top of page
  • Writer's pictureNick Ilić

Povratak srpskih plavih šlemova na Kipar uz britanske kolege

05/01/2021

Od 2011. do 2019. u misiji na Kipru Vojska Srbije je imala 46 ljudi (foto: mod.gov.rs)

Od proleća ove godine pet srpskih vojnih policajaca zajedno sa britanskim kolegama biće u misiji UN na Kipru. Iako su pripreme za odlazak još u toku na portalu te misije već je prikazano učešće Vojske Srbije. Britanski vojni izaslanik u Beogradu pukovnik Nick Ilić pripremio je autorski pogled vojno-vojne saradnje Velike Britanije i Srbije.


Pukovnik Nick Ilić MBE QGM je vojni ataše Velike Britanije u Srbiji

U okviru razvoja bilateralne saradnje Republike Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva, vojni policajci Vojske Srbije priključiće se britanskom vojnom kontigentu u sastavu mirovnih snaga UN na Kipru UNFICYP.


Nadamo se da će srpski vojni policajci biti raspoređeni na Kipru kao deo sledeće rotacije proleća 2021. kada se finalizuju tehnički sporazumi Republike Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva.

Srpski mirovnjaci će biti integrisani u Jedinicu za zaštitu snaga (Force Protection Unit) koju čine dva elementa: jedinica vojne policije pod britanskim vođstvom i vod za bezbednost zaštićenih zona UN. Snagama komanduje načelnik vojne policije misije. To je multinacionalna višenamenska jedinica i u njihovoj policijskoj nadleženosti su i osoblje i imovina misije UN na celom Kipru. U njenom sastavu su i argentinski, mađarski i slovački vojni policajci.

Glavni zadaci jedinice su sprovođenje mera zaštite snaga u skladu sa odlukama komandanta misije, istražne radnje u slučajevima disciplinskih prekršaja i kriminalnih radnji osoblja UN, pružanje istražne podrške na mestu zločina u zoni razdvajanja u slučajevima kada je umešano osoblje ili imovina UN i obezbeđivanje oboda zaštićenih zona UN.


Osnovno načelo funkcionisanja jedinice je da proaktivnim policijskim i bezbednosnim merama ostvaruje efekat odvraćanja i na tako osigurava bezbednost i operativnu efikasnost snaga UN.

Misija UN na Kipru je među najstarijim aktivnim mirovnih operacija na svetu i jedna na teritoriji Evropske unije (foto: @UNFICYP social media)

UNFICYP je jedna od najstarijih aktivnih mirovnih misija UN i sazniva na rezoluciji Saveta bezbednosti 186 od 4. marta 1964. Mandat misije proširen je nakon državnog udara 1974. koji su izveli zagovornici ujedinjenja sa Grčkom. Nakon toga je usledila vojna intervencija Turske koja je uspostavila kontrolu nad severnim delom ostrva. Od tada UN redovno obnavlja mandat plavih šlemova na Kipru. Na taj način sprečava se sukob kiparskih Grka i kiparskih Turaka i uspostavljaju uslovi za normalan život.

Velika Britanija je među prvima poslala mirovnjake na Kipar. Ujedinjeno Kraljevstvo na tom ostrvu pored plavih šlemova ima i dve nacionalne baze u Akrotiriju i Dekeliji koje nisu koje nisu deo snaga UN. Nakon sporazuma o stvaranju nezavisne Repulike Kipar 1960. ovi prostori ostali su pod britanskom jurisdikcijom kao britanska suverena teritorija.

Srpski mirovnjaci će biti integrisani u Jedinicu za zaštitu snaga koju čine dva elementa: jedinica vojne policije pod britanskim vođstvom i vod za bezbednost zaštićenih zona UN. Snagama komanduje načelnik vojne policije misije. To je multinacionalna višenamenska jedinica i u njihovoj policijskoj nadleženosti su i osoblje i imovina misije UN na celom Kipru.

Glavni zadaci jedinice su sprovođenje mera zaštite snaga u skladu sa odlukama komandanta misije, istražne radnje u slučajevima disciplinskih prekršaja i kriminalnih radnji osoblja UN, pružanje istražne podrške na mestu zločina u zoni razdvajanja u slučajevima kada je umešano osoblje ili imovina UN i obezbeđivanje oboda zaštićenih zona UN.

