top of page

Ozbiljan rast vojnih budžeta u regionu u 2024. godini

26/02/2024 Ukoliko bi zaživela izjava  Donalda Trampa da Amerika ne treba da brani zemlje članice NATO koje ne plaćaju svoju odbranu, većina država na Balkanu ne treba da brine. To pokazuju zvanični podaci iz regiona o budžetima odbrane za 2024. godinu. Na američku podršku u toj hipotetičkoj situaciji bi mogli da računaju Rumunija, Mađarska, Bugarska, Grčka i Albanija, a delimično i Crna Gora, jer ove zemlje izdvajaju više od 2 odsto bruto domaćeg proizvoda na vojsku. Manje od ovog nivoa imaju Slovenija, Hrvatska i Severna Makedonija. Srbija i BiH kao vojno neutralne zemlje ne bi bile predmet interesovanja potencijalne američke odbrane. Na nedavno održanom sastanku ministara odbrane zemalja članica NATO-a u Briselu, generalni sekretar Jens Stoltenberg izjavio  je da će evropske zemlje članice ove godine izdvojiti prosečno 2 odsto bruto domaćeg proizvoda na vojsku.  Gledajući zemlje regiona Balkana, Rumunija, Grčka i Mađarska najviše izvlače ovaj prosek, zbog rekordnih vojnih budžeta koji gledano u procentima BDP-a idu ka rekordnim ciframa iz vremena Hladnog rata. Rumunija  je u 2024. godini planirala vojni budžet u iznosu od 94 milijarde i 359 miliona leja ili 20 milijardi i 523 miliona dolara. Projekcija MMF-a je da će BDP Rumunije biti 382 milijarde i 932 miliona dolara i vojni budžet činiće čak 5,36 odsto bruto domaćeg proizvoda. Mađarska  planira vojni budžet u iznosu od 1 milijarde 985 miliona i 394 hiljada forinti odnosno 5,56 milijardi dolara. To će prema projekcijama biti 2,5 odsto bruto domaćeg proizvoda koji će u 2024. godini biti 222,2 milijardi dolara, prema projekcijama MMF-a. Grčka  je za Ministarstvo nacionalne odbrane u 2024. godini opredelila 6 milijardi i 123 miliona evra ili 6 milijardi 645 miliona dolara. Kako je procenjeni bruto domaći proizvod Grčke u 2024. godini je 256 milijardi i 271 milion dolara, dolazi se do cifre da Vlada u Atini izdvaja 2,6 odsto BDP-a na odbranu. Bugarska  je u parlamentu izglasala sredstva za odbranu u iznosu od 4 milijarde i 217 miliona leva, što je 2 milijarde i 336 miliona dolara. Preračunato u procente BDP-a, Bugarska će potrošiti 2,12 odsto na odbranu. MMF je proceio bugarski BDP u 2024 na 110 milijardi i 336 miliona dolara. Srbija  je za 2024. godinu iz budžeta opredelila 158 milijardi 859 miliona i 212 hiljada dinara i to je milijardu i 472 miliona dolara. Međutim, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je 13. januara najavio  da će u 2024. godini za dodatno naoružavanje Vojske Srbije, mimo odobrenog budžeta, biti odobreno još 736 miliona evra, što je 798 miliona i 798 hiljada dolara. Uzeći u obzir ovu najavu, Srbija za odbranu u 2024. planira 2 milijarde i 270 miliona dolara. Pretvoreno u procente bruto domaćeg proizvoda to će biti 2,78 odsto. Procenjeni BDP Srbije za 2024. godinu je prema projekciji MMF-a 81 milijardu i 694 miliona dolara. Hrvatska je u 2024. godini namenila, prema pisanju portala Obris  1,89 odsto BDP-a za odbranu. Zvanični podaci  kažu da će na vojnu odbranu biti potrošeno milijardu 148 miliona i 260 hiljada evra ili milijardu i 246 miliona dolara. Kako MMF procenjuje da će Hrvatska ostvariti 86 milijardi i 300 miliona dolara bruto domaćeg proizvoda, troškovi odbrane činiće 1,44 odsto BDP-a. To u suštini znači da će biti izdvojena vanbudžetska sredstva za kupovinu naoružanja i vojne opreme. Slovenija  planira da na vojnu odbranu potroši milijardu 18 miliona i 315 hiljada evra ili milijardu i 105 miliona dolara. Ukoliko to uporedimo sa procenjenim bruto društvenim proizvodom Slovenije u 2024, od 73 milijarde i 865 miliona dolara, dolazi se do podatka da Vlada u Ljubljani planira za vojsku 1,5 odsto BDP-a. Albanija  je opredelila  48 milijardi 338 miliona 376 hiljada leka ili 504 miliona i 987 hiljada dolara. Prema procenama MMF-a Albanija će ostvariti BDP od 25 milijardi i 297 miliona dolara, a na odbranu će biti potrošeno 2 odsto bruto domaćeg proizvoda. Severna Makedonija nije donela budžet za 2024. godinu. U 2023. za odbranu je izdvojeno 294 miliona dolara ili 1,69 odsto BDP-a. Severna Makedonija je 2023. ostvarili bruto domaći proizvod od 17 milijardi 431 milion dolara. Crna Gora  je za odbranu odvojila  74 miliona 856 hiljada 820 evra ili 81 milion 244 hiljade američkih dolara. Iako je procenat troškova odbrane 1,06 odsto  bruto domaćeg proizvoda koji će u 2024 iznositi 7 milijardi i 660 miliona dolara, kapitalni izdaci za naoružanje ( dva patrolna broda i helikopteri) su dodatnih 160 miliona dolara i novac će biti obezbeđen iz kredita . Bosna i Hercegovina nije još usvojila budžet zajedničkih institucija za 2024, ali je za 2023.  za Ministarstvo odbrane BiH izdvojeno 392 miliona 259 hiljada konvertibilnih maraka. To je 217 miliona 691 hiljada dolara. MMF je bruto domaći proizvod Bosne i Hercegovine u 2023. godini procenio na 26 milijardi i 945 miliona dolara. I dolazimo do podatka da je Vlada u Sarajevu izdvojila 0,81 BDP-a na odbranu. To je ubedljivo najniži nivo na Balkanu, posebno ako se doda činjenica da nisu predviđena nikakva vanbudžetska sredstva ili krediti za kupovinu naoružanja i vojne opreme.

Ozbiljan rast vojnih budžeta u regionu u 2024. godini

26/02/2024 Ukoliko bi zaživela izjava Donalda Trampa da Amerika ne treba da brani zemlje članice NATO koje ne plaćaju svoju odbranu,...

bottom of page