top of page

Dipaolo: Srbija fantastičan partner NATO u borbi protiv vanrednih situacija

24/09/2021 Direktor direktorata NATO za izgradnju odbrambenih kapaciteta Mark Dipaolo rekao je na nedavno održanoj vežbi "Severna Makedonija 2021" u rešavanju posledica katastrofa da je Srbija imala važan status jer je prepoznata kao "fantastičan partner NATO uz poštovanje njenog statusa kao neutralne zemlje". Vežba "Severna Makedonija 2021" održana je ove nedelje na Ohridskom jezeru i predstavljala je proveru efikasnosti reagovanja članica NATO i partnerskih zemalja u vanrednim situacijama. Organizator vežbe bio je Evroatlantski centar za koordinaciju odgovora na katastrofe (EADRCC) pri NATO koji već 19 puta organizuje redovnu godišnju vežbu za proveru efikasnosti partnerskih zemalja. One nose naziv države domaćina i godinu u kojoj se održavaju. Pre tri godine Mladenovac je bio centar zbivanja na vežbi Srbija 2018 . Ove godine red je bio na Severnoj Makedoniji na prostoru Ohridskog jezera, mesta Ohrid i Struga i planini Galičica. Scenario vežbe ohuvatio je različite događaje od pretpostavljenog snažnog zemljotresa u središtu jezera na dubini od 5 km procenjenog na 8,2 po Rihterovoj skali. Severna Makedonija je zatražila pomoć od EADRCC i na teren su stigli razni namenski timovi. Glavninu snaga za praktične vežbe dali su Srbija, Crna Gora, Grčka, Bugarska, Bosna i Hercegovina i Hrvatska. Timovi su pred sobom imali simulirane posledice, poplava, avionske katastrofe, izvlačenje povređenih iz ruševina, sa obala, vodenih površina i planina i nuklearno biološko hemijski incident. Jedan scenario u duhu hibridnog rata bile su reakcije na maliciozne dezinformacije koje neka strana sila preduzima protiv države izložene katastrofi zbog njenog dodatnog slabljenja. Prijavljeno je učešće 27 članica Nato i partnera i 16 međunarodnih organizacija sa oko 1.000 ljudi. Jedna od njih su Balkanske medicinske snage (BMTF – Balkan Medical Task Force) koje čini medicinari iz šest zemalja regiona . Pet država su bivše jugoslovenske federalne jedinice BiH, Crna Gora, Severna Makedonija, Slovenija i Srbija, a šesta je Albanija. Rad štabova bio je posebno istaknut deo vežbe jer je suština aktivnosti povećanje koordinacije. U realnim situacijama kada nekoj zemlji zatreba pomoć kao što je to bio primer katastrofalnih šumskih požara u Grčkoj protekle letnje sezone zahtev za podršku prima EADRCC i prosleđuje članicama, ali suštinski važni dogovori su u bilateralnom formatu. Naime, Nato nema svoj resurs za reagovanje i čalnice i partneri u okviru nacionalnih potencijala u konkretnoj situaciji odlučuju o tome koliko ljudi i tehnike da pošalju na teren. Zato se EADRCC trudi da što više poveže predstavnike raznih civilnih, policijskih i vojnih organizacija učesnica vežbi jer se očekuje da će oni u realnoj krizi iskoristiti međusobna poznanstva i efikasno pružiti pomoć. Jedan od tehničkih mehanizama za jačanje saradnje koji je pokrenuo NATO je informatička podrška – Komandni sistem za incidetne situacije sledeće generacije (NCIS). Softver omogućava da se brzo razmene podaci o situaciji na terenu i koordinacija rada timova iz različitih zemalja. Na računarima nacionalnog kriznog štaba i međunarodnog štaba koji se namenski formira kada dođe do katastrofe prikazuju se korisni podaci gde se koji tim nalazi, šta radi i brzo se razmenjuju informacije o događajima. Taj softver olakšava rukovođenje i komandovanje jer se u realnom vremenu, u trenutku zbivanja prati stanje i prosleđuju naređenja. Softver je razvio poznati MIT – Masačusetski tehnološki institut i koristi se u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i severnoj Makedoniji. Za potrebe vežbe na Orhridskom jezeru "jugoslovenski" tim je imao komandno mesto u bivšoj kasarni u Ohridu.

Dipaolo: Srbija fantastičan partner NATO u borbi protiv vanrednih situacija

24/09/2021 Direktor direktorata NATO za izgradnju odbrambenih kapaciteta Mark Dipaolo rekao je na nedavno održanoj vežbi "Severna...

bottom of page