u topografiju i obaveštajni rad. Još jedna od ISTAR sposobnosti jesu i snajperski timovi. Trenutno su za takav zadatak zaduženi pripadnici elitne 6. padobranske brigade Vojske Poljske. Poljski snajperisti opisani su kao visoko motivisani i fizički spremni za zadatke na terenu, a za sve to su prošli napornu obuku. "Chronicle" takođe otkriva da zadatke snaga za brzo reagovanje trenutno obavljaju pripadnici turskog kontigenta. Oni su konkretno zaduženi za patrole duž administrativne linije Kosova i Metohije i centralne Srbije. Patrole se organizuju kao samostalne, zajedničke sa kosovskom policijom i sinhronizovane sa Vojskom Srbije. Na svakom zadatku koristi se oprema za osmatranje terena, sa ciljem da se otkriju ilegalne aktivnosti, pre svega šverc.
Zanimljivo je da uopšte nije tajna da je deklarisano vreme reagovanja turskih vojnika, 1 sat od dobijanja uzbune do trenutka pokreta ka mestu krizne situacije. "Chronicle" otkriva da je u KFOR prisutna i jedinica za psihološke operacije (PSYOPS) koju trenutno čine rumunski vojnici.. Na mestu komandanta jedinice zadužene za psihološka dejstva smenjuju se Rumunija, Nemačka i Italija. Zadatak jedinice za psihološka dejstva jeste da osvoji „srca i umove“ lokalnog stanovništva. Navodi se da Rumunija trenutno ima 50 ljudi u KFOR-u.

Otkriven tajni adut KFOR-a

22/12/2021 Ključna uloga KFOR-a je da vidi šta se stvarno dešava na terenu i to je posao jedinice koja do sada nije javno prikazivana....

bottom of page