top of page

Fronteks pokrenuo operaciju u Srbiji, najavljuje pojačanje snaga do kraja godine

19/06/2021 Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu (Fronteks) pokrenula je 16. juna operaciju u Srbiji. To je treća operacija te agencije na teritoriji Zapadnog Balkana, nakon Albanije i Crne Gore i simboliše zajedničke napore za bolju kontrolu granica regiona. U Srbiji, na granici prema Bugarskoj, raspoređeno je 44 policajca Fronteksa iz četrnaest zemalja EU iz sastava novoformiranih Stalnih snaga za graničnu i obalsku stražu. Njihov broj će na zahtev Beograda do kraja godine biti povećan na 87, navodi se u saopštenj u te evropske agencije . Operacijom "Združena operacija u Srbiji - kopno 2021" upravlja se iz sedišta Fronteksa u Varšavi, a lokalni koordinacioni centar nalazi se na graničnom prelazu Gradina. Oni će pomagati srpskoj policiji u borbi protiv šverca i trgovine ljudima, ukradenih vozila, oružja, akcizne robe, falsifikovanih isprava i terorističkih pretnji. Granica prema Bugarskoj je izabrana zbog bezbednosnih procena koje ukazuju na rast ilegalnih prelazaka granica na tom području. Stalne snage Fronteksa u Srbiji će takođe delovati u okviru bezbednosne inicijative EU za borbu protiv međunarodnog organizovanog kriminala pod nazivom EMPACT . "Naše uspešne operacije u državama Zapadnog Balkana pokazuju da je prekogranična saradnja ključna za borbu protiv različitih prekograničnih kriminalnih aktivnosti u ovom ključnom delu Evrope. Radujem se zajedničkom radu policijaca Srbije i Fronteksa" rekao je povodom pokretanja operacije u Srbiji direktor Fronteksa Fabris Ležeri. Policajci Fronteksa u Srbiji nose plava obeležja, lično oružje i opremu potrebnu za izvršenje zadataka. Zakon o potvrđivanju sporazuma o statusu između Srbije i EU o akcijama Fronteksa precizira načine zajedničkog rada sa MUP-om Srbije i ovlašćenja članova operacije. U njemu se između ostalog navodi da članovi tima poštuju nacionalno zakonodavstvo Srbije i da uz saglasnost matične države članice i Srbije mogu da primene neophodnu silu. Imunitet od domaćeg krivičnog sudstva predviđen je za dela izvršena tokom akcija sprovedenih u skladu sa operativnim planom. Fronteks je prvu operaciju na Zapadnom Balkanu pokrenuo 2019. u Albaniji. Prošle godine aktivirana je i operacija u Crnoj Gori . U te dve misije angažovano je 150 policajaca Fronteksa. Povećanje broja Fronteksovih službenika na spoljnim granicama EU usledilo je zbog kontinuiranog povećanja ilegalnih prelazaka granice na takozvanoj Balkanskoj migrantskoj ruti, koja nije izgubila na značaju ni tokom pandemije korona virusa.

Fronteks pokrenuo operaciju u Srbiji, najavljuje pojačanje snaga do kraja godine

19/06/2021 Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu (Fronteks) pokrenula je 16. juna operaciju u Srbiji. To je treća operacija te...

bottom of page