top of page
  • Writer's pictureAleksandar Radić

Crnogorski i makedonski artiljerci na granici sa Rusijom

02/08/2023

Artiljerci Crne Gore, Kanade, Slovenije i Severne Makedonije u NATO borbenoj grupi u Letoniji (foto: facebook.com/eFPBGLatvia)

Po jedno odeljenje artiljeraca iz Vojske Crne Gore (VCG) i Armije Severne Makedonije (ARSM) čini poslugu po jedne haubice kalibra 155 mm u sastavu NATO jedinice zadužene za ojačanje odbrane Letonije.


Balkanske članice NATO uključene su u slovenački artiljerijski vod sa kojem su ove nedelje na vežbi Wolverine Forge bili na prvoj proveri gotovosti rotacije koja je na dužnosti od decembra prošle godine do juna ove godine. Sada je u Letoniji 36 oficira i podoficira u slovenačkim uniformama, 10 iz VCG i 9 iz ARSM.


Slovenci su u Letoniju u bazu na poligonu Adaži prebacili haubice TN90 maksimalnog dometa 23,5 km. Sa raketiziranim projektilima može da se postigne domet od 39 km. Mas a oruđa u marševskom pložaju je 9.400 kg.

Slovenačke haubice TN90 u NATO borbenoj grupi u Letoniji (foto: facebook.com/eFPBGLatvia)

Poslugu haubice čini osam artiljeraca i vozač vozila za vuču. Haubice TN90 1990-tih godina izrađene su u Sloveniji po licenci izraelske firme Soltam. Na listi imovine Slovenske vojske je 18 tih haubica, a jedan vod sada je u Letoniji u sastavu borbene grupe NATO u misiji

pojačanog isturenog prisustva (EFP - Enhanced Forward Presence).


Od 2017. godine NATO zbog pretpostavljenog pritiska Rusije na istočne članice saveza razmestio je po jedan multinacionalni bataljon u tri pribalitičke države i Poljsku. Od početka rata 24. februara 2022. važnost tih jedinica u kontekstu planova NATO znatno je povećana i one su dobile veći ofanzivni karakter sa više tenkova i artiljeriskih oruđa.


U Letoniji vodeća zemlja je Kanada, a jedan od elemenata je haubička baterija od tri armije sa prostora bivše Jugoslavije. Od 2019. u bazi kod mesta Adaži rotiraju se na šest meseci crnogorski vojnici koji su ranije bili izviđači, inžinjerci i pripadnici atomsko biološko hemijske odbrane.


Makedonci su do sada imali samo odeljenje ABHO u svojoj prvoj rotaciji od juna do decembra 2022. Za rotaciju 23-01 obe zemlje pripremile su artiljerce koji sada proveravaju rad u saradnji sa ostalim nacionalnim kontigentima.


Osim u Pribaltiku Slovenci su angažovali jednu motorizovanu četu u ojačanju NATO-a u Slovačkoj u misiji pojačane budnosti (enhanced Vigilance Activities) u sastavu multinacionalnog bataljona.


U Rumuniji u istoj misiji je vod ARSM, a u Bugarskoj su i makedonski i crnogorski vod.
Commentaires


bottom of page