©2020 Balkanska bezbednosna mreža. Odbrana i bezbednost iz ugla novinara i urednika sa prostora Jugoistočne Evrope.

O NAMA

Blog Balkanska bezbednosna mreža pokrenula je grupa urednika i novinara iz Jugoistočne Evrope. Koncept ove informativne platforme je da doprinese  činjeničnom i odgovornom izveštavanju u regionu o temama iz domena odbrane i bezbednosti.

Glavni i odgovorni urednik:

Aleksandar Radić (Beograd)

Urednici:

Vojkan Kostić i Daniel Šunter (Beograd)

Regionalna partnerska mreža:

Obris - Obrana i sigurnost (Zagreb), Aleksandar Srbinovski (Skoplje), Monitorul Apararii (Bukurešt)

Video produkcija:

Bojan Dragićević, Igor Šunter i Tomislav Ivanović

Lektura i korektura:

Dalmoš