top of page

Mađarska duplira broj vojnika na granicama i šalje policajce u Srbiju i S. Makedoniju

01/15/2020 Mađarska je odlučila da duplira broj vojnika na granicama zbog povećanog priliva migranata, i uputila novi kontigent policijaca u Srbiju i Severnu Makedoniju kao pomoć pograničnim policijama tih država. Državni sekretar mađarskog ministarstva odbrane Silard Nemet izjavio je selu Madaraš blizu granice sa Srbijom da će biti dupliran broj vojnika "zbog povećanog migrantskog pritiska". Tokom 2018. u tu zemlju ilegano je ušlo 390 osoba da bi taj broj prošle godine bio povećan na 3299. Granicu će od sada čuvati oko 500 vojnika i pomoćnog osoblja a odluka će biti na snazi "dokle god to bude bilo potrebno". Kontrola granice sa Srbijom na Tisi pojačana je i angažovanjem vojnog minolovca AN 2 "Baja". Istovremeno sa najavama o povećanju broja vojnika na granicama Budimpešta je u Srbiju i Severnu Makedoniju uputila novi kontigente policijskih snaga. U Srbiju je upućeno 15 a u Severnu Makedoniju 30 policajaca koji će pomagati kolegama tih država u patroliranju državnim granicama, prevenciji ilegalnih prelazaka i hvatanju krijumčara umešanih u šverc ljudi. Zajedno sa ljudstvom upućena su terenska vozila, termovizijske kamere i druga oprema za noćno osmatranja. To je četrdeseti po redu kontigent mađarske policije koji je upućen u Srbiju odnosno četrdeset peti kontigent koji odlazi u Makedoniju. U novembru prošle godine na granici Srbije i Mađarske, kod sela Ašothalom i Čikerija otkrivena su dva tunela koja su služila za ilegalno prebacivanje migranata. Evropska agencija za granicu i obalsku stražu nedavno je iznela podatke da je tokom 2019. godine na takozvanoj Balkanskoj ruti uočen duplo veći broj ilegalnih prelazaka granica u odnosu na 2018. Podatke o povećanom broju migranata potvrđuju i zvanični podaci iz Srbije.

Mađarska duplira broj vojnika na granicama i šalje policajce u Srbiju i S. Makedoniju

01/15/2020 Mađarska je odlučila da duplira broj vojnika na granicama zbog povećanog priliva migranata, i uputila novi kontigent...

bottom of page