top of page

Na Balkanu u maju i junu 17 vežbi sa oko 46.000 vojnika

31/05/2021 Na Balkanu se u maju i junu održava se 17 velikih vežbi sa oko 46.000 vojnika oružanih snaga SAD, članica NATO i zemalja regiona. To najveći broj povezanih mirnodopskih vojnih aktivnosti na ovim prostorima od ulaska međunarodnih snaga KFOR-a na Kosovo 1999. godine. Pod okriljem velike američke vežbe " Branilac Evrope 21 " (Defender Europe 21) održava se dvanaest aktivnosti: intervidovski " Trenutni odgovor 21 " (Immediate Response 21), padobranski " Brzi odgovor 21 " (Swift Response 21), vežbe specijalnih snaga " Crni labud 21 " (Black Swan 21) i " Trojanski otisak 21 " (Trojan Footprint 21), vežba avijacije i PVO " Zvezdani vitez 21 " (Astral Knight 21), vežba vatrene podrške Jadranski udar 21 (Adriatic Strike 21), pridružena vežba mehanizovanih jedinica " Dačija 21 " (Dacia 21), vežba kopnene vojske " Kentaur 21 " (Centaur 21), vežba PVO i saniteta " Čuvar sablje 21 " (Saber Guardian 21), vežba pešadije " Balkanski stražar 21 " (Balkan Sentinel 21), štabna vežba " Branilac 21 CPX " (Defender 21 CPX) i pešadijska vežba " Odlučni udar 21 " (Decisive Strike 21). U okviru NATO manevara " Čvrsti branilac 21 " (Steadfast Defender 21) na Balkanu se održava padobranska vežba " Plemeniti Skok 21 " (Noble Jump 21). Vežba mehanizovanih snaga " Dačija 21 " (Dacia 21) povezana je i sa ovim manevrima. Alijansa na teritoriji čitave Evrope održava i logističku vežbu " Sposobni raspoređivač 21 " (Capable Deployer 21). Na bilateralnom i multilateralnom nivou održavaju se vojnoobaveštajna vežba " Laufer 21 " i vežbe PVO " Šabla 21 " i vežba kopnene vojske " Mač pravde 21 " (Justice Sword 21) koja je povezana sa "Dačijom 21". Ko gde vežba
Na Balkanu je prvo počeo američki "Branilac Evrope 21", vežba čiji je cilj odgovor na oružani napad na nekog od američkih saveznika u regionu Balkana i Crnog Mora. Vežba je započela pokretom trupa iz SAD, a usledio je niz nacionalnih i međunarodnih aktivnosti. Glavni deo "Branioca Evrope" na Balkanu se zove " Trenutni odgovor 21 " sa oko 5.000 vojnika iz SAD, regiona, Kanade i Velike Britanije. Učestvuju 53. brigada Vojske SAD, instruktorski timovi Brigade za podršku bezbednosnim snagama (Security Force Assistance Brigade - SFAB) poznate i kao "braon beretke", izviđačke, artiljerijske, oklopne, PVO jedinice kratkog i dalekog dometa, logistika, mornarica i avijacija. Komanda kopnene komponente vežbe je u Albaniji . Osim komande, vežba se na još 6 lokacija. Najviše ljudstva je iz 53. brigade američke vojske, SFAB-a, uz PVO, avijaciju i logistiku vojske SAD, logistiku britanske vojske i više jedinica oružanih snaga Albanije. U Bosni i Hercegovini se na poligonima Manjača i Glamoč, aerodromu Dubrava kod Tuzle održavaju zajednička vežba vojski SAD i BiH "Trenutni odgovor 21" (u BiH je vežba prevedena kao " Brzi odgovor 21 ", iako to ime nosi druga padobranska vežba u okviru "Branioca Evrope"). Amerikanci učestvuju sa lakom pešadijom i transportnim helikopterima, a BiH sa lakom i mehanizovanom pešadijom. Vojska SAD učestvuje i sa "braon beretkama". Posle dana visokih zvanica 24. maja , vežba je nastavljena nizom pojedinačnih aktivnosti, a oružane snage BiH započele su nacionalnu vežbu "Brzi odgovor 21-4“ koju predvodi 4. pješadijska brigada iz