top of page

Nova specijalna jedinica Vojske Srbije"Orlovi"

26/03/2023 Vojska Srbije uskoro će dobiti jednu novu elitnu jedinicu nazvanu Orlovi. To će biti treći borbeni bataljon u sastavu 72. brigade za specijalne operacije iz garnizona Pančevo pored Grifona koji su primarno predviđeni za izviđačko-diverzantske zadatke i Sokolova za antiteroristička dejstva. U izmenama pravilnika o formacijskim mestima oficira i podoficira koje su objavljene u Službenom vojnom listi i biće na snazi od 29. marta pojavljuje se nova jedinica – bOPSO Orlovi. Skraćenica koja do sada nije viđena u Vojsci Srbije verovatno je bataljon za operativnu podršku specijalnim operacijama. Prema pravilniku konkretno se određuje da čin majora sa položajnom grupom 12 pripada komandiru čete za borbenu podršku koja je u sastavu Orlova. Za ostale čete predviđen je takođe major za komandira, ali u 13. položajnoj grupi koja se održava na visinu plate, što niži broj, primanja su veća. Posle predstojeće reorganizacije 72. brigada imaće u svom sastavu komandu i jedinice - komandni bataljon, tri borbena bataljona, logističku četu i vod vojne policije. Ta elitna jedinica Vojske Srbije formirana je avgusta 1992. pod oznakom 72. desantno-jurišna brigada po praksi sovjetske vojne tradicije. Ubrzo je zvanična oznaka promenjena u 72. specijalnu brigadu. Njeni pripadnici učestvovali su u borbenim dejstvima u Bosni i Hercegovini 1990-tih godina, na Kosmetu 1998. i 1999. godine i suzbijanju pobune na jugu Srbije 2001. U reorganizaciji 2006. godine 72. brigada i 63. padobranska brigada objedinjene su u Specijalnu brigadu. U njoj je sačuvan broj brigade kao numerička oznaka za 72. izviđačko diverzantski bataljon. Od decembra 2019. ponovo postoji 72. brigada sa Grifonima i Sokolovima i sada Orlovima. Proširenje organizacijsko-formacijskog sastava 72. brigade deo je plana da se u Vojsci Srbije 5.000 ljudi svrsta u jedinice za brzo reagovanje. Prema klasifikaciji gotovosti to će biti jedinice označene kao R-0 što podrazumeva da će u miru imati preko 90 posto ljudi predviđenih u punoj, ratnoj formaciji. Za sada se vrlo malo zna o strukturi tih budućih snaga i izgleda je odluka o plana 5.000 doneta 25. decmebra 2022. godine prošle kroz više izmena. U početku izjave zvaničnika su ukazivale da će to da budu samo 72. brigada, 63. brigada i Odred vojne policije Kobre. Predsednik Aleksandar Vučić je jedini javni izvor o toj temi i on je u izjavi 16. januara proširio krug elitnih jedinica na izviđačke čete iz komandnih bataljona četiri brigade KoV, izviđačke vodove iz pešadijskih i mehanizovanih bataljona i jedan samostalni oklopno-izviđački bataljon. Na izložbi naoružanja u Abu Dabiju 20. februara Vučić je obelodanio novi promenjeni plan po kojem jedna polovina plana 5.000 su 72. brigada, 63. brigada i Kobre, a druga polovina tzv. jurišni bataljoni, nove jedinice gotovih snaga koje će da budu formirane sa tenkovskim i mehanizovanim četama i jedinice podrške sa artiljerijskim baterijama i baterijama protivvazdušne odbrane. Za sve te jedinice najavljeno je da će vojnici imati visoke plate od 220.000 dinara mesečno i odnosno primanja sa dodacima koja će da budu 250-260.000 dinara. Do informacije o formiranju bataljona Orlovi nije bilo ni jednog konkretnog podataka o tome kako će se postojeće jedinice proširiti za prihvat dodatnog ljudstva koje se očekuje kroz konkurs za prijem vojnika objavljen 15. februara sa rokom prijema prijava do 31. marta.

Nova specijalna jedinica Vojske Srbije"Orlovi"

26/03/2023 Vojska Srbije uskoro će dobiti jednu novu elitnu jedinicu nazvanu Orlovi. To će biti treći borbeni bataljon u sastavu 72....

bottom of page