top of page

Makedonci dobijaju prvu bateriju turskih haubica za 24 meseca

11/01/2023 Armija Severne Makedonije (ARSM) namerava da svoj jedini artiljerijski bataljon preoruža sa tri baterije sa 18 haubica kalibra 105 mm. Naručene su turske haubice Boran i prva baterija stiže za 24 meseca. Sledeći korak biće nabavka još dve baterije sa 12 haubica, ali u periodu 2029-2031. Do tada ARSM imaće samo prvu bateriju koja će poslužiti za obuku i osvajanje nove tehnike. radi se o deklarisanoj jedinici za zadatke pod vodstvom NATO. ARSM se nalazi u velikom zamahu modernizacije. Preko američke i nemačke vojne pomoći preoružava se na nove borbene sisteme sa tehnike koja je dobrim delom nasleđe Hladnog rata nabavljeno iz Ukrajine 2001. U artiljeriji to će biti haubice Boran, za pešadiju nabaviće se američka borbena vozila Strajker 8x8 i JLTV 4x4, za protivvazdušnu odbranu francuski raketni sistem Mistral 3. Sada ARSM za eventualne zadatke u okviru NATO i međunarodne misije priprema jedan laki pešadijski bataljon sa ojačanjima uključujući jednu bateriju prestarelih haubica M2A1 kalibra 105 mm koje su 1996. i 1997. primljene kao američka donacija. Prva varijanta tih haubica uvedena je u naoružanje SAD još 1940. i korišćene su tokom Drugog svetskog rata,a sada se takva oruđa može videti na snimcima iz rata u Ukrajini. U okviru američke vojne pomoći 1950-tih godina 288 komada primljeno je u baterije JNA. Makedonci poseduju 18 haubica M2A1, ali njihov domet od maksimalno 11.275 m nije dovoljan za savremene standarde. U okviru NATO za ARSM definisani su posebni ciljevi i jedan od njih je da se formira sistem indirektne vatrene podrške prilagođen savremenim tehnološkim rešenjima odnosno uvezan u informatičku mrežu za rukovođenje i komandovanje, prikaz taktičke situacije i prijem podataka iz obaveštajno-izviđačkih jedinica. U pripremi za ulazak u NATO za ARSM je izrađen dugoročni plan razvoja za period od 2019. do 2028. U tom dokumentu je definisana potreba za savremenim haubicama 105 mm i novim projektilima i za 18 oruđa projektovan je trošak od 6,4 miliona evra i dodatnih 1,1 milion evra za municiju. Formiran je integralni projektni tim koji je analizirao razna oruđa. Predložili su nabavku savremenih haubica Boran koje su proizvod turskih firmi MKEK i Aselsan. Otvoreni su pregovori sa predstavnicima turskog ministarstva odbrane odnosno Agencijom za odbrambenu industriju koja je ovlašćeni državni organ za koordinaciju proizvodnje i prodaje. Razlog za to je namera da se deo cene za haubice plati kroz tursku vojnu pomoć na osnovnu međuvladinog dogovora iz 2021. po kojem je odobreno da obezbedi novčana podrška od 100 miliona turskih lira (sada oko pet miliona evra) za makedonske nabavke od turskih firmi. Makedonska Vlada 12. decembra prošle godine odobrila je ugovor za haubice Boran i sada se očekuje čin potpisivanja ugovora. Prvih sedam haubica uvedena je prošlog meseca u naoružanje turske artiljerije. Prema podacima proizvođača domet Borana je 17 km. Brzina gađanja je do šest projektila u minuti. Masa oruđa iznosi 1.780 kg. Za program Boran izrađen je savremeni sistem za upravljanje vatrom sa balističkim računarom, zatim inercijalnim navigacijskih sistemom i radarom za merenje brzine projektila na ustima cevi.

Makedonci dobijaju prvu bateriju turskih haubica za 24 meseca

11/01/2023 Armija Severne Makedonije (ARSM) namerava da svoj jedini artiljerijski bataljon preoruža sa tri baterije sa 18 haubica kalibra...

bottom of page