top of page
7599995.jpg

NATO manevri na Balkanu

Američke i savezničke snage su u pokretu na širom prostora Balkana. Čitava brigada biće prebačena iz kontinentalnog dela SAD i zajedno sa kontigentima članica NATO i partnera sudelovaće u povezanom nizu vežbi koje će kulminirati u delti Dunava. To je sastavni deo šire evropske aktivnosti okvirnog naziva Branilac 23 (DEFENDER 23) uz učešće preko 7.000 vojnika iz SAD i 17.000 ljudi iz preko 20 armija NATO i partnera

bottom of page