top of page

Irak zainteresovan za obuku podoficira po srpskom modelu

28/02/2020 Irak je zainteresovan da podoficire svoje vojske obučava po srpskom modelu, saznaje Balkanska bezbednosna mreža . To bi predstavljalo nastavak saradnje dve zemlje na planu obuke oružanih snaga započet pre tri godine u oblasti vojnog saniteta. Delegacija iračkih oružanih snaga boravila je u Beogradu na Međunarodnoj radionici za razvoj podoficirskog kora u okviru programa Partnerstvo za mir koju su pohađali podoficiri iz 23 zemlje članice NATO i partnerskih država iz Evrope, Azije i Severne Afrike. Domaćin i organizator radionice je Vojska Srbije (VS). Skup bio deo Programa za unapređenje obrazovnog procesa u oblasti odbrane (DEEP) pod pokroviteljstvom NATO u kome Srbija učestvuje od 2014. godine. Prema rečima najviših zvaničnika VS kroz taj program su proteklih godina ostvarene su brojne aktivnosti koje su doprinele kvalitetnom radu srpskog Centra za obuku podoficira "Milunka Savić" u Pančevu. Sada su za srpska iskustva zainteresovane i druge zemlje. Pored Iraka ambiciju za jačanje saradnje sa Srbijom kroz isti program pokazala je i Jermenija u oblasti ABHO i obuke podoficira. Saradnja Srbije i Iraka u vojnoj obuci započeta je 2017. godine. Tada su okviru NATO Inicijative za izgradnju odbrambenih i bezbednosnih kapaciteta irački vojnici u Nišu pohađali kurs vojne medicine. Prema rečima Davora Peteka, savetnika NATO za reformu podoficirskog kora u Ministarstvu odbrane Iraka, Vojska Srbije se sama preporučila svojom dobrom reformom obrazovanja podoficira, pre svega brzinom promene načina razmišljanja. „Irak je na primer počeo reformu svog starog sistema koji je loš, u nešto novo i efektivno. Srbija je dobar primer zemlje koja je napravila pozitivnu promenu i od toga koristi imaju i vojska i država i obrazovni sistem, a svaka vojska je odraz svoje zemlje i svojih građana“, kaže Petek, inače penzionisani podoficir Oružanih snaga Republike Hrvatske. Vojska Srbije je ukinula 2004. srednje vojne škole za podoficire i uspostavila Centar za obuku gde dolaze profesionalni vojnici koji su imali najbolje rezultate na obuci. Prvo se završava liderski kurs, a potom prolazi obuka za podoficire koji su u vojsci neposredno zaduženi za obuku vojnika. Kanadski zastavnik prve klase Rodni Galant iz Direktorata za partnerstvo Vrhovne komande savezničkih NATO snaga u Evropi objašnjava da je Srbija postala deo DEEP programa kao korisnik, a da danas može da deli iskustva i pruži pomoć partnerskim nacijama u razvoju podoficirskog kora. „Mi stalno učimo jedni od drugih. To što Srbija ima sveža iskustva je važno za mnoge zemlje koje se sada susreću sa problemima, na svim nivoima od vrha države do Centara za obuku podoficira. Vojska Srbije je sve to iskusila i zna koliko dugo traje profesionalizacije podoficirskog kora“, objašnjava Rodni Galant. Na pitanje Balkanske bezbednosne mreže , da li to što je Srbija 2015. ponovo pokrenula Srednju stručnu vojnu školu za pojedine specijalnosti podoficira, može da znači da nešto nije urađeno kako treba, sagovornici ističu da ne postoji dobro i loše rešenje. „Srbija je odlučila da ponovo uspostavi srednju vojnu školu jer je shvatila da je to potrebno vojsci. Nema govora da li je to dobro ili loše. Ovde na radionici su bile 23 zemlje i 23 sistema obrazovanja. Standardizovan sistem ne postoji, već samo sistem koji odgovara vašoj zemlji i potrebama vaše zemlje“, objašnjava Davor Petek. „U Kanadi nemamo taj sistem. Ali svaka zemlja ima različite načine kako će regrutovati ljude i sistem treba da napravi prema svojim potrebama“, zaključio je Rodni Galant.

Irak zainteresovan za obuku podoficira po srpskom modelu

28/02/2020 Irak je zainteresovan da podoficire svoje vojske obučava po srpskom modelu, saznaje Balkanska bezbednosna mreža. To bi...

bottom of page