top of page

"Munjeviti udar 2021": Srbija prednjači po velikim nacionalnim vežbama

26/06/2021 Višednevni maneveri "Munjeviti udar 2021" treća su velika nacionalna vežba Vojske Srbije od 2016. godine. One po brojnosti svrstavaju srpske oružane snage na prvo mesto u regionu i u sam evropski vrh. Na aktuelnoj taktičkoj vežbi sa bojevim gađanjem " Munjeviti udar 2021 " uzbunjeno je 15.000 vojnika, što je većina uniformisanog sastava Vojske Srbije (VS). U poređenju sa tim, na združenoj vežbi "Morava" 2016. VS je angažovala je 13.000 vojnika, a dve godine kasnije na "Veku pobednika" učestvovalo je 8.000 uniformisanih ljudi. O relevantnosti tih brojki govore primeri iz regiona gde se uglavnom održavaju međunarodni manevri NATO i SAD sa vodećom ulogom Vašingtona po broju ljudstva. Hrvatska je najveće nacionalne manevre " Velebit 18 " organizovala 2018. sa 5.677 vojnika. Rumunija je 2021. na " Dačiji 21 " izvela 10.000 ljudi, uz podršku 5.000 savezničkih vojnika . Uzbuna za "Munjeviti udar 2021", prema saznanjima Balkanske bezbednosne mreže , obuhvatila je sve komande i jedinice. Vežba je zvanično počela 15. juna, ali su jedinice izašle na teren četiri dana ranije u skladu sa planom uzbunjivanja. U vežbi učestvuju sve četiri brigade Kopnene vojske, Mešovita artiljerijska brigada, Rečna flotila, logistika i jedinice telekomunikacija, 3. i 5. bataljon vojne policije, 63. padobranska i 72. brigada za specijalne operacije, 204. i 98. vazduhoplovna brigada, 126. brigada VOJIN i 250. raketna brigada za protivvazduhoplovna dejstva. Treća brigada izvela je najveću noćnu vežbu na vojnom kompleksu Pasuljanske livade. Po prvi put su masovnije korišćeni moderni borbeni sistemi sa termovizijskim i infracrvenim kamerama i nišanima. Najveća aktivnost održava se na Pešterskoj visoravni sa više od 2.000 vojnika, nekoliko desetina borbenih vozila i vazduhoplova. Paralelno sa velikim vojnim vežbama Vojska Srbije se pripremala za mirovne misije, organizovala međunarodne vojne vežbe i sprovodila redovnu obuku. Tako je u Srbiji ovog meseca održana i velika multinacionalna vežba " Platinasti vuk 21 " za izvođenje mirovnih operacija gde je pored vojske domaćina učestvovala Velika Britanija, Francuska, Slovenija, Rumunija, Mađarska, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Grčka i SAD. Slično je bilo 2016. kada po je završetku multinacionalne vežbe " Platinasti vuk 16 " sa 7 partnerskih zemalja VS otpočela Komandno taktičku vežbu " Morava 2016 " na više lokacija uz angažovanje svih jedinica vojske, čak i rezervnog sastava. Prema saznanjima Balkanske bezbednosne mreže na početku "Morave 2016" uzbunu je dobilo 20.000 pripadnika VS, kako bi se proverilo reagovanje bukvalno svih komandi i jedinica, ali je na poligone izašlo oko 13.000 vojnika . Broj učesnika ograničen je na 13.000 ljudi kako bi se izbegao dolazak stranih posmatrača, što je obaveza Srbije po Bečkom dokumentu o kontroli naoružanja.
Tada je VS imala znatno manju količinu modernih borbenih sredstava i opreme, što se posebno održavalo na učešće Ratnog vazduhoplovstva na vežbi, ali se videlo i kod specijalnih jedinica. Na poligonu Pasuljanske livade zajednički su delovali pripadnici Treće brigade Kopnene vojske i 98. vazduhoplovne brigade, uz podršku drugih jedinica Vojske Srbije. Posebno se istakla udarna jedinica Vojske Srbije 4. brigada. Ona je imala važnu ulogu u vežbi "Platinasti vuk 16", a u vreme izvođenja vežbe ispratila je 169 pripadnika u mirovnu misiju UN u Libanu. I tada se 4. brigada sa snagama ojačanog pešadijskog bataljona uputila na Peštersku visoravan gde je izvedena vežba na temu Izvođenje napadne operacije , uz podršku 2. brigade.
Iako je od 2016. počeo ozbiljan odliv ljudi iz Vojske Srbije, na svim nivoima, nastavljeno su aktivnosti sa učešćem velikog broja ljudi. Prednjačili su prikazi i vojne parade povodom državnih praznika, ali je zadržan i kontinuitet izvođenje velikih vojnih vežbi. Povodom Dana pobede i primirja u Drugom svetskom ratu koji se inače obeležava 11. novembra, Vojska Srbije je 10. novembra 2018. godine izvela veliku vežbu Vek pobednika 1918-2018 koju je Radio televizija Srbije direktno prenosila. Tada je na 10 lokacija u vežbi učestvovalo oko 8.000 pripadnika Vojske Srbije. Iako je učestvovao manji broj ljudi, upečatljiva je bila nova oprema kod specijalnih jedinica, kao i veći broj aviona i helikoptera. Televizijski prenos sa propratnim programima trajao je više od 8 sati.

"Munjeviti udar 2021": Srbija prednjači po velikim nacionalnim vežbama

26/06/2021 Višednevni maneveri "Munjeviti udar 2021" treća su velika nacionalna vežba Vojske Srbije od 2016. godine. One po brojnosti...

bottom of page