top of page
  • Writer's pictureAleksandar Radić

Crnogorska vojska ostaje na granici sa Rusijom


22/10/2019

U eFP bataljonu u Letoniji nalaze se vojnici Kanade, Crne Gore, Slovenije, Italije, Španije, Češke, Albanije i Poljske (foto: https://www.facebook.com/eFPBGLatvia)

Vojska Crne Gore (VCG) planira za sada do decembra 2021. redovne rotacije svog elementa u misiji NATO "Pojačano istureno prisustvo" (eFP - enhanced Forward Presence) u Letoniji. Na zadatku će se na šestomesečnom mandatu rotirati jedno izviđačko odeljenje, jedno inžinjerijsko pionirsko odeljenje i štabni oficiri.


Vlada Crne Gore na sednici 17. oktobra odobrila je da se sa slovenačkim ministarstvom odbrane dogovori obuka i ocenjivanje tih snaga pre odlaska na aktivnosti u eFP.


Crnogorski savet za odbranu i bezbednost autorizovao je angažovanje snaga u eFP ekvivalenta do jedne čete, ali po proceni potreba i pozivu NATO.


Prva rotacija od decembra 2018. do juna 2019. bilo je izviđačko odeljenje od osam ljudi i jedan štabni oficir, sada je u Letoniji inžinjerijsko odeljenje koje će u decembru smeniti izviđači. Prema odluci crnogorskih vlasti ubuduće angažovaće se odeljenja brojnosti do devet ljudi i do četiri štabna oficira u komandama jedinica eFP.


Elementi VCG su u sastavu multinacionalne bataljonske borbene grupe Letonija u kojoj ulogu vodeće zemlje ima Kanada (vojna pomoć Otave evropskim saveznicima nosi naziv Operation Reassurance). Jedinica je smeštena u gradu Adaži. Za potrebe obuke i zadatke pokazivanja sile jedinice bataljona mogu da se kreću po čitavoj Letoniji, ali za Crnogorce uslov je da poštuju svoje nacionalno ograničenje da ne ulaze u područje od pet kilometara od granice sa Ruskom Federacijom.


Crna Gora oslonila se na partnersku podršku Slovenije u pripremi i angažovanju svog nacionalnog elementa u eFP. Zato se obuka provodi u Sloveniji. Dogovorena je zajednička vežba u trajanju od 2 do 3 nedelje i ocenjivanje dva puta godišnje pre odlaska u Letoniju.

Crnogorcima je obezbeđena podrška za do 12 ljudi koji će istovremeno dolaziti na vežbu.


Zbog pogoršanja bezbednosnih prilika na istoku Evrope NATO je 2016. na Varšavskom samitu odlučio da pokrene misiju odvraćanja Ruske Federacije od pritiska na pribalitičke države. Formirana su četiri multinacionalna ojačana bataljona koja su razmeštena po jedan u Estoniji, Letoniji, Litvaniji i Poljskoj. Bataljone predvode snage iz SAD, Velike Britanije, Kanade i Nemačke.


U rotaciji koja je sada na dužnosti nalazi se približno 4.747 ljudi.


Iz regiona na terenu u Letoniji je oko 50 vojnika iz Slovenije i osam iz Crne Gore, a u Poljskoj je 69 ljudi iz baterije višecevnih lansera raketa Hrvatske vojske.


 

Lektura i korektura: Dalmoš

Comentarios


bottom of page