top of page
  • Writer's pictureUrednički tim

Ko su novi generali i unapređeni oficiri Vojske Srbije i Ministarstva odbrane

10/03/2023

Vojska Srbije (foto: mod.gov.rs)

Novi ukazi o unapređenjima i postavljenjima u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane doneti su ovog meseca. Među unapređenima su ljudi iz vrha Ministarstva odbrane, ali i odlikovani ratni oficiri. U čin brigadnog generala unapređeni su i ljudi koji se nalaze na mestima za koje je propisano ili je dosadašnja praksa bila da budu pukovnici.


Prema informacijama iz Službenog vojnog lista iz 2022, načelnici Uprava u generalštabu i Ministarstvu odbrane mogu da budu po činu pukovnici, brigadni generali i general majori. To se određuje na osnovu složenosti i odgovornosti posla, ali i posebnim aktima koji određuje koji čin nosi oficir na čelu pojedine uprave ili odeljenja.


Navedeni pravilnik predviđa da načelnik Kabineta MO bude pukovnik, a na tom mestu sada se nalazi brigadni general. Dugogodišnja praksa da na čelu Uprave za odnose sa javnošću bude pukovnik sada je napuštena i tu se takođe nalazi brigadni general. Načelnici su u Kolegijumu ministra odbrane, a na fotografijama sa sajta Ministarstva odbrane Srbije, uvek su uz ministra odbrane kao najbliži saradnici.


Takođe, prema Službenom listu, šef Vojnog kabineta predsednika Republike treba da bude brigadni general, a postavljen je pukovnik, koji taj čin nosi već 12 godina.


Gledano po činu Uprava za odnose sa javnošću i Kabinet ministra odbrane sada su stavljeni u rang brigada koje broji više od hiljadu, pa čak i nekoliko hiljada pripadnika. Značajne vojne jedinice kao što su 98. vazduhoplovna brigada (gde su smešteni jurišnici Orao, helikopteri Mi-35 i H145M, dronovi CH-92A), Mešovita artiljerijska brigada (naoružanja sistemima Nora B52, Orkan, Oganj, Plamen S), 126. brigada VOJIN ( radari za kontrolu vazdušnog prostora) ili Centar za obuku Kopnene vojske (stručna obuka više stotina vojnika godišnje) vode pukovnici.


Biografije kažu da je u Srbiji rođeno 8 unapređenih, u Bosni Hercegovini dvojica i po jedan u Hrvatskoj i Crnoj Gori. Njih je 11 su Srbi po nacionalnosti, a jedan je Bošnjak. Od osam novih generala trojica su iz Ministarstva odbrane, a petorica iz Vojske Srbije, iako je VS kao organizaciona celina višestruko brojnija.Biografije unapređenih oficira

Brigadni general Jovica Matić, dosadašnji načelnik Uprave vojne policije Generalštaba Vojske Srbije, je najmlađi i rođen je 6. decembra 1976. godine u Zvorniku. Završio je Vojnu gimnaziju 1995. i Vojnu akademiju 1999, a već na početku oficirske karijere 2004. odlikovan je Medaljom za zasluge u oblasti odbrane i bezbednosti.


Završio je sve redovne nivoe vojnog usavršavanja. Pre dolaska na čelu Uprave vojne policije radio je u Kabinetu ministra odbrane. Najviša komandna dužnost koju je obavljao bila je komandant bataljona vojne policije. Pre generalskog čina bio je pukovnik četiri godine, tako da je ovo unapređenje za vojne pojmove došlo prilično brzo, posebno za oficire u koji nisu na dužnostima u jedinicama Vojske Srbije.


Načelnik Uprave za odbrambene tehnologije brigadni general Slavko Rakić je takođe mladi general. Nema javno dostupnu biografiju. U informaciji koju je objavilo Ministarstvo odbrane navodi se da je rođen 31. januara 1976. godine u Bihaću. Završio je Vojno-tehničku akademiju 2000. godine, magistarske 2006, a doktorske studije 2018. godine. Na dužnosti je načelnika Uprave za odbrambene tehnologije Sektora za materijalne resurse Ministarstva

odbrane.


