top of page
  • Writer's pictureUrednički tim

Rumunija nabavlja američka amfibijska oklopna vozila

09/08/2023

Amfibijska oklopna vozila AAV (foto: dvidshub.net)

Američki Stejt Department odobrio je Rumuniji kupovinu 21 amfibijskog

oklopnog vozila AAV, čija je cena sa naoružanjem i rezervnim delovima 120,5

miliona dolara. Vozila će koristiti 307. puk mornaričke pešadije Oružanih

snaga Rumunije koji novim oklopom znatno uvećava svoje operativne

sposobnosti kakav koriste američki marinci i grčka vojska.


Za 120,5 miliona dolara Rumunija planira da kupi 16 amfibijskih oklopnih

vozil a za prevoz ljudstva AAVP-7A1, tri komandne verzije AAVC-7A1 i dva

vozila za izvlačenje AAVR-7A1.


U cenu ulazi i 16 teških mitraljeza kalibra 12,7 milimetara, 5 srednjih

mitraljeza M240B 7,62 mm, zatim automatski bacači granata Mk-19 kalibra

40 mmm, termovizijski nišani M36E T1, rezervni delovi i oprema za specijalne

misije, kao i obuka ljudstva i tehničara.


Jedina jedinica Vojske Rumunije koja može da koristi amfibijska oklopna

vozila je 307. puk mornaričke pešadije , koji se nalazi u sastavu rumunske

ratne mornarice. Puk koji nosi ime “Herakleja” imao je prilike da koristi vozila

AAV na zajedničkim vežbama sa američkim marincima.

Obuka američkih posada AAV u Džibutiju (foto: dvidshub.net)

Ova jedinica je sada veoma loše oklopljana i raspolaže sa 11 oklopnih vozila

ABC-79M i 3 primerka TABC-79M domaće proizvodnje iz vremena Hladnog

rata. Vozila su stara nekoliko decenija, imaju slabu oklopnu zaštitu, ali se i

dalje koriste u rumunskoj vojsci.


Rumunski marinci za desant na obalu mora ili reke Dunav sada koriste manje

desantne brodove i gumene čamce. Nova amfibijska vozila će znatno

povećati operativne sposobnosti rumunskih marinaca.


Oklopnjaci AAVP-7A1 za prevoz ljudstva imaju kapacitet transporta 21

vojnika sa opremom, a maksimalna nosivost je 4,5 tone. Sa 16 vozila za

prevoz ljudstva rumunska mornarička pešadija moći će da bezbednije iskrca

više od 300 marinaca sa opremom, ali i minobacače i lake prenosne sisteme

za protivoklopna i protivvazduhoplovna dejstva.

AAV marinskog korpusa SAD (foto: dvidshub.net)

Oklop AAVP-7A1 je nivou 4 po sistemu STANAG 4569. Štiti posadu i iskrcnu

jedinicu od dejstva metka teškog mitraljeza 14,5 milimetara ispaljenog sa 200

metara ili šrapnela granate kalibra 155 mm koja je eksplodirala na 30 metara

od vozila.


Agencija za saradnju u oblasti odbrane i bezbednosti SAD (The Defense

Security Cooperation Agency DSCA) poslala je obaveštenje o potencijalnoj

prodaji Američkom Kongresu, što je jedan od formalnih koraka u poslovima

kupovine naoružanja.


Kako se navodi u obrazloženju DSCA, prodaja amfibijskih oklopnih vozila će

kroz jačanje bezbednosti NATO, podržati ciljeve spoljne politike i nacionalnu

bezbednost Sjedinjenih Američkih Država.

AAV na multinacionalnoj vežbi (foto: dvidshub.net)

Dodaje se da će oklopna vozila poboljšati sposobnosti Rumunije u

suočavanju sa sadašnjim i budućim bezbednosnim izazovima, kroz jačanje i

modernizaciju ekspedicionih sposobnosti u borbi sa regionalnim pretnjama.


Najveći korisnik vozila AAV je Vojska SAD, odnosno Korpus Marinaca. U

regionu Balkana Grčka je prva poručila amfibijska oklopna vozila AAV, i to 76

komada iz zaliha američkog Koprusa Marinaca. Višegodišnji korisnici u

Evropi su Italija i Španija, takođe u jedinicama mornaričke pešadije.

Commenti


bottom of page