top of page
  • Writer's pictureVojkan Kostić

Zastava oružje prošle godine "proizvela" 4,7 miliona evra gubitaka

30/09/2023

Sajamski štand Zastava oružja (foto: zastava-arms.rs)

Kragujevačka Zastava oružje AD u prošloj godini imala je ukupan gubitak od 554,1 miliona

dinara (oko 4,7 miliona evra) a glavni izazovi sa kojima se u tom periodu susretala ta fabrika

vojne industrije bili su konstantno povećanje cena materijala i energenata.


Kako se navodi u Godišnjem izveštaju u koji je Balkanska bezbednosna mreža

imala uvid, reč je o ukupnom negativnom rezultatu od 554.132.000 dinara. Gubitak iz poslovanja iznosio je nešto manje od 390 miliona dinara, dok je finansijski gubitak

bio oko 216,5 miliona dinara.


U istom periodu prosečna neto plata svih stalno zaposlenih bila je nešto više od 72.600 dinara, što predstavlja značajno povećanje u odnosu na isti period 2021. godine kada su zaposleni u toj fabrici prosečno prihodovalo oko 64.000 dinara neto.

Puške Zastava oružja na prikazu sposobnosti Vojske Srbije "Granit 2023" (foto: zastava-arms.rs)

Što se tiče strukture poslovanja, tabela realizacije prodaje pokazuje da je plasman proizvoda na domaće tržište bio znatno niži od planiranog. Naime, plan je predviđao da se na domaće tržište plasira roba u vrednosti od gotovo 937 miliona dinara, ali je realizovano nešto više od 251 milion, odnosno oko 27 odsto.


I pored toga, realizacija prodaje na domaćem tržištu u 2022. godini bila je za nekih 20 odsto veća u odnosu na godinu dana pre toga.


S druge strane, plan plasmana naoružanja i vojne opreme i ostale robe na inostrano tržište je premašen, pa je procenat izvršenog čak 110 odsto. To znači da je Zastava oružje na inostrano tržište izvezla robu u vrednosti od oko 3,7 milijardi dinara.


Kako se navodi u izveštaju, tu fabriku vojne industrije i dalje opterećuju ogromni porezi i

doprinosi za obavezno socijalno osiguranje prema Republičkoj upravi javnih prihoda.

Reč je o neplaćenim poreskim obavezama za period od 2011. do 2014. godine koje su u

medjuvremenu reprogramirane u dogovoru sa Vladom Srbije i otplaćuju se redovno, ali i dalje otežavaju poslovanje fabrike.


Štand Zastava oružja na Partneru 2023 (foto: zastava-arms.rs)

Osim troškova i zaostalih obaveza, Društvo Zastava oružje imalo je poslenjeg dana 2022. godine i znatna potraživanja od kupaca u zemlji i inostranstvu.


Reč je o potraživanjima na osnovu isporučene robe i dospelih avansa i rezervacija u ukupnom iznosu od 106,5 miliona dinara.


U poslovnim knjigama najveća potraživanja idu na adresu kompanije Prezidensi of stejt sekjuriti, zatim Zastava kovačnice, Jugoimport SDPR, Ministarstva odbrane, kao i kompanija Trigano i Belom.


Kao ključni problemi u poslovanju Zastava oružja navode se visok nivo obaveza koja su predmet konverzije (porezi i doprinosi) jer oni oprećuju bilanse i preko poslovnih indikatora se negativno održavaju na finansijske pokazatelje, što dalje stvara negativnu sliku kod eksternih korisnika finansijskih izveštaja.


Fabriku takođe opterećuje stalni rast cene čelika na tržištu, kao osnovnog materijala u

proizvodnji, zatim cene energenata i ostalog repromaterijala. Takođe, problem predstavlja i

otežana nabavka sirovina na tržištu.


U izveštaju se konstatuju i problemi sa imovinskim odnosima na matičnoj lokaciji, problemi

transfera deviznih priliva, nestabilnost tržišta, stalna potreba za investiranjem u zastarelu opremu i povećanje proizvodnih kapaciteta i problemi sa strateškim dobavljačima (Energetika i Emka).


Kao posebno negativan trend pominje se prolongiranje roka dobijanja izvoznih dozvola, što

posredno odlaže realizaciju i priliv finansijskih sredstava i ugrožava tekuću likvidnost. Ti procesi utiču i na to da kompanija ne može da prikazuje prihode od prodaje u bilansima pa ima negativan finansijski rezultat.


Fabrika Zastava oružje takođe kao otežavajuće okolnosti identifikuje i nedostatak stručnog kadra i svetsku krizu zbog rata u Ukrajini.

Comments


bottom of page