top of page
  • Writer's pictureUrednički tim

Lazar 3: na pola puta do cilja

24/12/2019

Vojske Srbije već mesecima se obučava na oklopnom vozilu Lazar 3, savremenom točkašu sa pogonom 8x8, ali to još uvek nije punokrvno borbeno vozilo pešadije kakvo je potrebno oružanim snagama.


Šest Lazara nalazi se u 41. pešadijskom bataljonu u Bujanovcu, a u toku je obuka vojnika 21. pešadijskog bataljona iz Raške za novo oklopno vozilo.


Po prvi put u saopštenju Ministarstva odbrane navodi se da je Lazar 3, "oklopno borbeno vozilo transporter", a ne kao ranije "borbeno vozilo pešadije". S obzirom da vojska ima Lazara sa mitraljezom 12,7 mm najnovija definicija je odgovarajuća jer borbena vozila pešadije imaju topove kalibra 20 i više milimetara.

Lazar 3 na Pasuljanskim livadama (foto: mod.gov.rs)

Iako je dilema oko definicije rešena neka pitanja ostala su i dalje otvorena.


Prvobitni plan Vojske Srbije sa početka 21. veka bio je da se deo mehanizovanih bataljona koja koriste borbena vozila pešadije guseničare M80 (iz vremena JNA) preoruža borbenim vozilima pešadije na točkovima. Ta ideja bila je u skladu sa svetskim trendovima zamene guseničara bržim točkašima.


Namera da se takvo vozilo nabavi u inostranstvu presečena je 2008. ponudom Jugoimport-SDPR da se nabavi domaće vozilo.


Ponuđen je tehnološki demonstrator Lazar koji je imao odluke vozila poznatih po engleskoj skraćenici MRAP (mine resistant ambush protected) kakva se koriste u ratovima u Avganistanu i Iraku.


To nije bila vrsta vozila kakvo je želela Vojska Srbije, ali Jugoimport-SDPR ponudio novo rešenje čije tehničke karakteristike mogu da se porede sa stranim oklopnim vozilima. Vojska Srbije je 2013. godine prihvatila da se radi na projektu. Definisani su taktičko-tehnički zahtevi za novo vozilo u kategoriji borbenog vozila pešadije sa topom 30 milimetara u NATO kalibru i sa dve protivoklopne rakete.


Šta je dobila Vojska Srbije

Godine 2018. u naoružanje VS kao donacija Jugoimporta uvršteno je šest vozila Lazar 3 sa daljinski upravljanom borbenom stanicom sa mitraljezom kalibra 12,7 mm. Zbog toga on nije mogao da predstavlja zamenu za guseničare M80A kakve koristi mehanizovana pešadija, već je zamenio kamione TAM-110 motorizovane pešadije.


Procedura usvajanja u naoružanje kao donacije državnog preduzeća VS važna je tema jer se tada primenjuje samo verifikacija taktičko-tehničkih karakteristika koje deklariše proizvođač.


Lazar 3 može da zaštiti vojnike od vatre iz zasede, mina, šrapnela artijerijskih granata i da iz mitraljeza 12,7 mm gađa lako oklopljena vozila i pešadiju. Sa takvim oružjem on ne može da se bori protiv vozila svoje klase oklopljenosti.


Najnovija koncepcija Lazara 3 "kerber" ima ugrađen trocevni top kalibra 20 mm (protivavionski top Zastava M55 ) i prikazan je na vežbi MUP-a Srbije "Povratak 2019" u Nikincima 7. oktobra.


On može da se svrsta u borbeno vozilo pešadije, ali ostaje nejasno kako bi vojnik u toku borbe menjao doboš na otvorenoj kupoli kakvu ima "kerber".


Prema najavama iz Jugoimporta radi se na ugradnji topova kalibra 30, 40 i 57 milimetara na Lazara što će bitno ojačati njegove borbene sposobnosti.


Lazar 3 nema mogućnost da gađa iz pokreta, što umanjuje njegovu borbenu vrednost u odnosu na strana vozila sličnog tipa, ali se radi i na otklanjanju tog nedostatka.


U saradnji sa kompanijom "Teleoptik Žiroskopi" iz Zemuna, radi se na daljinski upravljivoj borbenoj stanici sa žiroskopskom stabilizacijom cevi - kako bi Lazar 3 mogao da gađa iz pokreta. Nije poznato kada će to biti sprovedeno u praksi.


Bitan nedostatak na čijem otklanjanju se ne radi, jeste da Lazar 3 ne može da plovi, što znači da ne može da pređe ni manje ni veće reke Srbije poput Južne Morave, Nišave, Toplice, Ibra, Tise, Save ili Dunava.


Nedostatak koji je ispravljen na predlog vojnika, jeste da se na gornji deo oklopa Lazara 3 postavi antiklizajući sloj, kako bi se vojnici lakše mogli da se kreću po vozilu, tokom odmora, održavanja ili ako napuštaju vozilo u hitnim slučajevima.


Kako je u drugim zemljama

Zemlje Balkana koje su nabavile ili rade na nabavci oklopnih transportera i borbenih vozila pešadije točkaša, kupuju vozilo koje ima amfibijska svojstva koja Lazar 3 ne poseduje.

Rumunska Pirana 5, hrvatska i slovenačka Patrija, Mađarski BTR-80 mogu da plove.


Lazar je u tom smislu sličan američkom oklopnom transporteru Strajker, koji je na početku 21. veku bio osnova za promenu koncepcije američke kopnene vojske. On se pravi u više varijatni i ne može da plovi.


Do sada je proizvedeno više od 4.500 "Strajkera" u 10 varijanti, a najmasovniji je osnovni oklopni transporter. Iako nema amfibijska svojstva, korišćen je u ratovima u Iraku i Avganistanu, a i pored brojnih primedbi sa terena, nedostatak plovidbenih sposobnosti nikada nije bio bitan.


Bez obzira na iskustva drugih zemalja sa oklopnim vozilima točkašima, prema dosadašnjim izjava zvaničnika može se zaključiti da Lazar 3 neće biti deo mehanizovane pešadije Vojske Srbije i neće zameniti guseničare jer se radi na modernizaciji postojećih guseničara M-80.


Sektor za materijalne resurse Ministarstva odbrane Srbije pokrenuo pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda. Predmet javne nabavke su pešadijska borbena vozila.


U pogonima firme "Borbeni složeni sistemi" u Velikoj Plani proizvodi se još šest vozila Lazar 3 za Vojsku Srbije. Očekuje se da oni budu stacionirani u Raškoj, u 21. pešadijskom bataljonu čiji se vojnici obučavaju za korišćenje novog oklopnog vozila.

Comments


bottom of page