top of page
  • Writer's pictureDaniel Šunter

Od januara 2021. granice EU počinju da čuvaju stalne snage

14/12/2020

Policajci Fronteksa u Albaniji nadziru pogranično područje (foto: frontex.europa.eu)

Od idućeg meseca Evropska unija će po prvi put angažovati stalnu uniformisanu jedinicu za čuvanje spoljnih granica pod nazivom Stalne snage za graničnu i obalsku stražu (European Border and Coast Goard standing corps).


Prva grupa od 260 pripadnika stalnih snaga završila je pripreme u Poljskoj, a obuka druge grupe započela je u oktobru u Bariju i trajaće šest meseci. Tokom 2021. ova jedinica će brojati oko 700 ljudi iz cele EU. Na konkurs za ovu formaciju 2019. prijavilo se više od 7,000 policajaca širom Evrope, uključujući Hrvatsku, Mađarsku, Rumuniju i Bugarsku.


Ove snage omogućiće EU da brzo reaguje i uputi jedinicu u krizno područje bez čekanja na policijske kontigente individualnih država članica. Potrebu takvom jedinicom pokazala je i pogranična kriza u Grčkoj marta 2020. godine.


Stalne snage sastavni su deo Evropske agencije za granice i obalsku stražu (Fronteks) i deo su napora za jačanje zaštite granica EU, Šengenske zone i trećih zemalja koje zatraže

pomoć.


Zadaci su im provera identiteta, davanje odobrenja ili zabrane ulaska u EU, patroliranje granicom, traganje i spasavanje, borba protiv prekograničnog kriminala i razmena podataka.


Formiranje stalnih snaga sastavni je deo jačanja Fronteksa koji broji preko 1,000 službenika iz 32 zemlje članice EU i Šengenskog ugovora.

Plakat Fronteksovog konkursa za stalne snage (foto: policija.gov.hr)

Osnovi zadatak ove agencije EU je bezbednost spoljnih granica unije, suzbijanje krijumčarenja droge, oružja, ukradenih automobila, trgovine i krijumčarenja ljudi i obaveštajni rad - prikupljanje podataka o kriminalnim grupama. Pod istim okriljem se nalazi i Centar izuzetnosti za borbu protiv falsifikovanja ličnih isprava.


Fronteks trenutno sprovodi operacije u Albaniji, Crnoj Gori, Grčkoj, Bugarskoj, Mađarskoj, Italiji (operacija Themis), Španiji (operacija Indalo i Minerva).

Izvršni direktor Fronteksa Fabris Legeri obaveštava francusku Žandarmeriju o pripremama Stalnih snaga za predstojeće razmeštanje na granicama EU (foto: Frontex)

Kancelarije za vezu Fronteksa za Zapadni Balkan nalazi se Srbiji, a takva predstavništva postoje i u Turskoj, Nigeriji i Senegalu.


Od 2022. u okviru Fronteksa će početi da radi ETIAS - evropski sistem za informacije o putovanjima i odobrenju putovanja namenjen povećanju bezbednosti unutar Šengenskog područja. ETIAS će omogućiti ranu proveru osoba iz država kojima za putovanje u Evropsku uniju nije potrebna viza.


Video: obuka stalnih snaga Fronteksa


Comments


bottom of page