top of page
  • Writer's pictureAleksandar Radić

Novi robot sa teškim mitraljezom

24/10/2021

Prototip Miloša 2 (foto: PPT Namenska )

U Trsteniku je izrađen prototip nove varijante domaće daljinski upravljane borbene platforme (DUBP) poznate po nadimku Mali Miloš koja sada ima teški mitraljez kalibra 12,7 mm.


Ranija varijanta koja je označena kao Miloš-V1 naoružanja je mitraljezom kalibra 7,62 mm i bacačem granata kalibra 40 mm. Na Milošu-V2 kako proizvođač PPT Namenska označava novu varijatu dodatno naoružanje su dva protivoklopna raketna lansera M79 Osa.


Agresivni marketinški pristup domaće odbrambene industrije industrije neretko koristi vojne vežbe za prikaz sredstava koja su u nekoj od faza razvoja i testiranja. Nekoliko prethodnih godina DUBP Miloš projektovan u Vojnotehničkom institutu (VTI) bio je jedna od atrakcija na prikazima za zvaničnike i medije. U međuvremenu razvoj je došao do nulte serije koja je sada u naoružanju Vojske Srbije (VS).


Na nizu vežbi prošle i ove godine platforme su koristili pripadnici 72. brigade za specijalne operacije. Nezvanično platforma je poznata kao Mali Miloš da bi se razlikovala od imenjaka – borbenog vozila Miloš 4x4 koje se od početka ove godine koristi takođe u inventaru 72. brigade.


Najavljeno je da će fabrika PPT Namenska iz Trstenika koja je izradila prototipove i nultu seriju platforme uskoro da krene u punu serijsku proizvodnju.


Za sada izrađeno je 12 komada kako je rekao Nenad Miloradović pomoćnika ministra odbrane za materijalne resurse predsedniku Aleksandru Vučiću tokom obilaska izložbe naružanja na Ušću 15. septembra.


Nešto ranije, 19. avgusta Vučić je obišao fabriku PPT Namenska u Trsteniku i u neformalnom razgovoru sa menadžmentom i saradnicima rekao je da su potrebe VS od 50 do 100 komada: "u osnovnoj varijanti naružanoj sa turelom sa mitraljezom 7,62 mm i bacačem granata ili ručnim protivoklopnim lanserom Zolja i posebna varijanta sa ruskom protivoklopnom raketom Kornet".


Sada sledi čvrsti ugovor sa fabrikom koja će za taj program dobiti namensku halu za izradu guseničnog tela i turela.


Predistorija DUBP vodi do 2009. godine kada je VTI pokrenuo razvoj robotizovanih sistema.


Izrađena su tri funkcionalna modela guseničnog vozila – pod radnim nazivom Milica izrađena je protivoklopna platforma, zatim model modularne platforme i stacionarnog automatskog protivoklopnog sistema APOS.

Dva imenjaka: levo Mali Miloš i desno "veliki" Miloš (foto: Jovo Mamula/mod.gov.rs)

Kasnije, kao istraživački poduhvat u VTI su izradili funkcionalni model točkaša mase 250 kg sa robotskom rukom za posebne namene sa promenjivim alatima Paralelno sa platformama radilo se na projektu žirostabilisane daljinski upravljane lake oružane stanice DALOS sa mitraljezom 7,62 mm M86 ili automatskim bacačem granata 30 mm M93.


U početku favorizovana je Milica kao platforma za blisku protivoklopnu borbu sa dva ručna raketna lansera M79 Osa kalibra 90 mm probojnost 400 mm pancrnog čelika. To su standardna protivoklopna sredstva pešadije koja su proverena u jugoslovenskom građanskom ratu i sada se koristi na Bliskom istoku od Sirije do Jemena.


Lanseri su prilagođeni za postavljanje na pokretnu platformu sa osmatračkim senzorima.

Milica je osmišljena za zaštitu pravaca pogodnih za prodor tenkova i uništavanje fortifikacija.


