• Daniel Šunter

Mađarska duplira broj vojnika na granicama i šalje policajce u Srbiju i S. Makedoniju

01/15/2020


Mađarska je odlučila da duplira broj vojnika na granicama zbog povećanog priliva migranata, i uputila novi kontigent policijaca u Srbiju i Severnu Makedoniju kao pomoć pograničnim policijama tih država.

Mađarska vojska pomaže policiji u obezbeđivanju granice od 2015. godine (foto: Honvedelem.hu)

Državni sekretar mađarskog ministarstva odbrane Silard Nemet izjavio je selu Madaraš blizu granice sa Srbijom da će biti dupliran broj vojnika "zbog povećanog migrantskog pritiska". Tokom 2018. u tu zemlju ilegano je ušlo 390 osoba da bi taj broj prošle godine bio povećan na 3299.


Granicu će od sada čuvati oko 500 vojnika i pomoćnog osoblja a odluka će biti na snazi "dokle god to bude bilo potrebno".


Kontrola granice sa Srbijom na Tisi pojačana je i angažovanjem vojnog minolovca AN 2 "Baja".


Istovremeno sa najavama o povećanju broja vojnika na granicama Budimpešta je u Srbiju i Severnu Makedoniju uputila novi kontigente policijskih snaga.


U Srbiju je upućeno 15 a u Severnu Makedoniju 30 policajaca koji će pomagati kolegama tih država u patroliranju državnim granicama, prevenciji ilegalnih prelazaka i hvatanju krijumčara umešanih u šverc ljudi.


Zajedno sa ljudstvom upućena su terenska vozila, termovizijske kamere i druga oprema za noćno osmatranja. To je četrdeseti po redu kontigent mađarske policije koji je upućen u Srbiju odnosno četrdeset peti kontigent koji odlazi u Makedoniju.


U novembru prošle godine na granici Srbije i Mađarske, kod sela Ašothalom i Čikerija otkrivena su dva tunela koja su služila za ilegalno prebacivanje migranata.


Evropska agencija za granicu i obalsku stražu nedavno je iznela podatke da je tokom 2019. godine na takozvanoj Balkanskoj ruti uočen duplo veći broj ilegalnih prelazaka granica u odnosu na 2018.


Podatke o povećanom broju migranata potvrđuju i zvanični podaci iz Srbije.


©2020 Balkanska bezbednosna mreža. Odbrana i bezbednost iz ugla novinara i urednika sa prostora Jugoistočne Evrope.