top of page
  • Writer's pictureAleksandar Radić

Srbija naručila oružje za čak 1,3 milijarde dolara

11/08/2022

PVO sistemi Vojske Srbije Pancir-S1M i FK-3 (foto: vs.rs)

Srbija je pošle godine ugovorila nabavke naoružanja i vojne opreme u vrednosti od jedne milijarde i 318 miliona dolara. Taj iznos je veći od sumarne vrednosi svih nabavki od decembra 2016. kada je pokrenut proces modernizacije Vojske Srbije (VS).


Iznos ugovorenih nabavki naveden je u izveštaju o poslovanju javnog preduzeća Jugoimport-SDPR za prošlu godinu. Navedeno je da se radi o 287 pojedinačnih ugovora potpisanih sa 31 zemljom.


Podaci nisu precizirani kada se radi o delu iznosa tih ugovora namenski za VS, ali relevantni su za procenu jer je Jugoimport-SDPR zadužen za sve nabavke strategijski važnih sredstava vojne namene i u toj listi je praktično svo naoružanje i vojna oprema.


Neki od ugovora potpisani su za potrebe domaće proizvodnje u fabrici Borbeni složeni sistemi i ostalima koje su u 100% vlasništvu Jugoimport-SDPR. Indirekno to su takođe nabavke za VS jer na primer borbena vozila Lazar 3 i Miloš koja su u serijskoj proizvodnji za domaće potrebe pokreće američki motor i imaju francusko nezavisno oslanjanje.

Srbija je naručila još četiri Mi-35M. Zbog međunarodnih sankcija uvedenih nakon invazije na Ukrajinu naoružanje naručeno iz Rusije ne može da bude isporučeno Srbiji (foto: vs.rs)

Obzirom da trenutno nema informacija o tome da postoje aktivni ugovori za borbene sisteme za izvoz narudžbine za Borbene složene siseme možemo da smatramo da su deo modernizacije VS. Verovatno se deo ugovora za uvoz odnosi na preprodaju nekih sredstava i neke proizvode koji su sumarnoj vrednosti poslova ne predstavljaju znatan udeo.


Prema podacima izveštaja o poslovanju Jugoimport-SDPR prošle godine realizovani su uvozni poslovi u vrednosti od 223,4 miliona dolara. Od tog iznosa 186,2 miliona dolara su nabavke za VS i 37,2 miliona dolara sredstava za proizvodnju i brokering. U unutrašnjem prometu ugovoreno je 92,3 miliona dolara i o se odnosi uglavnom da modernizaciju VS.


Dramatičan rast nabavki naoružanja podrazumeva nove velike ugovore.


Bitan partner bila je Rusija od koje su naručeni četiri Mi-35M, tri Mi-17V-5, dve baterije sistema protivvazdušne odbrane Pancir-S1M, sistemi za protivelektronska dejstva i borbu protiv dronova itd.


Praksa u velikim poslovima je da se deo novca daje kao avans, ali nije javni podatak koliko je plaćeno Rusiji za naoružanje koje se sada ne može dobiti zbog međunarodnih sankcija i blokade ruske privrede.


Svakako radi se o velikim previdu i nesmotrenosti da se ugovara nabavka tehnike sa zemljom koja se pripremala za rat i podrazumevamo da je obaveštajni rad Srbije obezbedio pravovremene i tačne informacije o prilikama na istoku.

Od Erbasa je naručeno još 10 višenamenskih helikoptera H145M za Vojsku Srbije (foto: vs.rs)

Sledimo zvanične najave o novim nabavkama i u skladu sa njima prošle godine ugovorene su kupovine radara iz Francuske, sistema GM 400, GM 200 i GM 60 za sistem vazdušnog osmatranja i javljanja i za jedinice protivvazdušne odbrane.


Od Erbasa naručeno je 10 višenamenskih H145M za VS kao dodatak za ranije nabavljenih pet komada na osnovu ugovora iz decembra 2016. sa kojim je počeo ciklus modernizacije.


Unutar zemlje ministarstvo odbrane, ministarstvo finansija i Jugoimport-SDPR ugovorili su nabavke naoružanja domaće proizvodnje sa velikim udelom uvoznih agregata i uređaja.


Comments


bottom of page