Mostara. Na teritoriji Slovenije u okviru "Trenutnog odgovora 21" održava se vežba avijacije i PVO " Zvezdani vitez 21 " uz razmeštaj raketnog sistema velikog dometa Patriot. Na nju se nadovezuje redovna godišnja vežba " Jadranski udar 21 " gde je glavna tema navođenje vazduhoplovne vatrene podrške na ciljeve na zemlji. Na teritoriji Hrvatske "Trenutni odgovor 21" se odvija na tri poligona. Na Slunju se nalazi 116. artiljerijski puk iz 53. brigade američke vojske naoružan vučnim haubicama, gde se uvežbavaju i pripadnici pešadije i artiljerije vojski Hrvatske i Slovenije . U Benkovcu su u okviru "Zvezdanog viteza 21" raspoređene raketne jedinice PVO uključujući raketni sistem velikog dometa Patriot. U Zadru gde se iskrcala velika količina borbene tehnike, zajedno su radili logističari i jedinice za opštu podršku iz SAD, Velike Britanije i Hrvatske.U Hrvatskoj u ovo vreme odvija niz aktivnosti povodom 30. godina od osnivanja oružanih snaga. U Hrvatskoj je održan u deo vežbe specijalnih jedinica " Crni labud 21 " sa učešćem više zemalja a predvodi ih Mađarska. U toku su pripreme za komandno-štabnu vežbu " Branilac 21 CPX " (Defender 21 CPX) okviru "Branioca Evrope 21" multinacionalne divizije Centar (MND-C), kako bi se proverio sistem donošenja odluka i procedure za izvođenje vojnih operacija. Članice Američko-Jadranske povelje u Hrvatskoj u junu organizuju vežbu vojno-obaveštajnih snaga " Laufer 21 " gde osim domaćina, učestvuju i oružane snage SAD, BiH, Slovenije, Severne Makedonije, Albanije i Kosovske bezbednosne snage. Mađarska je bila domaćin vežbe specijalnih snaga " Crni labud 21 " . Pored vojske domaćina učestvovale su Hrvatske, Slovačka, Austrija i Slovenije, uz savetnike iz specijalnih snaga SAD i Nemačke. Vežbom je nova regionalna komanda za specijalne operacije u Solnoku R-SOCC ostvarila inicijalnu operativnu sposobnost (Regional Special Operations Component Command) U Rumuniji je održana krovna vežba specijalnih jedinica "Trojanski otisak 21". Predvodi je Evropska komanda specijalnih snaga Vojske SAD i glavna formacija je 10. grupa specijalnih snaga "Zelene beretke". Pored domaćina učestvuju S. Makedonija, Crna Gora, Bugarska, Nemačka, Španija, Velika Britanija, Gruzija i Ukrajina. Vežba se održaval a i na teritoriji Gruzije, Bugarske i Severne Makedonije. Najveća aktivnost na teritoriji Rumunije u okviru "Branioca Evrope" je multinacionalna komandno taktička vežba sa bojevim gađanjem " Dačija 21 ". Učestvuje 10.000 rumunskih vojnika i 5.000 iz 17 zemalja NATO i programa Partnerstva za mir (Moldavija). Vežba je počela 4. maja i traje do sredine juna, na ukupno 16 lokacija u Rumuniji uz gađanje iz različitih vrsta pešadijskog i teškog naoružanja, bombardovanje ciljeva na zemlji i korišćenje kriptovanih sistema veza. U okviru "Dačije 21" održana je i bilateralna rumunsko-poljska vežba "Pravedni mač 21" na poligonu Galati nedaleko od Moldavije. Učestvovale su oklopno-mehanizovane jedinice dve zemlje ukupno 1.000 vojnika, a vežbu su posetili i predsednici Rumunije i Poljske. "Dačija 21" povezana je i sa velikim NATO manevrima "Nepokolebljivi branilac 21" koja se održava širom evropskog kontinenta od Severne Amerike i Atlantskog okeana do Crnog Mora. Kao najveća zemlja regiona, Rumunija će u okviru ovih NATO manevara biti domaćin glavnog dela padobranske vežbe " Plemeniti skok 2 1 " . U njoj učestvuje 4.000 vojnika i 600 komada borbene tehnike, koji su deo snaga za brzo reagovanje NATO. Vežbu vodi Vrhovni štab savezničkih snaga NATO-a u Evropi uz učešće 12 zemalja. