top of page
  • Writer's pictureAleksandar Radić

Dva francuska broda za ratnu mornaricu Crne Gore

25/03/2024

Patrolni brod OVP 60 (foto: kership.com)

Ministarstvo odbrane Crne Gore odlučilo se za nabavku dva patrolna broda koja će sagraditi francusko brodogradilište KERŠIP (KERSHIP). Plan da se plovila nasleđena iz jugoslovenske ere prema planovima budžetske potrošnje za ovu godinu biće plaćen 120 miliona evra, doduše kroz kredit na više godina.


Crnogorska delegacija prošle godine posetila je brodogradilište u mestu Konkarnu u Bretanji u kojem se grade univerzalni patorlni brodovi različitih dimenzacija sa naoružanjem i uređajima kastumiziranim prema zahtevima korisnika.


U budžetu Crne Gore navodi se da se traže patrolni brodovi za otvoreno more dužine od 55 do 70 m. Prema Dugoročnom planu razvoja odbrane 2019-2028 u domenu kontrole i nadzora mora predviđeno je da crnogorsku vojno-pomorsku zastavu nose dva patrolna broda prepravljena u tu namenu iz raketnih topovnjača RTOP-405 i RTOP-406 sagrađenih 1980-tih godina.


Taj plan je delimično realizovan i sada je u flotnoj listi P-105 Durmitor, a odustalo se od konverzije i modernizacije RTOP-406 koja je proglašena za višak i ponuđena na prodaju.  Iskazana je namera da se u periodu 2025-2028 nabavi jedan patrolni brod srednje klase i da se račun podmiri prodajom brodova P-33 i P-34, nekadašnjih raketnih fregata.


Francuski Keršip proizvodi raznovrsne brodove vojne i policijske namene (foto: kership.com)

One su još uvek u luci Bar, a potreba da se Crna Gora kao članica NATO obezbedi prisustvo u morskom pojasu od 12 do 24 nautičke milje od obale i iskučivoj ekonomskoj zoni nametnula je promenu planova.


Od 2022. godine u budžetu je planirano kreditno zaduženje za nabavku dva nova patrolna broda, prvobitno 50 miliona evra, ali taj iznos je sada 120 miliona evra u skladu sa očekivanim cenama na tržištu. U akcionom planu za primenu strategije odbrane Crne Gore iz juna 2023. godine navodi se da se dva patrolna broda treba nabaviti do četvrtog kvartala 2026. godine. 


Prema definisanim zahtevima brod koji predstavlja rešenje za crnogorske potrebe je projekat OPV 60 dužine 58,2  metra koji je u ponudi brodogradilišta KERŠIP. deplasman takvog broda je preko 550 tona. Maksimalna brzina je 21 čvor. Brodogradilište navodi da takav brod može da ostane na moru do 25 dana pri brzini krstarenja od 12 čvorova i da pređe 4.500 milja. 


Prema planu odbrane nivo ambicija Crne Gore je da jedan patrolni brod može da ostane najamnje 80 dana godišnje na moru. U okviru učešće u zadacima NATO definisano je da jedan brod može da se pridruži misiji na Sredozemnom moru u trajanju od tri meseca u jednoj godini da se sa jednim brodom učestvuje u najmanje dve pomorske vežbe saveza. 

Kommentare


bottom of page