Nije završio visoke vojne škole, ali je po vojnim propisima moguće napredovanje u generalski čin sa titulom doktora nauka, odnosno završenim studijama trećeg stepena. Rakić je bliski saradnik pomoćnika ministra odbrane za materijalne resurse Nenada Miloradovića.


Višegodišnji načelnik Uprave za odnose sa javnošću novi brigadni general Mihailo Zogović takođe spada u mlađe generale. Rođen je 17. januara 1976. godine u Beranama i završio je Vojnotehničku akademiju 1999. godine. Nikada nije bio na višim komandnim dužnostima, niti pohađao više vojne. Ali je zato magistrirao 2006. i stekao zvanje doktora nauka 2012. godine. Završio je i Visoke studije bezbednosti i odbrane 2022. godine.


U činu pukovnika unapređen je 2017. godine, što se i tada u vojnim krugovima smatralo za

brzo napredovanje, jer nije radio u jedinici Vojsci Srbije već je bio zamenik načelnika Uprave za odnose sa javnošću. Njegov prethodnik kapetan bojnog broda (pukovnik rečnih jedinica) Petar Bošković, poznat u novinarskim krugovima, bio je načelnik UOJ više od 12 godina i nikada nije unapređen u generala.


Novi brigadni general je i Siniša Stašević komandant 2. brigade Kopnene vojske. Rođen je 17. decembra 1971. godine. Završio je Vojnu gimaziju 1990. i Vojnu akademiju 1994., kao i sve nivoe usavršavanja na višim vojnim školama. Najveći deo karijere proveo je u 72. specijalnoj brigadi VJ i VSCG, i obavljao dužnosti komandira voda do zamenika komandanta ove jedinice, koja se sada zove 72. brigada za specijalne operacije.


Odlikovan je za učešće u borbenim dejstvima 1999. godine. Pre unapređenja u čin generala

bio je pukovnik 7 godina, od 2016. Njegova karijera smatra se dobrim primerom postupnog napredovanja vojnog oficira.


Primer postupnog napredovanja je i brigadni general Mile Vitezović , aktuelni načelnik Uprave za telekomunikacije i informatiku J-6 Generalštaba Vojske Srbije. Vitezović je rođen je 6. februara 1971. u Užicu. U profesionalnoj vojnoj službi je od 1994. godine, kad je završio Vojnu akademiju. Pre toga je završio srednju vojnu školu JNA. Komandno-štabno usavršavanje 2008. i Generalštabno usavršavanje 2013. godine.


Bio je u činu pukovnika 9 godina, i obavljao je dužnosti u vojnoj službi telekomunikacije i veze od početka karijere. General Vitezović je trenutno najviši oficir u Vojsci Srbije kome su

stručno poverene oblasti sajber odbrane i umrežavanja borbenih sistema.


Novi načelnik Uprave za obaveštajno-izviđačke poslove Generalštaba Vojske Srbije je pukovnik Dragan Arsenijević. Za mesto načelnik ove Uprave predviđen je oficir u činu generala. Međutim, Arsenijević je završio Generalštabno usavršavanje 2020. godine ( preduslov za unapređenje u činove pukovnika i generala) , tako da se može očekivati da uskoro postane brigadni general.


U informaciji Ministarstva odbrane navodi se da je rođen 20. aprila 1971. u Beogradu. U profesionalnoj vojnoj službi je od 1994. godine. Završio je Vojnu akademiju 1994. godine. Obavljao je dužnost zamenika komandanta 72. brigade za specijalne operacije. Učesnik je borbenih dejstava.


Brigadni general Gordan Pavlović, načelnik Štaba u Komandi Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije rođen je 7. aprila 1970. u Požarevcu. Njegova biografija nije javno dostupna.


