top of page
  • Writer's pictureAleksandar Radić

Dolaze hrvatski Bredliji

04/12/2023

Borbena vozila Pešadije M2 Bredli na paradi u Litvaniji (foto: dvidshub.net/Lt. Col. Matthew Fontaine)

Na putu iz SAD u luku Rijeka je brod sa posebnim teretom za Hrvatsku vojsku – 22 borbena vozila pešadije M2A2 ODS Bredli. Zatim će vozila na remont u Slavonski Brod, u preduzeće Đuro Đaković i konačno u Hrvatsku vojsku.


Korisnik Bredlija biće Gardijska oklopno-mehanizovana brigada, jedinica razmeštena na prostoru Slavonije sa komandom u Vinkovcima.Sada su u njenom sastavu tenkovski bataljon koji koristi tenkove M-84 i dva mehanizovana bataljona sa borbenim vozilima pešadije M-80.


Američka tehnika zameniće vozila izrađena 1980-tih godina u jugoslovenskoj vojnoj industiji. Hrvatska vojska je kroz ratni plen došla do 96 M-80 koja su sada u njenom vlasništvu.


Proces zamene i prelaska na tehniku američkog porekla pokrenuće se prijemom prve tranše od 22 Bredlija od 62 komada koja će Pentagon obezbediti iz strategijskih rezervi. To će biti fond vozila za popunu dva bataljona, a pride Hrvati će nabaviti i 22 komada kao izvor rezervnih delova za održavanje Bredlija u jedinicama i pet komada koja će se namenski koristiti za obuku.

Izviđačka borbena vozila Bredli u okolini Modriče 1996. (foto: Aleksandar Radić)

Linija za remont i modernizaciju Bredlija u Đuri Đakoviću treba da počne sa radom početkom 2024. godine. U pripremi za taj zadatak nabavljeni su alati i tehnička dokumentacija.


Prema aktuelnim planovima u početku će norma da bude završetak radova na po jednom vozilu mesečno. Kada se posao uhoda Hrvatska vojska će preuzimati u Slavonskom Brodu po dva vozila svakog meseca.


Rok za završetak zadataka je 31. decembar 2026. godine.


Borbena vozila pešadije Bredli služe u američkoj vojsci od 1981. godine. Unutar vozila ima prostora za tri člana posade – komandira, nišandžiju i vozača i ukrcano odeljenje od šest pešadinaca. Osnovno naoružanje je top kalibra 25 mm sa spregnutim mitraljezom 7,62 mm i dva lansera za protivoklopne vođene rakete TOW II.


Amerikanci su Bredlije donirali ukrajinskoj vojsci koja je prve čete uvela u borbena dejstva početkom juna 2023. godine. Od 190 komada uništena ili oštećana je približno jedna četvrtina. U realnim ratnim uslovima pokazalo se da Bredli solidno štiti posadu i da je korisno sredstvo u promišljenj taktičkoj upotrebi posebno po noći kada do izražaja dolazi sofisticirani sistem za upravljanje vatrom.

Comments


bottom of page