top of page
  • Writer's pictureAleksandar Radić

Obimna modernizacija Vojske Srbije: 2022. na oružje i tehniku potrošeno oko 460 miliona evra

30/09/2023

Prikaz naoružanja i vojne opreme Vojske Srbije u Nišu (foto: mod.gov.rs)

Prošle godine za nabavke naoružanja i razne tehnike za potrebe oružanih snaga Srbije potrošeno je oko 53,8 milijardi dinara (oko 460 miliona evra) prema podacima iz završnog računa budžeta. U taj iznos uračunate su sve vrste naoružanja, motorna vozila, medicinska sredstva za Vojnomedicinsku akademiju i vojnozdravstveni sistem, popuna ratnih materijalnih rezervi itd.


U Srbiji podaci o nabavkama su poverljivi i zato nije poznata struktura i količine nabavljenih sredstava ratne tehnike i svih postalih potrepština. Za procenu obima nabavki može da se koristi ekonomska klasifikacija 512 odnosi se na kategoriji „MAŠINE I OPREMA“ jer je njome obuhvaćno sve što se odnosi na nabavke tehnike.


Godišnji izveštaj o poslovanju javnog preduzeća Jugoimport-SDPR prikazuje najveći deo uvoza naoružanja jer je prema propisima predviđeno da su oni zadužene za listu sredstava koja obuhvaća gotovo sve od pilotske kacige do aviona sa malo izuzetaka.

Avioni MiG-29 Vojske Srbije (foto: mod.gov.rs)

Za 2022. vrednost uvoza je 162 miliona dolara (uobičajena praksa u svetu je da se u poslovima sa naoružanjem koristi dolar). Od tog iznosa koji premašuje 150 miliona evra 85 posto je direktno za potrebe Vojske Srbije, a ostalo za proizvodnju preduzeća koja se posredno odnosni na domaće vojne potrebe jer se radi o komponentama za domaće

naoružanje.


Prema podacima o poslovanju Jugoimport-SDPR je prodao unutar zemlje robu u vrednosti od 69 miliona dolara, a to su uglavnom sredstva ratne tehnike za Vojsku Srbije – oklopna borbena vozila Miloš i Lazar 3 i samohodne haubice Nora-B52.


Udeo investicionih ulaganja u odbrambenom budžetu Srbije dvostruko je veći od standarda u NATO - smatra se da je visoko ulaganje kada 20 posto budžeta ide za naoružanje i infrastrukturu, a kod nas gotovo 40 posto budžeta 2022. godine potrošeno je samo za investicije u tehnici.

Prikaz naoružanja i vojne opreme Vojske Srbije u Nišu (foto: mod.gov.rs)

Taj visok nivo ulaganja pokazuje da je u toku obimna modernizacija Vojske Srbije.


U ovoj godini u budžetu je za vojne potrebe planirano oko 1,37 milijardi evra, a od toga po klasifikaciji 512 – oko 616 miliona evra. Od 2016. godine stvarna vrednost nabavki uvek je bila veća od prvobitno planirnaih u budžetu i prošle godine je planirano oko 436,6 miliona evra, pa je budžet redukovan na 388,2 miliona evra u delu po klasifikaciji 512 i na kraju potrošeno je 460 miliona evra.

Comentários


bottom of page