top of page

Bredliji na granici sa Srbijom

17/01/2024 Hrvatsko ministarstvo odbrane pokrenulo je proces obnove kasarne u Belom Manastiru u Baranji.  Tamo će se iz Našica premestiti mehanizovani bataljon "Sokolovi" koji sada koristi borbena vozila pešadije M-80A. U skoroj budućnosti toj jedinici sledi preoružanje na američka bozila M2A1 ODS "bredli".  Pred članovima parlamenta 15. januara potpredsednik Vlade i ministar odbrane Ivan Anušić rekao je da je projekat povratka vojske u Baranju već pokrenut i da se završetak planira do kraja 2026. godine. Do tada će se urediti kasarna i smestiti jedinica koja će imati od 650 do 850 ljudi.  Potreba za premeštajem jednog bataljona obrazlažena je "bezbednosnim razlozima" – zaštitom granice koja je ugrožena navalom migranata. Sekundarni razlog je demografske prirode jer je iseljavanje iz Baranje veliko i nastojaće se zadržati stanovništvo. Zatim, prisustvo bataljona popraviće ekonomski položaj Baranje.  Politički motivi ostavljeni su u senci jer je status Baranje osetljiva tema. Naime, u vreme građanskog rata 1991. godine sa tog prostora jedinice JNA potisnule su hrvatsku oružanu silu na desnu obalu Drave, prirodne južne granice tog regiona.  Baranja je bila u sastavu RSK i po političkom nagodbi Beograda i Zagreba obuhvaćena je procesom mirne reintegracije i hrvatske vlasti vratile su se na levu obalu Drave do 1997. godine.  Na poslednjem predratnom popisu stanovništva 1991. godine grad Beli Manastir imao je 10.146 stanovnika od kojih su 37,15% bili Srbi, 32,15% Hrvati, 12,84% jugosloveni i 8,52% Mađari. Prema popisu iz 2011. godine  Prema svežem popisu iz 2021. u Belom Manastiru ima 7.973 stanovnika – 62,17% Hrvata, 20,13% Srba i 7,99% Mađara.  U vreme JNA u kasarni "Kosta Nađ" bii su 51. granični bataljon i 38. centar za odgoj i dresuru vojnih pasa. U ratno doba u Baranji je bila krajiška 1. laka divizija. U kasarni su bile jedinice UNPROFOR, misije Ujedinjenih nacija.  Posle reintegracije Hrvatska nije formirala garnizon i kasarna u Belom Manastiru  predata je civilnim vlastima. Sada se priprema uređenje infrastukture i postepeni ulazak vojske, prvo do kraja 2025. dela komande i jedne mehanizovane čete i do kraja 2026. čitavog bataljona koji će u hodu da pređe na vozila "bredli". Brigada Hrvatske vojske razmeštena u Slavoniji ima dva mehanizovana bataljona, po jedan u Našicama i Varaždinu i jedan tenkovski bataljon u Đakovu, artiljerijsko-raketni divizion u Bjelovaru, divizion protivvazdušne odbrane i inžinjerijski bataljon u Vinkovcima.

Bredliji na granici sa Srbijom

17/01/2024 Hrvatsko ministarstvo odbrane pokrenulo je proces obnove kasarne u Belom Manastiru u Baranji.  Tamo će se iz Našica premestiti...

bottom of page