top of page

Američka taktička grupa Puma u Rumuniji: jedinica za odbranu od prepada i desanta

13/02/2022 Sastav i oprema američke taktičke grupe Puma (Task Force Cougar) u Rumuniji ukazuje da je reč o defanzivnoj jedinici korisnoj za odbranu od eventualnih prepada i vazdušnog desanta jer je vrlo mobilna, ali ograničenoj u vatrenoj moći i zaštiti od protivničke vatre. Taktička grupa Puma je prošle sedmice upućena iz Nemačke u Rumuniju kao ojačanje za istočno krilo NATO. To je bataljon američke vojske iz sastava 2. konjičkog puka sa borbenim vozilima Strajker koji sa ojačanjima ima do 1.000 ljudi. Upućivanje te taktičke grupe s obzirom na njenu realnu snagu snažna je potvrda procene da je reč o primarno političkom činu, prikazu sile i preventivne zaštite za savezničku infrastrukturu i jedinice u Rumuniji. Jedinica iz koga dolaze Pume je konjički po imenu jer Američka vojska pridaje veliku važnost čuvanju tradicija. Zato i danas postoji 2. konjički puk koji je prvobitno formiran pre dva veka. Savremena konjica je na Strajkerima, terenskim vozilima JLTV i Hamvi (HMMWV). U sastavu puka su skvadroni, jedinice ekvivalenta bataljona. Sada 2. puk stacioniran u Nemačkoj čine četiri bataljona sa Strajkerima, jedan artiljerijski sa vučnim haubicama M777 kalibra 155 mm, jedan inžinjerijski i jedan za logističku podršku. U praksi za konkretan zadatak oko jednog skvadrona formira se namenska jedinica u čiji sastav ulaze ojačanja iz sastava 2. konjičke prema proceni potreba. Za potrebe misije u Rumuniji izvesno je da su skvadronu pridruženi artiljerijska baterija sa šest oruđa, inžinjerci, vojna policija, vojno-obaveštajna jedinica, tim za navođenje avijacije itd. Takav sastav čini taktičku grupu, u američkoj vojnoj terminologiji "task force".Za zadatak u Rumuniji izabran je 2. skvadron sudeći po registarskim oznakama vozila. Osnovno sredstvo bataljona je borbeno vozilo Strajker koje je naoružano sa mitraljezom kalibra 12,7 mm ili automatskim bacačem granata kalibra 40 mm. Na snimcima iz Rumunije uočeni su i Strajkeri sa topovima kalibra 30 mm čija je namena vatrena podrška. U osnovni radi se o vozilu koje treba da pruži zaštitu ukrcanom odeljenju od devet ljudi do uvođenja u borbena dejstva kada se iskrcavaju i razvijaju na terenu. Balistička zaštita Strajkera daje šanse posadi da preživi pogodak zrna kalibra do 14,5 mm u čeoni deo i do 7,62 mm u bočne strane vozila. Američki izviđački bataljoni koriste i Strajkere u varijanatama za vatrenu podršku koje su naružane sa to kalibra 105 mm i sa lanserima vođenih protivoklopnih raketa Tou (TOW). Ukrcano odeljenje ima rakete Dževlin (Javelin) koje su jedno od efikasnih protivtenkovskih sredstava Američke vojske i u znatnoj količini su dostavljene Ukrajinskoj armiji. Vozila Strajker su uvedena u naoružanje pre dvadeset godina kao oslonac za razvoj mobilnih jedinica za intervencije na kriznim žarištima. Zato su prema taktičko-tehničkim zahtevima Američke vojske vozila prilagođena za ukrcavanje u avione C-130 Herkules. U Rumuniju se bataljon Strajkera prevozi drumovima utovareni na tegljače. Komandant 2. konjičkog puka vojske SAD Džozef M. Evers poručio je u Rumuniji 12. februara da će se njegova jedinica obučavati sa vojskom domaćina u "realnim uslovima kako bi odvratili protivnike i bili spremni za odbranu NATO". Pentagon ceni da će angažovanje tog sastava održati saveznike u uverenju da iza sebe imaju snagu najmoćnije sile sveta.

Američka taktička grupa Puma u Rumuniji: jedinica za odbranu od prepada i desanta

13/02/2022 Sastav i oprema američke taktičke grupe Puma (Task Force Cougar) u Rumuniji ukazuje da je reč o defanzivnoj jedinici korisnoj...

bottom of page