top of page

Nosilac "Branioca Evrope 21" na Balkanu: 53. pešadijska brigada SAD

19/05/2021 Američke oružane snage proveriće na velikoj vežbi "Branilac Evrope 21" sposobnosti za prebacivanje preko Atlantika pešadijske brigade sa ojačanjima. U delu vežbe koji se odigrava u jugoistočnoj Evropi predviđeno je da snage SAD podrže saveznicu iz pojasa Crnog mora i Balkana koju su napale neprijateljske snage, saznaje Balkanska bezbednosna mreža . Na ovogodišnjoj vežbi taj zadatak ima 53. pešadijska brigada (53rd Infantry Brigade Combat Team) Kopnene vojske SAD koja je deo Nacionalne garde Floride. Glavni deo "Branioca Evrope" u kojoj učestvuje ova jedinica je vežba "Trenutni odgovor 21" ( Immediate Response 21 ) koja se odvija na teritoriji BiH, Slovenije, Hrvatske, Grčke, Severne Makedonije i Albanije. Ova brigada ima nešto više od 4.000 vojnika. Čine je tri laka pešadijska bataljona, izviđački skvadron i bataljoni sa minobacačima i vučnim haubicama. Te snage podržavaju inženjerijski bataljon i bataljon za podršku. Brigada sa Floride nema svoje tenkove, višecevne lansere raketa, protivvazduhoplovnu odbranu, borbene i transportne helikoptere, niti višenamenske borbene avione. Sve to dolazi iz drugih jedinica vojski SAD i savezničkih zemalja koje joj pružaju kroz raznovrsne segmente vežbe "Branilac Evrope 21" Cilj takve masivne vatrene i logističke podrške je da oslabi neprijatelja i omogući pešadiji lakšu pobedu. Prema američkoj vojnoj doktrini podrška je ključna da kopnena brigada efikasno izvrši odbranu ili napad. Ona ne uključuje samo aktivnosti snabdevanja, smeštaja na terenu, održavanja i saniteta već i da svaki konvencionalni borbeni sistem podrži dejstvo pešadije. To uključuje američke višecevne lansere raketa HIMARS koji imaju bojeve glave dometa i do 300 kilometara. Ovi sistemi vežbaju u okviru "Branioca Evrope 21" u Letoniji i Nemačkoj . Transportni helikopteri služe za brzi transport pešadije i artiljerije, tako da helikopter UH-60 Crni jastreb može da prenese haubicu M777 kalibra 155 milimetara. Oni su za potrebe ovogodišnje vežbe stacionirani na aerodromu Dubrava kod Tuzle i u Albaniji. Ono što je novina i odudara od američkih vežbi prethodnih godina je masovna upotreba PVO: od lakih sistema Avenger do oruđa velikog dometa Patriot . Oni zajedno sa avijacijom kroz vežbu "Zvezdani vitez 21" ( Astral Knight 21 ) pružaju zaštitu lukama i snagama angažovanih u "Trenutnom odgovoru 21". Sistemi Avenger na vežbi "Branilac Evrope" na Balkanu dolaze iz 173. artiljerijske brigade PVO Nacionalne garde Ohaja. Tu jedinicu je u okviru Programa državnog partnerstva posetila Vojske Srbije (VS) 2009. Pre dve godine su na poligonu Šabla u Bugarskoj bili na istoj vežbi kad i jedinice PVO VS. Zanimljivost je i transport 53. brigade i drugih snaga iz SAD . Vojnici su masovno transportovani civilnim avionima koji u slučaju ratu mogu da se koriste za prevoz trupa. Oprema brigade je iz luke Džeksonvil u Floridi prebačena u Jadran brodom USNS Bob Houp. Sve vreme odvija se veoma živa saradnja sa američkim saveznicima iz NATO-a i Partnerstva za mir, pre svega sa zemljama čije će luke, aerodrome i vojne poligone korisiti Amerikanci na vežbi. I na taj način ispunjava se jedan od glavnih ciljeva "Branioca Evrope", a to je unapređivanje interoperabilnosti Vojske SAD sa evropskim saveznicima. Ova vežba je počela u maju i trajaće do juna. Okuplja oko 28.000 vojnika iz 26 država koji simultano vežbaju na oko trideset poligona. Najveći deo ovogodišnjih aktivnosti je na prostoru Balkana i regiona Crnog mora. "Branilac Evrope" je godišnja vežba američke vojske čiji je cilj da podrži kolektivnu odbranu evropskih saveznika uz prebacivanje jedinica i tehnike iz SAD i da služi kao faktor odvraćanja od eventualnog napada. U parnim godinama fokus vežbe je na centralnoj i istočnoj Evropi, a u neparnim na Balkanu i rejonu Crnog mora.

Nosilac "Branioca Evrope 21" na Balkanu: 53. pešadijska brigada SAD

19/05/2021 Američke oružane snage proveriće na velikoj vežbi "Branilac Evrope 21" sposobnosti za prebacivanje preko Atlantika pešadijske...

bottom of page