top of page
  • Writer's pictureDaniel Šunter

Zatvaranje Balkanske rute evropskim specijalnim jedinicama

02/04/2020

Specijalne jedinice austrijske i grčke policije EKAM i EKO Kobra prvi put zajedno čuvaju granicu prema Turskoj (foto: e-amyna.com)

Prvi put od izbijanja migrantske krize balkanska ruta na granici Grčke i Turske zatvorena je uz angažman grčkih snaga bezbednosti, policajaca EU pojačanih specijalnim jedinicama više evropskih država.


Na granici sa Turskom zajedno su se našle elitna protivteroristička jedinica austrijske policije "EKO Kobra", finski 5. odred za specijalne intervencije pograničnih snaga i protivteroristička jedinica grčke policije EKAM. Oni nastupaju kao združena interventna grupa koja pomaže regularnoj policiji i vojsci u obezbeđivanju ključnih tačaka granice.

Združene Grčko-evropske snage bezbednosti nastaviće da čuvaju granicu u regionu Evrosa koji se i dalje nalazi u vanrednom stanju iako na tom prostoru nakon jednomesečnih okršaja vlada zatišje.


Evros je tokom februara i marta bio poprište nove krize na Balkanu.

Nezadovoljna politikom Evropske unije Ankara je odlučila da otvori granicu za izbeglice i migrante, pomažući im da dođu do Evrosa. Grčka je odgovorila angažovanjem vojske i proglašenjem vanrednog stanja u tom regionu, optužujući Tursku za zloupotrebu izbeglica.


Mnogobrojni incidenti su kulminirali razmenom suzavca i šok bombi grčkih i turskih snaga bezbednosti. Hiljade migranata koji su pokušavali da probiju graničnu ogradu sada su povučeni nazad u izbegličke centre. U Turskoj se nalazi oko četiri miliona izbeglica i migranata iz Sirije i drugih delova Azije i Afrike.Evropska komisija podržala je Grčku u nameri da spreči ilegalne prelaske granice, poručujući da je to granica Evropske unije.


Uoči nove krize Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu (Fronteks) na kopnenim i pomorskim granicama Grčke imala je oko 500 evropskih policajaca. Na zahtev Atine angažovano je pojačanje Fronteksa. U Grčku su upućena dva tima za brze intervencije (RABIT - Rapid Border Intervention Team).

Snage za brze intervencije Fronteksa u regionu Evros (foto: Hellenic Republic Press Office)

Multinacionalni sastav od 100 policajaca iz 22 zemlje EU uključujući Nemačku, Holandiju (žandarmerija), Portugalija (žandarmerija), Poljsku, Italiju, Kipar, Sloveniju, Hrvatsku i Estoniju upućen je kao pomoć za zaštitu grčke granice u regionu Evros. Interventni tim za zaštitu pomorskih granica upućen je i na Egejsko more.


Za razliku od ranijih kriza u Grčku ovog puta nisu stigle samo regularne policijske snage . Protivterorističke jedinice tri evropske države sa dugim cevima zajedno deluju kao specijalna interventna grupa za zaštitu granice.

Beč je uputio svoju protivterorističku jedinicu policije EKO Kobra (Einsatzkommando Cobra). U Grčku je stiglo 13 operativaca te jedinice opremljenih automatskim puškama StG 77A3 i oklopnim vozilimaa Survajver (Survivor) i Ahlajtner (Achleitner) sa uređajima za noćno osmatranje.


Finska je poslala elitni 5. interventni odred pogranične straže. Prvobitna namena ove specijalne jedinice bila je da obezbeđuje državnu granicu nakon raspada nekadašnjeg SSSR-a. Pored toga služi i kao specijalna formacija za podršku regularnoj policiju u kriznim situacijama.


Grčka je pored jedinica redovne policije i vojske iz sastava 4. armijskog korpusa na granicu rasporedila i elitnu protivterorističku jedinicu policije EKAM.


Ova formacija poznata je po akcijama hapšenja članova terorističke grupe 17. novembar i rešavanju talačke situacije na letu 160 od Istanbula do Ankare koji je otmičar prizemljio u Atini.


Na sajtu EKAM se navodi bliska saradnja sa drugim specijalnim policijskim jedinicama sveta: austrijskim Kobrama, nemačkim SEK-om (Spezialeinsatzkommandos), francuskim RAID-om, jedinicom američkog FBI za rešavanje talačkih situacija i američkim vojnim specijalnim snagama.

Operatori grčke specijalne jedinice EKAM (sredina), finskog 5. interventnog odreda (levo) i austrijske EKO Kobre (desno) na zajedničkom zadatku u Evrosu (foto: doureios.com)

Grčki EKAM i austrijska EKO Kobra deo su mreže ATLAS koja okuplja specijalne policijske jedinice država Evropske unije.


Sada se EKAM i Kobre nalaze na istom zadatku. Prema najavama grčkih zvaničnika oni će to nastaviti da čine i u narednom periodu jer u Evrosu i pored trenutnog zatišja i dalje vlada vanredno stanje.

bottom of page