top of page

Rusija uvodi baražne balone kao sredstvo odbrane od dronova

10/07/2024 Ruska vojna industrija predložila je vojnom vrhu uvođenje baražnih balona u sistem PVO, koji bi bilo korišćeni kao sredstvo za zaprečavanje vazdušnog prostora u rejonu rasporeda važnih objekata kao što su komandni centri, aerodromi, čvorišta veze i drugo.   Ukoliko vam se čini da bi ova rečenica mnogo više odgovarala trećoj dekadi 20. nego 21. veka - u pravu ste, jer je to poslednji put da su takva sredstva masovno korišćena u sistemu PVO, u vreme kada još nije bilo dovoljno lovačkih aviona i protivavionske artiljerije.   Uprkos tome, masovna upotreba bespilotnih letelica i lutajuće municije na savremenom bojištu uslovila je okretanje ka nekonvencionalnim rešenjima koja mogu odmah da daju rezultat, bez obzira na to da li je reč o novom i sofisticiranom ili pak zastarelom, ali oprobanom receptu.   Činjenica je da nijedna zemlja u svetu još nije dala adekvatan odgovor na sve veću pojavu dronova. Iako obe strane svakodnevno prijavljuju obaranje neverovatne količine dronova, šteta koju čine ukazuje da je njihovo blagovremeno otkrivanje, praćenje i uništavanje i dalje na nivou statističke greške.   Zbog toga se obe zaraćene strane okreću raspoloživim rešenjima, bez obzira da li se radi o balonima sa čeličnim kablovima koji treba da spreče prolaz dronova u slučaju Rusije ili o angažovanju klipnih aviona Jak-52 u kvazi lovačkoj ulozi za obaranje tih malih ciljeva, u slučaju Ukrajine .   Ruska ideja o uvođenju (ili bolje rečeno vraćanju) u upotrebu zaprečnih balona nazvana je "sistem Barijera" i obuhvata raspoređivanje adekvatnog broja dirižabla u rejonu branjenog cilja koji bi bili vezani sa zemljom putem više čeličnih "užadi", koja bi sprečavala prolazak drona.   To se povezuje sa činjenicom da se Ukrajina u poslednjih nekoliko meseci, u nemogućnosti da angažuje klasičnu avijaciju u dubini ruske teritorije, okrenula upotrebi raznih vrsta dronova samoubica kojima napada ključne ruske aerodrome, radarska postrojenja, komandne centre, saobraćajna čvorišta ili skladišta municije, goriva i hrane.   Sada bi baloni u velikoj meri sprečili prodor tih dronova a svaka oštećena sajla bi vrlo brzo mogla da bude zamenjena, bez opasnosti po branjeni objekat.   Kompanija "Prvi dirižabl" (Первый дирижабль) objavila je i nacrt tog novog "oružja" koje nosi naziv sistem AKV-05. Taj sistem uključuje jedan balon zapremine 50 kubnih metara gasa koji bi bio vezan sajlama sa velikom motalicom na prikolici kamiona. U smeštajnom prostoru kamiona koji vozi prikolicu nalazio bi se kompleks za dopunu gasom, a u posebnom prostoru i sistem za upravljanje senzorima.   Naime, osim pružanja "čiste" fizičke zaštite, predviđeno je da ti baloni u prvo vreme budu opremljeni i osmatračkim dnevnim i noćnim kamerama koje bi u povoljnim meteo uslovima imale vizuelni domet do 10 kilometara, čime bi svaki AKV-05 bio pretvoren u vizuelnu osmatračku stanicu.   U perspektivi bi baloni bili opremljeni i radarima malog dometa, koji bi rezultate osmatranja predavali u operativni centar sektora zaduženog za PVO odbranu konkretnog objekta, odakle se može komandovati i obližnjim raketnim baterijama sistema Pancir, Tor, Tunguska ili Strela 10.   Prva varijanta balona imaće nosivost korisnog tereta od 30 kilograma i postizaće maksimalnu visinu od 300 metara ali je izvesno da će naredne varijante morati da pretrpe izmene po oba kriterijuma, i zbog težine radara ali i jer se već uvode u naoružanje dronovi čija visina leta prevazilazi 1.000 metara.   Kompanija koja proizvodi ove balone tvrdi da je već sprovela opsežno opitovanje sistema AKV-05 i da je obezbedila prve narudžbine. Cena jednog sistema nije poznata ali je svakako niža od kupovine raketnog sistema PVO bilo koje vrste, a moguće je brže opremanje i zaštita većeg broja objekata nego sa klasičnim sistemima.

Rusija uvodi baražne balone kao sredstvo odbrane od dronova

10/07/2024 Ruska vojna industrija predložila je vojnom vrhu uvođenje baražnih balona u sistem PVO, koji bi bilo korišćeni kao sredstvo za...

bottom of page