top of page

Češka formira tešku brigadu sa 122 tenka

13/06/2024 Češka namerava da utrostruči tenkovske jedinice sa 45 tenkova na 122 komada koja će da čine jezgro jedne „teške“ brigade.  Planira se nabavka najmanje 77 novih tenkova nemačkog porekla Leopard 2A8. Prvi potez biće potpisivanje sa Nemačkog dokumenta o pridruživanju zajedničkoj nabavci tenkova što se očekuje u narednih nekoliko nedelja prema izjavi češke ministarke odbrane Jane Černhove. Zatim, do kraja ove godine potpisaće se čvrsti ugovor o narudžbini. Za sada cena nije izvesna, ali ministarka je rekla da će koštati približno kao borbena vozila pešadije švedskog porekla CV90 koja su pre godinu dana naručena iz Švedske. Prema objavljenoj ceni za 246 komada CV90 Mk IV bioće plaćeno približno 2,4 milijarde evra i to će biti orijentirna cena za 77 tenkova. Nova tehnika stići će postepeno do kraja ove dekade i češka armija imaće resurs aza razvoj brigade visoke vatrene moći sa savremenim tenkovima i borbenim vozilima pešadije.  U češkoj armiji je pre ruske invazije na Ukrajinu bio jedan jedini bataljon sa 30 modernizovanih tenkova T-72M4CZ. Za redovnu obuku korišćena je samo jedna od tri čete. U rezervama su bili tenkovi T-72 koje su Češka prepustila Ukrajini. Kao nadoknadu za velike količine sredstava ratne tehnike koje su predali istočnoj saveznici NATO od Nemačke su dobili jednu četu od 14 Leopada 2A4. Tenkovi su polovni iz Švajcarske, a firma Rajnmetal je preuzela na sebe zadatak da provede remont i ostale radove u vrednosti od oko 157 miliona evra. Taj iznos i pride porez na dodatnu vrednost podmiriće se  iz nemačkog budžeta. Interes u senci donacije nije skrivan od početka jer je nagovešteno iz zvaničnih izvora iz Češke da se planira nastavak preoružanja sa tenkovima i da se potrebe cene na 50 komada. Sada je plan podignut na 77, ali otvoren je prostor da se taj broj dodatno poveća.  Tenkovske jedinice obnavljaju se u članicama NATO posle tri dekade kontinuirane redukcije teškog naoružanja. Na primeru Čehoslovačke dobro se vidi kako su tenkovi dramatično brzo povučeni iz naoružanja. U vreme političkih promena 1989. i 1990. u armiji te države bilo je preko 3.000 tenkova, a domaća industrija je prozivodila velike serije T-72. Od 1981. do 1990. izrađeno je 1.700 komada od čega za Čeholovačku 973 T-72M/M1. Prozivodnja je prekinuta, fabrika nestala u tranzicionim vremenima. Posle nastanka samostalne Češke 1. januara 1993. godine broj tenkova za jednu dekadu redukovan je sa oko 1.600 na samo 30.  Od 2003. do 2006. godine provedena je modernizacija 30 T-72 u model M4CZ sa novim sistemom za upravljanje vatrom i dizel motorom od 1.000 KS. U skladišta su smeštene stotine T-72M/M1 koji su postepeno prodavani na tržištu i od 2022. godine donirani ukrajinskoj vojsci.  Sada će 73. tenkovski bataljon 7. mehanizovane brigade da bude osnova za razvoj novih jedinica. U skoroj budućnosti otvrena je tema kada će T-72M4CZ da se prepuste Ukrajini. To neće biti ostvarivo pre prijema dodatnih količina tenkova iz Nemačke.

Češka formira tešku brigadu sa 122 tenka

13/06/2024 Češka namerava da utrostruči tenkovske jedinice sa 45 tenkova na 122 komada koja će da čine jezgro jedne „teške“ brigade. ...

bottom of page