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je da „vežba pokazuje da je NATO odlučan i sposoban da zaštiti svoje saveznike od bilo kakve pretnje“. Manji deo "Plemenitog skoka 21" održava se i u Bugarskoj . Rumunija i Bugarska su u maju bili domaćini dela prve vežbe u okviru "Branioca Evrope" koja nosi naziv " Brzi odgovor 21 ". Učestvovalo je oko 5.000 vojnika, najvećim delom vazdušno-desantne pešadije iz SAD i nekoliko zemalja članica NATO-a. U Bugarskoj, Rumuniji i Mađarskoj održava se redovna vojna vežba " Čuvar sablje 21 " (Saber Guardian 21) sa 13.000 vojnika iz 19 zemalja i to od 24. maja do 9. juna. Ministarstvo odbrane u Sofiji saopštilo je da se tokom maja i juna na teritoriji Bugarske kao deo "Čuvara sablje" izvode međunarodne vežbe "Uzvratni udar 21" (Strike Back 21), " Balkanski stražar " (Balkan Sentinel 21) i "Šabla 21". Na istim mestima i u isto vreme, na poligonu Šabla od 2. juna odigrava se zajednička vežba Vojske Srbije i Bugarske armije. Srpsko-bugarska aktivnost nije deo vežbi NATO-a i SAD. Ne toliko velika, ali jedna od najvećih u nacionalnoj istoriji održava se u Severnoj Makedoniji na poligonu Krivolak u dolini Vardara. U vežbi " Odlučni udar 2 1 “ (Decisive Strike 21) koja se održava pod okriljem Branioca Evrope 21 i Brzog odgovora 21, učestvuje 1440 vojnika, najviše iz Severne Makedonije. Na vežbi učestvuju i Balkanske medicinske snage (Balkan Medical Task Force – BMTF), čiji je deo i Vojska Srbije. Od zemalja koje čine BMTF na vežbi učestvuju Severna Makedonija, Slovenija i Albanija. Prema osnivačkom ugovoru BMTF odluku o upotrebi snaga jednoglasno donose zemlje članice Upravni odbor, što znači da Srbija nije glasala protiv upotrebe ovih snaga na vežbi. Manji deo aktivnosti na vežbi "Branilac Evrope" i "Trenutni odgovor" odvija se u Grčkoj . U luci Aleksandropulos na obali Egejskog mora i blizu granice sa Bugarskom i na obližnjim poligonima Petrohori i Etos smeštena su pešadijske jedinice Vojske SAD i Grčke i pripadnici 104. logističke brigade Vojske Velike Britanije. Oni izvode aktivnosti pod nazivom " Kentaur 21 " i uvežbavaju logističku podršku i izvode taktičke vežbe sa bojevim gađanjem. Najmanje ljudi, samo 12 američkih vojnih policajaca nalaziće se u Crnoj Gori . Oni su bazirani u luci Bar koja je označena kao rezervna luka za potrebe vežbe. Pripadnici Vojske Crne Gore učestvovali su na vežbi specijalnih jedinica "Trojanski otisak 21" i učestvuju na vežbi "Čuvar Sablje 21 " u Rumuniji. I na kraju, po prvi put SAD izvode vežbu i na teritoriji Kosova uz učešće Kosovskih bezbednosnih snaga. Prema dokumentu u koji je Balkanska bezbednosna mreža imala uvid 204 pripadnika tih snaga delovaće samo na području rudnika Babaj Boks uz 12 savetnika iz Vojske SAD. U bazi Bondstil za potrebe vežbe nalazi 150 pripadnika 16. brigade za održavanje Vojske SAD (Sustainment Brigade).

Na Balkanu u maju i junu 17 vežbi sa oko 46.000 vojnika

31/05/2021 Na Balkanu se u maju i junu održava se 17 velikih vežbi sa oko 46.000 vojnika oružanih snaga SAD, članica NATO i zemalja...

bottom of page