top of page

Kako će izgledati 63. padobranska brigada: pet četa i jedan general

02/03/2020 Šezdesettreća padobranska brigada Vojske Srbije u novom sastavu vraća se na tradicionalnu četnu organizaciju kakvu je imala od kraja šezdesetih godina prošlog veka. Na njenom čelu biće brigadni general. Odluka o ponovnom formiranju 63. padobransku i 72. brigadu sa specijalne operacije iz postojeće Specijalne brigade objavljenja je u decembru prošle godine. Težišni zadaci padobranaca biće diverzantske i izviđačke akcije u dubini protivnika i borbeno traganje i spasavanje. Osnovu strukture 63. padobranske brigade prema tabeli elemenata formacijskih mesta objavljenoj u Službenom vojnom listu čine četiri padobranske čete i jedna padobranska četa za borbeno traganja i spasavanje (BTS). Čete će činiti po četiri tima. Sada je u toku proces preformiranja 63. padobranskog bataljona u brigade. Formiranje je zadatak za orijentaciono pola godine. U prošlosti od 5. decembra 1967. godine kada je formirana 63. padobranska brigada do preformiranja u bataljon 2006. godine ova jedinica imala je četni sastav. Broj četa kretao se od četiri do pet. Nazivi četa menjali su se kroz vreme. Od jednostavnog kratkog naziva padobranska četa do složenih odrednica namena kao što su padobransko diverzantsko-izviđačka četa i padobransko pešadijska četa. General po prvi put na čelu padobranaca Komandant 63. brigade "po formaciji" bio je pukovnik po činu. U turbulentnim devedesetim godinama dogodio se presedan da komandu nad brigadom primi kapetan prve klase. U novoj organizaciji komandant će po prvi put u istoriji padobranskih jedinica na našim prostorima imati čin brigadnog generala. U štabu brigade predviđena su mesta i za četiri pukovnika. Zbog specijalne namene jedinice komandiri četa umesto kao što je to uobičajeno kapetani biće čin ili dva viši po rangu. Komandir 1. padobranske čete i čete za borbeno traganje i spasavanje biće potpukovnici, a u preostale tri čete majori. U skladu sa odlukom da padobranski komandiri nose više činove od uobičajenih za jedinice koje će predvoditi komandir vodova biće isključivo kapetani. Za komandire timova predviđeno da su kapetani u 1. padobranskoj četi i četi za BTS i prvom timu u tri preostale čete. Komandiri drugog, trećeg i četvrtog tima u 2. četi, 3. četi i 4. četi biće podoficiri – zastavnici. Uskoro će formacija morati da se dogradi jer je novim izmenama i dopunama Zakona o VS uveden čin kapetana prve klase. Povezanost sa 119. eskadrilom U obuci i na zadacima 63. padobranska brigada biće tesno povezana sa 119. eskadrilom sa kojom padobranci dele aerodrom Niš. Za početnu padobransku obuku koristi se jedini dvokrilni avion Antonov An-2. Za razne zadatke 119. eskadrila ima stari Mi-8. U perspektivi se može očekivati da će se obuka padobranaca izvoditi na dva Mi-17V-5. Oni su nabavljeni u oktobru 2019. godine sa vratima teretnog prostora u obliku školjke. Kada se poleće na zadatak sa padobranskim skokovima vrata se skinu i ostave na zemlji. U 119. eskadrili su novi helikopteri Erbas H145M – dva u višenamenskoj konfiguraciji pogodna za podršku zadacima BTS i tri naoružana za vatrenu podršku padobrancima sa dva mitraljeza kalibra 12,7 mm ili dva sedmocevna lansera nevođenih raketnih zrna 80 mm.

Kako će izgledati 63. padobranska brigada: pet četa i jedan general

02/03/2020 Šezdesettreća padobranska brigada Vojske Srbije u novom sastavu vraća se na tradicionalnu četnu organizaciju kakvu je imala od...

bottom of page