Alternativna namena koja je kasnije postala osnovna u projektu Miloš bila je podrška u izviđanju, nadgledanju i vatrenom dejstvu u nebezbednim zonama u urbanim uslovima i složenom terenu. Telo vozila izrađeno je od zavarenih čeličnih ploča. Sistem oslanjanja bio je nezavisan sa torzionim elastičnim osloncima. Gusenice su metalne.


Masa Milice bila je 250 kg, dužina 1.725 mm (1.900 mm sa lanserima jer oni prelaze dužinu tela), širina 770 mm i visina 475 mm odnosno 800 mm sa Osama. Pult za bežičnu kontrolu predviđeno je da se nalazi na do 500 m od platforme.


Testovi Milice ohrabrili su VTI i potencijalnog korisnika VS da se nastavi dalje u vozilo koje će prevazići istraživačku poduhvat i postati korisno sredstvo. Telo Milice bilo je osnova za prvu varijantu Miloša sa DALOS-om.


Kasnije, razvoj je evoluirao od izgleda koji je podsećao na umanjeno borbeno vozilo pešadije M-80 sa velikim bočnim stranicama u platformu sa gumenim gusenicama koje se pružaju do pune visine tela zbog poboljšanja prohodnosti.


Sada postoje dve varijante – lako naoružana V1 koja je u 72. brigadi i teška V2 čiji je prototip izrađen na vreme za prikaz na izložbi naoružanja Partner 2021. Telo Miloša-V1 ima dužinu identičnu kao kod Milice. Širina je 800 mm. Visina je 950 mm zbog ugradnje novog sistema naoružanja DUBS 7,62/40 sa mitraljezom M86 kalibra 7,62 mm sa 500 metaka i revolverskim bacačem granata M16 za šest projektila kalibra 40x46 mm.


Sistem za kontrolu vatre ima CCD kameru sa zumom koji povećava do 30x i omogućava da se čovek prepozna na daljini do 1000 m. Noćna termalna kamera ima termalni zum sa povećanjem do četiri puta. Čoveka se noću može da prepozna na do 450 m. Laserski daljinomer ima domet do 2 km. Sistem ima meteo senzor za merenje brzine i azimuta vetra.


Identična turela se koristi na borbenim vozilima BOV KIV 4x4. Dodatno naoružanje za Miloša kakvo nema BOV KIV su dva protivoklopna lansera M80 Zolja kalibra 64 mm postavljena sa leve strane turele. Probojnost rakete je do 300 mm pancirnog čelika. Masa tela platforme je 430 kg. Sa standardnom turelom 7,62/40 mm borbena masa iznosi 680 kg.


Pokreće se elektromotorom sa litijum-jonskim akumulatorima od 60 V ili 84 V. Maksimalna brzina borbene platforme je do 7 km/h. Gumirane gusenice projektovane su za tiho kretanje. Maksimalni vertikalni nagib koji platforma može da savlada je do 25°, a bočni nagib do 20°. Prelazi preko vertikalne prepreke od 200 mm i rova širine 250 mm.


Klirens platforme je 200 mm. Zaokret može da izvede u mestu. Sa komandnog pulta platforma može da se kontroliše kada se posluga nalazi iza zaklona ili među zgradama na udaljenosti do 500 m. U urbanim uslovima ako postoji vizuelni kontakt između pulta i platforme domet je do 1,5 km.


Na otvorenom terenu Miloš može da se kontroliše na udaljensoti do 3 km ili sa retranslacijom signala letelicama do 10 km. Autonomija kretanja zavisi od uslova i terena i načelno iznosi do 2 h u kretanju, osmatranju i gađanju u složenim terenskim uslovima. U stalnom kretanju može da bude 2,5 km, u osmatranju i gađanju 8 h.


Komandna i stanica za vođenje za Miloša smešteni su u terensko vozilo Land Rover Defender 4x4. Platforma se prevozi u standardnoj prikolici. Posluga Miloša osim kamera sistema za kontrolu vatre u kontroli vozila oslanja se na jednu pomoćnu kameru za osmatranje u horizontalnoj ravni koja se nalazi u čeonom delu tela.


