top of page

Crnogorska policija dobija dva helikoptera

30/04/2023 Vlada Crne Gore odoborila je nabavku dva helikoptera za ministarstvo unutrašnjih poslova. Postoje dve opcije – nabavka dva nova helikoptera čija je vrednost procenjena na od 12,5 do 18 miliona evra ili dva polovna za od 8 do 10 miliona evra (utrošak novca je planiran bez uračunatog poreza na dodatnu vrednost). Nezavisno od toga da li će doći direktno iz fabrike ili korišćeni definisano je da se nabave dvomotorni helikopteri mase u poletanju do 6.500 kg, korisne nosivosti od najmanje 1.500 kg i da je unutrašnji prostor uređen za smeštaj devet ili više putničkih sedišta. Helikopteri treba da budu optremljeni za instrumentalno letenje, da se ugradi infracrveni sistem za osmatranje poznat po engleskoj skraćenici FLIR (forward-looking infrared), zatim da imaju dizalicu za izvlačenje ljudi na boku, kuku za nošenje podvesnog tereta uključujući vedra za vodu za gašenje požara. Traži se i modularni medicinski set. Prema analizi koju je uradio budući korisnik Avio-helikopterska jedinica na prvo mesto u predlogu nabavke stavljen je italijanski helikopter Leonardo AW169, na drugom mestu je Airbus H145 i na trećem Bell 412EPX. Sada letačka jedinica crnogorske policije ima po jedan AB-412 i AB-212 za koja se ceni da su prestareli. Stariji helikopter, AB-212, uveden je u jugoslovenski registar januara 1980. Izrađen je u Italiji u fabrici Agusta po licenci američkog Bela u seriji u kojoj su i tri AB-212 koja su u Helikopterskoj jedinici MInistarstva unutrašnjih poslova Srbije.Primerak AB-412 naslednik je AB-212 na proizvodnoj liniji. Crnogorski primerak izrađen je 1998. U hangaru Avio-helikopterske jedince su dva laka helikoptera koja nisu u letnom stanju i novembra prošle godine Vlada Crne Gore je odoborila da se prodaju. Radi se o primerku AB-206B Džet Rendžera iz 1972. godine, još jednoj Belovoj mašini sastavljenoj u Agusti i Gazeli koja je od delova iz Francuske sastavljena u fabrici Soko u Mostaru 1975. godine. Osim helikoptera jedinica ima avione za gašenje požara – tri komada Air Tractor AT-802 od kojih dva nisu popravljena posle udesa novembra 2020. i juna 2021. godine. Crnogorska policijska jedinica je već duže vreme u krizi i ima problema sa održavanjem tehnike i nedostatkom obučenih posada. Prošle godine nalet je bio izuzetno mali – AB-412 je proveo u vazduhu 24 časa u 78 letova. Odluka o obnovi resursa tehnike čeka se više godine. Prema predlogu programa razvoja za period 2021. do 2031. koji je datiran na maj 2020. predviđeno je da jedinica pribavi tri višenamenska helikoptera srednje težine (toj definiciji odgovara sada pokrenuti plan nabavke) i dva patrolna helikoptera manjetežine. Proračunato je da se za opremanje i pribavljanje novog kadra treba da obezbedi 101.121.900 miliona evra i se taj novac obezbedi iz državnog budžeta i predpristupnih fondova EU i ostalih instrumenata međunarodnih institucija i na bilateralnom nivou iz donacija. Za sada u planovima za jačanje granične kontrole koje finansira EU predviđeno je da se nabavka jednog helikoptera finansira sa osam miliona evra iz fondova EU. Pokrenuta nabavka biće plaćena iz crnogorskog budžeta.

Crnogorska policija dobija dva helikoptera

30/04/2023 Vlada Crne Gore odoborila je nabavku dva helikoptera za ministarstvo unutrašnjih poslova. Postoje dve opcije – nabavka dva...

bottom of page