top of page
  • Writer's pictureAleksandar Radić

Više vojnika vlasti iz Prištine u 2021.

30/11/2020

Za Kosovske snage bezbednosti (KSB) nabavljena su 51 HMMWV: 27 su donacija SAD, a 24 su plaćena iz budžeta za KSB (foto: mod.rks-gov.net)

Kosovske bezbednosne snage (KSB) u idućoj godini biće povećane za 403 uniformisana lica i u budžetu je predviđen novac za njihove plate. Priština tako nastoji da ojača oružanu silu i planira nabavku dodatne borbene tehnike ali ne i ofanzivnih sredstava ili naoružanja velike vatrene moći.


Plan jačanja KSB definisan je u paketu odbrambenih dokumenata koji je prištinski parlament izglasao decembra 2018. godine. U Zakonu o KSB definisano je da je cilj da se dođe do 5.000 ljudi u aktivnom sastavu.


U to vreme administracija i KSB imali su 3.536 formacijskih mesta za uniformisana lica i civile sa stvarnom popunom od 3.215 ljudi odnosno 88,36%. Od 2019. primani su dodatni ljudi i ove godine brojno stanje ministarstva i KSB je 3.636 ljudi "na papiru".


U 2021. sa planiranim povećanjem za 11% dostići će se broj od 4.039 formacijskih mesta. Administracija ministarstva biće redukovana za jedno radno mesto sa 227 na 226, a KSB biće povećan sa 3.409 na 3.813 mesta.


Veći broj ljudi je direktna posledica ambicije Prištine da ima jaču oružanu silu.


Ranija tri bataljona sa komandama u Gnjilanu, Istoku i Kosovskoj Mitrovici preformirani su u tri puka bez veće promene broja ljudi. Deo članica NATO koristi naziv puk zbog tradicionalnih razloga za jedinice veličine bataljona i sada KSB sledi taj primer. Nije to na Balkanu jedini slučaj da se stvara privid dubine istorije i dobar primer su uniforme gardista Hrvatske i Severne Makedonije.


U osnovni pukovi su laki pešadijski bataljoni. Osnovno lično naoružanje su automatske puške nemačke HK G36 (deo ima podcevne bacače granata AG36 kalibra 40x46 mm) i američke M4 kalibra 5,56 mm. Mehanizovane čete prevoze se na terenskim vozilima HMMWV američke proizvodnje i Otokar Kobra koja su nabavljena iz Turske. Osnovna terenska vozila su Land Roveri proizvedeni u turskom Otokaru i Mercedes-Benc G kod nas poznat kao Puh po austrijskoj proizvodnoj liniji.


Prethodni Zakon o KSB iz 2008. precizno je u Članu 10 odredio da su to lako naoružane jedinice i da neće imati tenkove, tešku artiljeriju ili ofanzivne letelice.


Zakon iz 2018. ne predviđa bilo kakva ograničenja i zato su sada u KSB otvorene ambicije za uvođenje novih sredstava ratne tehnike. Planirane su nabavke za čete za vatrenu podrške koje su u sastavu pukova. Ambicija KSB je da to budu savremeni protivoklopni raketni sistemi, minobacači, automatski bacači granata i laki prenosni raketni sistemi protivvazdušne odbrane.


Izvesno je da neće biti nabavke ofanzivnih sredstava i naoružanja velike vatrene moći. Stav NATO tima za savetovanje i vezu (NALT - NATO Advisory and Liaison Team) koji je zadužen za saradnju sa KSB ima presudan značaj za planiranje nabavki naoružanja.


U skladu sa procenama potreba koje je definisao NALT nabaviće se sredstva vatrene podrške za nivo pešadijskog bataljona – minobacači 120 mm i 81 mm, automatski bacači granata 40 mm i na deo terenskih vozila biće ugrađeni teški mitraljezi kalibra 12,7 mm.


Predviđena je nabavka protivoklopnih sredstva – ručnih raketnih bacača i vođenih raketa. U okviru protivoklopne odbrane nabaviće se američke mine M93 Hornet.


Stara ambicija KSB je da se formira helikopterska jedinica koja za sada postoji samo na papiru. U Turskoj školovani su mladi piloti koji će u perspektivi da lete na dva višenamenska helikoptera za sada nedefinisanog modela.

Opmerkingen


bottom of page