top of page

Američki specijalci obučavaju kosovsku policiju i bezbednosne snage

30/03/2022 Specijalne snage Vojske SAD po prvi put su izvele zajedničku obuku sa pripadnicima specijalnih jedinica kosovske policije i bezbednosnih snaga pod nazivom BILAT (Bi-lateral training).
U objavama američke vojske i evropske Komande za specijalne operacije Vojske SAD navodi se da je u martu izvedena bilateralna obuka sa Jedinicom za specijalne intervencije kosovske policije i Kosovskim snagama bezbednosti. U saopštenju Komande stoji da je izvođenje bilateralnih obuka sa NATO partnerskim snagama zemalja Balkana veoma važna za "podršku bezbednosti u regionu i odvraćanju od destabilizujućih aktivnosti". Na objavljenim fotografijama pripadnici kosovskih bezbednosnih snaga nose "fast" šlemove za specijalne jedinice, standardne jurišne te jedinice HK G-36, a oznake jedinice kojoj pripadaju su blurovane. Na slikama se vidi uvežbavanje taktike rada odeljenja, ali bez korišćenja bojeve municije i bez okvira u puškama. To u praksi obuke specijalnih jedinica znači da stepen uvežbanosti i međusobnog poverenja američke vojske i specijalaca vlasti iz Prištine nije na visokom nivou.
Amerikanci su poslali na obuku pripadnike 10. grupe specijalnih snaga koji se nalaze u sastavu Evropske komande za SO Vojske SAD. Ista jedinica vežbala je u novembru 2021. sa Vojskom Srbije. Tada je korišćena bojeva municija, izveden je helikopterski desant i prikaz sposobnosti za visoke delegacije Srbije i SAD.
Vojska SAD je po prvi put izvela obuku sa kosovskim bezbednosnima snagama 2021. godine tokom vežbe „Branilac Evrope 21“ kada su u južnoj srpskoj pokrajini boravili pripadnici 4. brigade za podršku bezbednosnim snagama, poznatijim kao "braon beretke".
Evropska komanda za specijalne snage Vojske SAD sve je aktivnija na teritoriji Balkana. Prošle godine održane su velike regionalne vežbe "Trojanski otisak 21" (Trojan Footprint), "Crni labud 21" (Black Swan 21) i bilateralne sa specijalnim vojnim i policijskim snagama država sa prostora jugoistočne Evrope. Poslednja značajna aktivnost bila je otvaranje baze američkih specijalnih snaga u Albaniji koje je najavljeno početkom ove godine.

Američki specijalci obučavaju kosovsku policiju i bezbednosne snage

30/03/2022 Specijalne snage Vojske SAD po prvi put su izvele zajedničku obuku sa pripadnicima specijalnih jedinica kosovske policije i...

bottom of page