U informaciji Ministarstva odbrane navodi se da je u profesionalnoj vojnoj službi od 1992. godine. Završio je Vazduhoplovnu Vojnu akademiju 1992. godine, Komandno-štabno usavršavanje 2006. i Generalštabno usavršavanje 2011. godine.

Novi načelnik Uprave vojne policije Generalštaba Vojske Srbije je pukovnik Milan Lazić. On je relativno skoro dobio čin pukovnika, a najviše vojno Generalštabno usavršavanje završio je 2020. godine. U informaciji Ministarstva odbrane navodi se još i da je rođen 21. marta 1971. u Požegi.


U profesionalnoj vojnoj službi je od 1995. godine. Završio je Vojnu akademiju 1995. godine i Komandno-štabno usavršavanje 2009. Do sada je obavljao je dužnost načelnika Odeljenja za operativne i opšte poslove u Upravi vojne policije. Na sajtu Vojske Srbije može se naći informacija da je Lazić bio i komandant 25. bataljona vojne policije u Gardi, a ta jedinica je zadužena za obezbeđenje najvažnijih vojnih objekata u Srbiji.


Pojačanje je dobio i Vojni kabinet predsednika Republike. Novi načelnik ovog kabineta je pukovnik Predrag Kraljević , dosadašnji načelnik Kabineta načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića.


Kraljević je rođen u Imotskom 9. oktobra 1969. godine. Završio je Opštu srednju vojnu

školu JNA 1988, i Vojnu akademiju, intendantski smer 1992. godine. Odlikovani je učesnik rata 1999. godine. Najveći deo karijere proveo je na poslovima međunarodne vojne saradnje. Završio je Baltički koledž odbrane u Estoniji 2005. i Generalštabno usavršavanje 2010. godine.


Čin pukovnika nosi od 2011. godine. Prema vojnim propisima načelnik Vojnog kabineta predsednika Republike trebalo bi da bude oficir sa činom brigadnog generala. Zanimljivo je da u Kraljevićevoj biografiji stoji da je 2009. godine odlikovan Velikim El Fatah ordenom prve klase, ali bez više detalja.


Među unapređenima je i brigadni general Muharem Fazlić, novi načelnik Uprave za obuku i doktrinu J-7 Generalštaba Vojske Srbije. Fazlić je Bošnjak islamske veroispovesti , rođen u Sjenici 4. oktobra 1969. godine. U čin brigadnog generala unapređen je početkom 2022. godine. Jedan od najiskusnijih visokih oficira u Vojsci Srbije i odlikovani učesnik rata.


Do sada je bio načelnik Štaba Komande za obuku, a više godine radio je u komandi

Druge brigade Kopnene vojske.


Brigadni general Boban Đorović je osim unapređenja postavljen i na mesto rektora Univerziteta odbrane, u čijem sastavu se nalaze Vojna akademija i Medicinski fakultet VMA.


Kako se navodi u saopštenju MO Đorović je rođen 14. septembra 1969. u Kragujevcu. Vojno-tehničku akademiju završio je 1993. godine, magistarske studije 1999. godine, doktorske studije 2003. i Visoke studije bezbednosti i odbrane 2012. godine. Do sada je bio prorektor Univerziteta odbrane za kvalitet i razvoj.


Najstariji među unapređenima je brigadni general Goran Momčilović. On je istovremeno jedan od retkih oficira Vojske Srbije koji su karijeru započeli u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Rođen je 4. jula 1967. u Surdulici.


Završio je Vojnu akademiju 1990. godine, magistarske studije 2005. godine, Generalštabno usavršavanje 2009. i Visoke studije bezbednosti i odbrane 2021. godine. Bio je pukovnik gotovo 13 godina. Trenutno je šef Kabineta ministra odbrane Miloša Vučevića.


Comments


bottom of page