Osnovno načelo funkcionisanja jedinice je da proaktivnim policijskim i bezbednosnim merama ostvaruje efekat odvraćanja i na tako osigurava sigurnost i operativnu efikasnost snaga UN.


Povratak Srbije u misiju UN na Kipru rezultat je posete zamenika načelnika generalštaba Velike Britanije admirala Tima Frazera Beogradu februara 2020. On je razgovarao o unapređenju bilateralne vojne saradnje dve zemlje sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, tadašnjim ministrom odbrane Aleksandrom Vulinom i zamenikom načelnika Generalštaba Vojske Srbije general-majorom Petrom Cvetkovićem.

Na osnovu diskusija u sferi mirovne saradnje Ministarstvo odbrane Velike Britanije izradilo je memorandum o razumevanju između UN i Ujedinjenog Kraljevstva. Na taj način Srbiji je omogućeno da se formalno pridruži britanskim mirovnjacima i vrati u sastav UNFICYP-a.

Ova saradnja biće obostrano korisna za obe zemlje imajući u vidu njihova iskustva u mirovnim misijama.


Srbija je prepoznata kao jedan od najvećih evropskih kontributora misija EU i UN širom sveta. Britanska vojska je takođe aktivno angažovana u operacijama širom planete: od mirovnih zadataka pružanja humanitarne pomoćii, protivterorističkih zadataka do borbe protiv međunarodne trgovine narkoticima. Oružane snage Ujedinjenog Kraljevstva upravo su započele i trogodišnji angažman u UN misiji u Maliju sa 300 vojnika.

Za Veliku Britaniju je ovo malo ali i simbolično upućivanje srpskih vojnika na Kipar važno jer pokazuje težnju obe zemlje da zajedno rade na unapređivanju odnosa i doprinose regionalnoj i globalnoj bezbednosti. To znači i da će srpski i britanski vojnici ponovo biti zajedno u operacijama kao što je to bilo tokom Prvog i Drugog svetskog rata.

Od 2014. do 2018. godine ambasada Velike Britanije u Beogradu je nizom aktivnosti obeležila zajedničku žrtvu Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva u Prvom svetskom ratu. Kao rezultat svega toga na stotu godišnjicu od proboja Solunskog fronta 15. septembra 1918. britanski i srpski vojnici položill su vence na Dobrom Polju, Dojranu i Zejtinliku.


Komandant britanske vojske general Patrik Sanders učestvovao je u obeležavanju stogodišnjice kraja Prvog svetskog rata u Beogradu 11. novembra 2018. Bio je to jedini britanski general (sem onih koji su učestvovali na ceremoniji u Parizu gde je bio i predsednik Aleksandar Vučić) koji je van matične zemlje polagao venac na ceremoniji sećanja na završetak Velikog rata.

Ove godine ambasada Velike Britanije i ministarstvo odbrane Srbije sarađivale na priređivanju izložbe o doprinosi srpskog i britanskog naroda u pobedi nad fašizmom u Drugom svetskom ratu uprkos COVID-19.


Izložba u Beogradu, Užicu, Čačku predstavila je detalje saradnje Jugoslovenske vojske u otadžbini (JVuO) i Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije (NOVJ) sa britanskom Upravom za specijalne operacije (SOE - Special Operations Executive). Tokom nove godine postavka će biti preseljena u Niš.

Velika Britanija i Srbija svake godine zajedno učestvuju u oko 30 zasebnih bilateralnih vojnih aktivnosti. Zbog pandemije COVID-19 realizovano je svega nekoliko.

Zbog otkazivanja planiranih aktivnosti fondovi su preusmereni u pružanje COVID-19 medicinske pomoći Ministarstvu odbrane Srbije u aprilu i maju 20020. Donirani su medicinski viziri, frižideri, beskontaktni termometri i tunel za dezinfekciju za COVID-19 bolnicu u okviru Vojnomedicinskog centra Karaburma.

 

Kako je Srbija čuvala mir na Kipru


Od 2011. do 2019. u mirovnoj misiji na Kipru Vojska Srbije je imala 46 ljudi, najvecim delom u zajedničkom bataljonu sa Slovačkom i Mađarskom vojskom. Trenutno prisustvo Srbije u UNFICYP je simbolično sa svega tri vojna posmatrača i u policijskom delu misije dva službenika MUP-a. Dogovor sa Velikom Britanijom za Srbiju sada znači povratak u tu misiju.

 

Commentaires


bottom of page