top of page
  • Writer's pictureUrednički tim

Nove oznake Vojske Srbije - Štitovi, Munje, Beograd i USB priključak

05/04/2024

Obeležja na uniformi pripadnika Vojske Srbije angažovanih u misiji UN (foto: vs.rs)

U Službenom vojnom listu objavljeni su nova obeležja jedinica, ustanova, rodova i službi Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije, a pojedine oznake su sasvim nove. Mnogi sastavi su po prvi put dobili službene oznake za uniformu.


U broju 10 Službenoj vojnog lista od 28. marta, objavljeno je da predsednik Republike donosi “PRAVILO O GRBU VOJSKE SRBIJE, VOJNIM ZASTAVAMA, OZNAKAMA I DRUGIM SIMBOLIMA I OBELEŽJIMA VOJSKE SRBIJE”.


Pravilom je definisan izgled vojnih zastava, oznaka i obeležja, materijal od kojih se izgrađuju zastave, i koplja na kojim stoje, kao i pravila korišćenja. U članu 35 stoji da “vojne oznake ne mogu sadržati društveno-politički ili verski neprihvatljive sadržaje”, ali bez konkretnog objašnjenja na koje sadržaje se tačno misli.


Definisano je postojanje ukupno 50 značaka pripadnosti jedinici, sastavu, rodu ili službi koji se nose na vojnoj uniformi i 11 značaka o završenim nivoima školovanja i usavršavanja.


Ovim pravilom i pripadnici Vojnoobaveštajne i Vojnobezbednosne agencije dobili su značke koje se nose na reverima. Do sada su nosili oznake roda ili službe vojske ( pešadija, artiljerija, avijacija i sl.)


U Ratnom vazduhoplovstvu letači navigatori dobiće posebnu značku koju čini stilizovani prikaz krila u letu na čijoj sredini se nalazi zvezda sa 8 krakova.


Četiri rezervne brigade iz Komande za obuku dobile su novim Pravilom nove izmenjene ambleme. Osnovu čini štit koji je po vertikali podeljen na levo tamnocrveno i desno svetloplavo polje sa stilizovanim prikazom puške i mača u boji zlata. 


Banatska brigada pored osnove, na amblemu ima Grb Banatskog okruga koji se nalazi na sredini amblema. Beogradska brigada ima Mali grb Grada Beograda, Timočka brigada Grb Grada Zaječara i Rasinska brigada Grb Grada Kruševca.Izmenjeni, vizuelno bogatiji amblem dobila je i Centralna logistička baza Vojske Srbije. Bazu amblema čini tamnocrveni štit sa ukrštenim mačevima i pet logističkih službi u boji zlata koji su prikazani u jedinstvenoj formi.


“Označena” je i Kriminalističko-istražna grupa Vojne policije koja je dobila posebni amblem. Suštinski je na osnovni grb Vojne policije u donjem delu krsta vertikalno stilizovan prikaz gvozdene pesnice u boji srebra u kojoj su stilizovane munje u boji zlata sa čije leve strane je lovorov venac, a sa desne hrastov venac u boji zlata.


Vojno školstvo dobilo je zvanično nove ambleme, iako se brojne oznake koriste već nekoliko godina pre svega u promotivne svrhe. Pored Univerziteta odbrane, Vojne akademije, Kadetske brigade i Vojnomedicinske akademije sada svoj ambleme imaju Škola nacionalne odbrane “Vojvoda Radomir Putnik” i Srednja vojna škola “1300 kaplara”.


Takođe, iako se nalaze u upotrebi i mogu se naći na sajtu Vojske Srbije, sada su zvanično uvedeni u upotrebu i amblemi Oklopno-izviđačkog bataljona BRDM-2M i tenkovskog bataljona T-72M. To su jedinice koje su naoružanje oklopnim vozilima i tenkovima koje je Srbiji donirala Ruska Federacija.


Vojska Srbije je po prvi put prikazala i oznake ustanova koje se bave šifrovanjem i sajber odbranom, iako postojanje samih ustanova nije tajna.


Centar za primenjenu matematiku i elektroniku, ustanova zadužena za šifrovanje odnosno enkripciju u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, postoji formalno pod tim imenom od 2006. godine, a nastavlja tradiciju ustanove JNA iz 1967. godine. Na znaku ove ustanove dominira sova raširenih krila koja simbolično drži ključ.


Druga ustanova je Centar za komandno-informacione sisteme i informatičku podršku, koji je zadužen za sajber odbranu i ratovanje, kao i održavanje kompjuterske mreže u MO i VS. Nastavlja tradiciju slične ustanove JNA iz 1963. godine. U znak ove ustanove dominira “USB priključak”, kako stoji u pravilniku.


Zanimljivo je da iako brojne jedinice avijacije Vojske Srbije imaju ambleme koji su praktično prihvaćeni, njih nema u novom Pravilu koje je doneo predsednik Republike.


Međutim, službene oznake su dobile pojedine ustanove Ministarstva odbrane koje su sličnog ranga kao i avijacijske eskadrile. Ove ustanove su imale svoje ambleme koji su korišćeni i bili prisutni u javnosti, ali nisu formalno mogli da budu deo vojne uniforme.


Svoj znak od 6. aprila ( kada na snagu stupa novi Pravilnik) dobiće Vojna štamparija, Vojni arhiv, Medija centar “Odbrana”, Vojno-filmski centar “Zastava film”, Umetnički ansambl Ministarstva odbrane “Stanislav Binički”, Institut za strategijska istraživanja, Vojni muzej, Muzej vazduhoplovstva, Centar vojnomedicinskih ustanova Beograd, Vojna bolnica Niš i Vojna bolnica Novi Sad.


Novim pravilnikom prestaju da važe pravilnici iz 2015. godine koje je doneo tadašnji predsednik Tomislav Nikolić i pravilnik iz 2019. koji je doneo aktuelni predsednik Aleksandar Vučić.

Comments


bottom of page