top of page
  • Writer's pictureAleksandar Radić

Američki padobranci u Srbiji: jedinica za brzo reagovanje

17/09/2021

Vežba američkih i srpskih padobranaca "Nebeski most 21" traje od 13. do 17. septembra (foto: twitter.com/USEmbassySerbia)

Američka elitna padobranska jedinica došla je u goste kolegama iz 63. padobranske brigade

Vojske Srbije (VS). Reč je o delovima 173. padobranske brigade koji su stigli na vežbu "Nebeski most 21" održanoj na Niškom aerodromu i poligonu Međa.


Za obe jedinice zajedničko je što su predviđene za brzo reagovanje kada se ukaže potreba i zato su uvek u gotovosti da izvrše naređenje.


Ovo je drugi dolazak američkih padobranaca u Srbiju u protekle četiri godine. Prvi je bio bilateralna vežba novembra 2017. kada su delovi sto sedamdeset treće skakali na aerodromu Kovin i Lisičiji jarak.


Sada su pored njih stigli su i delovi 54. brigadnog inžinjerijskog bataljona iz Vićence, elitne jedinice u kojoj su dve čete pionira, vojnoobaveštajna četa, četa veze, četa za isturenu podršku i štabna četa. U ovogodišnjoj vežbi učestvuje oko 120 vojnika iz SAD.

173. padobranska brigada u Nišu pred padobranski skok (foto: vs.rs)

Za skokove padobranaca iz obe zemlje koriste se četvoromotorni avioni C-130H Herkules, "radni konj" američke avijacije koji je u službi od 1950-tih godina. Vremenenom izrađivane su nove modernizovane varijante, ali u osnovni to je stara konstrukcija koja je još uvek nezamenjivo sredstvo podrške padobrancima.


Za "Nebeski most 21" iz SAD došla su dva aviona koja pripadaju rezervistima nacionalne garde Misurija. Na Niškom aerodromu viđen je i jedan helikopter UH-60 Blek hok koji je došao iz Bondstila.


Zvaničan naziv američke jedinice kada se prevede glasi 173. pešadijski brigadni borbeni tim

(vazdušnodesantni) u kojem je 173. brigada jezgro ojačano sa jedincama za vatrenu i pozadinsku podršku.


Ranija praksa je bila da se takva namenska taktička grupa formira po potrebi, ali od

prošle dekade Američka vojska ima stalne brigadne timove za brzo reagovanje.


Komanda Sto sedamdeset treće je u gradu Vićenca u severnoj Italiji gde se nalaze četiri borbena bataljona – dva padobranska, jedan artiljerijski i jedan inžinjerijski. Dva padobranska bataljona su u Grafenveru u Nemačkoj.


Američka praksa je da se broj jedinice sa njenom ranijom ratnom istorijom čuva tako što se dodeljuje nekom od aktivnih sastava. Stosedamdeset treća nije izuzetak i njen broj korišćen je viša puta za različite jedinice od prvog aktiviranja 1915. kada je to bila 173. pešadijska brigada.

Za skokove na "Nebeskom mostu 21" korišćeni su srpski An-26 i američki C-130 Herkulesi (foto: vs.rs)

Njeni borci poslani su u Prvom svetskom ratu u Francusku, ali nisu uvedeni u borbe.


Tokom Drugog svetskog rata Amerikanci nisu imali brigade i od 173. pešadijske formiran je izviđački bataljon. U svojoj istoriji jedinica ima diskontinuitet od 1951. do ponovnog formiranja 1963. od kada je to padobranska brigada kao danas.


Njeni padobranci borili su se u vijetnamskim prašumama, ali nakon rata, 1972. godine, brigada je još jednom deaktivirana.


Slom Varšavskog pakta podstakao je veliko smanjenje američkog vojnog prisustva na istočnoj strani Atlantika. Zbog jugoslovenske krize preispitali su potrebe. U vreme koncentracije snaga u vreme napada na SRJ 1999. morali su da dovode jedinice iz kontinentalnog dela SAD.


Zato su kasnije, 2000. godine formirali padobransku brigada kojoj je određen broj Sto sedamdeset tri.


Njen prvi zadatak bio je u sastavu KFOR-a. U početku imala je samo jedan bataljon i jednu

artiljerijsku bateriju, ali Amerikanci su vrlo fleksibilni u organizaciji jedinica i za rat u Iraku

2003. godine sastavili su na bazi 173. brigade taktičku grupu sa tenkovima i borbenim vozilima pešadije.


Izveli su najveći padobranski desant posle ere Hladnog rata – 26. marta 2003. iz C-17A

skočila su na severu Iraka preko 900 padobranaca iz Sto sedamdeset treće. Zauzeli su aerodrom Bašur i zatim su C-17A sleteli i iskrcali teška borbena vozila.


Dvadesetgodišnji rat u Avganistanu nije prošao bez učešća padobranaca koji su uglavnom korišćeni na najtežem području oko Kandahara.

Priprema 173. padobranske brigade za skokove na vežbi "Okretan duh 21" (Agile Spirit 21) u Vazijaniju, Gruzija (foto: dvidshub.net/ Staff Sgt. John Yountz)

Osim ratnih zadataka padobranci su od 2014. angažovani na obuci oružanih snaga država na obodu Rusije – u Ukrajini, pribaltičkim državama i Gruziji.


Sada 173. pešadijski brigadni borbeni tim (vazdušnodesantni) nije u ratu, ali delovi te jedinice su stalno na dinamičnoj obuci.


Samo tokom prve polovine ovog meseca bili su na bilateralnim vežbama u Grčkoj, po Italiji, na aerodromima Sigonela na Siciliji i Ramštajn u Nemačkoj radili su na infrastrukturi za prijem izbeglica prebačenih iz Kabula.


Istvoremeno dok su neki od pripadnika jedinice bili u Nišu, jedan bataljon u Sloveniji učestvuje na vežbi "Rok Keščman 21" koja je primer kako se zamišljaju primena padobranaca.


Na aerodrom Cerklje iskrcan je iz četvoromotornih aviona C-130H Herkules padobranski desant. Vatrenu podršku pružali su Američki F-16C iz 31. lovačkog vinga iz baze Avijano. Slovenački turoboelini avioni PC-9M korišćeni su za osmatranje bojišta i navođenje udarne avijacije.


Zatim su padobranci prešli na slovenački centralni poligon Poček kod Postojne na obuku sa gađanjem.


U budućnosti sa porukama zvaničnog Vašingtona da će se preduzeti aktivne mere za potiskivanje ruskog uticaja za očekivati je da će Sto sedamdeset treća da se pojavljuje na raznim vežbama i obukama od Baltika do Balkana.


Comments


bottom of page