top of page
  • Writer's pictureVladimir Branković

Ex YU države u međunarodnim misijama: Srbija na prvom, Slovenija na drugom mestu

14/03/2022

Pripadnik kontingenta Vojske Srbije u misiji UNIFIL u Libanu (foto: unifil.unmissions.org)

Od svih zemalja bivše Jugoslavije najviše vojnika u međunarodnim misijama imaju Srbija i Slovenija. Beograd je na prvom mestu sa 289 ljudi uglavnom u UN i EU misijama, a Ljubljana na drugom sa pet ljudi manje najviše angažovanih na NATO zadacima.


Srbija

Srbija je prva zemlja regiona po broju učesnika u mirovnim misijama. Na zadacima čuvanja mira krajem prošle godine bilo je oko 289 ljudi pod zastavom UN i EU.


Prema podacima UN iz decembra 2021 najveći broj vojnika angažovan je u misiji UNIFIL u Libanu sa 177 osoba ukljujučujći pešadijski vod, štabno osoblje i posmatrače. U misiji MINUSCA u Centralnoafričkoj republici angažovano je 77 ljudi, većinom u radu vojne bolnice nivoa 2.


Na zadacima čuvana mira na Kipru u misiji UNIFIL nalazi se osam vojnika, u posmatračkoj misiji UNTSO jedna osoba. U misiji MONUSCO na sajtu UN iz decembru 2021. stoji da nije bilo nijedne angažovane osobe iz Srbije, ali su vesti iz januara obelodanile da tamo ipak ima srpskih vojnika, reč je verovatno o dvojici pripadnika Vojske Srbije.

U EU pomorskoj misiji EUNAVFOR Somalija angažovana je štabna grupa i autonomni tim za zaštitu brodova sa 16 ljudi, u misiji EUTM u Somaliji učestvuju 5 ljudi, a EUTM misiji u Maliju 3.

Slovenački vojnici na vežbi u misiji KFOR (foto: jfcnaples.nato.int/kfor)

Slovenija

Ljubljana je sa 283 vojnika druga najangažovanija zemlja ex YU u međunarodnim misijama. Najviše ljudi prisutno je u operacijama NATO.


Najznačajnije je učešće u KFOR sa 193 vojnika, u misiji pojačanog isturenog prisustva u Letoniji (eFP Latvia) nalazi se 50 osoba, na štabnim NATO zadacima u Srbiji i BiH je pet osoba, u misiju u Iraku 3 vojnika.


Prioritetno učešće u misijama EU Slovenija ima u operaciji ALTEA u BiH sa 16 vojnika, misiji EUTM u Maliju sa 9 ljudi, u pomorskoj misiji EUNAVFOR nalaze se tri osobe.


U domenu angažmana pod zastavom UN, Slovenija ima jednu osobu u libanskoj misiji UNIFIL i tri u misiji u Siriji UNTSO.


Hrvatska

Treće mesto na prostoru bivše Jugoslavije po broju mirovnjaka drži Hrvatska. Prema navodima hrvatskog ministarstva odbrane tokom protekle godine ta zemlja je u međunarodnim misijama razmestila 248 ljudi, od čega najveći broj pod zastavom NATO.


Najznačajnije učešće u operacijama Alijanse Hrvatska ima na Kosovu u KFOR sa 134 vojnika. Prošle godine oružane snage te zemlje bile su i deo borbene grupe NATO u Poljskoj pod vođstvom SAD. U 8. kontingentu misije isturenog pojačanog prisustva u toj zemlji do januara ove godine bilo je osamdeset vojnika.


U NATO misiji u centralnom Mediteranu “Čuvar mora” (Sea Guardian) Hrvatska je učestvovala sa raketnom topovnjačom RTOP-41 Vukovar u okviru borbene taktičke grupe pod komandom Rumunije sa 33 osobe. U misiju Alijanse u Iraku u novembru prošle godine upućeno je osam vojnika.


U misijama UN Zagreb je decembra prošle godine imao 14 osoba. Osam u posmatračkoj misiji UNMOGIP na granici Indije i Pakistana, pet u misiji MINURSO u Zapadnoj Sahari i jednu u misiji UNIFIL u Libanu.


U pomorskoj misiji EU NAVFOR MED IRINI i EU NAVFOR ATALANTA Hrvatska je prošle godine učestvovala sa štabnim osobljem.


Severna Makedonija

Severna Makedonija u međunarodnim misijama trenutno ima oko 70 vojnika.


Najznačajniji angažman Skoplja na međunarodnom planu za sada je NATO misija KFOR sa angažovanih 64 vojnika. U UN misiji u Libanu nalaze se tri vojnika ove zemlje, u EU misiji EUFOR/operacija Altea u BiH sa jednim oficirom za vezu, i sa dva štabna oficira u EU misiji u Centralnoafričkoj Republici EUTM CAR.

Rotacija crnogorskog kontingenta u misiji eFP u Letoniji (foto: twitter.com/eFPBGLatvia)

Crna Gora

Najveći broj vojnika Crne Gora tokom protekle godine bio je angažovan u misijama NATO i EU sa oko 26 ljudi.


Kontingent u misiji pojačanog isturenog prisustva (eFP) u Letoniji broji deset ljudi, a u KFOR-u se nalazi jedna osoba. U pomorskoj misiji EU Atalanta na rogu Afrike angažovane su dve osobe i misiju EU u Maliju EUTM jedna. Crna Gora je u misiji Atalanta tokom 2021. imala i samostalmi tim za zaštitu brodova sa 12 vojnika.


Bosna i Hercegovina

Prema navodima ministarstva odbrane BiH ta zemlja učestvuje u tri međunarodne misije. EU misiji u Centralnoafričkoj republici, kao i UN misijama u Demokratskoj Republici Kongo i Maliju sa simboličnim brojem ljudi.


Prema podacima UN iz 2021. BiH je u misiji MONUSCO u Kongu imala 3 osobe, u misiji MINUSMA u Maliju jednu osobu. Broj vojnika u EU misiji u Africi nije javno predstavljen.




Comentários


bottom of page