Operatori 72. brigade vode svoje Male Miloše posle bojevog gađanja na Pešterskoj visoravni (foto: instagram.com/dozvolite)

Povećani derivat DUBP pod oznakom Miloš-V2 ima puno zajedničkih elemenata sa V1, ali vidljiva razlika su pet umesto četiri oslona točka i naoružanje. Na "teškoj platformi" je DUBS sa mitraljezom M87 kalibra 12,7 mm ugrađen na žirostabilisanu turelu koja omogućava dejstvo u pokretu.


Projekat turele je deo modernizacije tenka M-84AB, ali prilagođena je za DUBP i u modifikovanoj varijanti može da ima dodatno protivoklopno naoružanje - dva raketna lansera M79 Osa. U nišanskom sistemu je laserski daljinomer sa dometom povećanim sa 2 km na 3 km. Borbena masa Miloša-V2 je 750 kg.


Dužina platforme Miloš-V2 je 1.870 mm, širina 960 mm i visina 950 mm. Brzina je udvostručena na 15 km/h. Primarno, Miloš-V2 zamišljen je kao izvozni model vozila za ambicioznije korisnike koji traže veći kalibar naoružanja.


Posebna varijanta Miloš-L predviđena je za prevoz logističkih potreba kao što su rančevi, municija, hrana i voda i alternativno prevoz ranjenika. Umesto borbene turele na toj varijanti je nadgradnja izvedena kao tovarni prostor. Masa platforme je 550 kg, a korisna nosivost 200 kg sa mogućim preopterećenjem na 250 kg.


Dužina Miloša-L je identična kao varijanet V1 – 1.750 mm, širina 770 mm i visina 950 mm. Brzina kretanja je 6 km/h.


Razvoj platforme je još u toku i zato nema zvaničnu oznaku modela u VS. Do oktobra 2021 vozilo u osnovnoj varijanti sa DUBS 7,62/40 u prezentacijama označavano je kao Miloš-N i zatim je preimenovano u V1 što je indirektan dokaz da je posao projekta i testiranja još uvek u toku iako su neki primerci u VS.


Primarna namena za DUBP u 72. brigadi je vatrena podrška u protivterorističkim dejstvima u urbanim uslovima na udaljenosti dometa naoružanja do 800 m. Zato mali guseničar može da prođe kroz vrata standardne širine od 80 cm i da se penje po stepenicama.


Ako protivnik uzvrati na vatru, vozilo može da izdrži pogotke kalibra 5,56 mm i 7,62 mm. Na bojevom gađanju VS "Munjeviti udar-2021" na Pešterskoj visoravni, terenu nadmorske visine 1150 - 1250 m, juna 2021 šest Miloša je na otvorenom terenu poslužilo za izviđanje zajedno sa kineskim dronovima CH-92A i domaćim malim dronom Vrabac i četom ruskih modernizovanih izviđačkih vozila BRDM-2MS.


Zadatak čete bio je da osigura uvođenje u borbu taktičke grupe i posle nailaska na borbeno osiguranje protivnika otvorena je vatra sa Miloša i iz mitraljeza sa BRDM-2MS.


U dinamici vežbe na poligon je iskrcan desant iz helikoptera Mi-17V-5 uz podršku Mi-35M sa zadatkom da pronađe zaostale snage protivnika. Iz jednog Mi-17V-5 iskrcane su dve platforme koja su podržavala bataljon "Sokolovi" iz 72. brigade u neutralisanju protivnika u naseljenom mestu.


O cenama Malog Miloša pored tih vozila na Ušću razgovarali su predsednik Vučić, ministar odbrane Stefanović i njegov pomoćnik Miloradović i novinari su saznali da V1 model orijentaciono košta 120 hiljada evra sa naoružanjem, a V2 oko 200 hiljada evra. Za novu varijantu sa ruskim raketama Kornet prirodno troškovi će biti znatno veći jer mora da se plati i lanser i mehanizam tog sistema.Comments


bottom of page