top of page

Novi Leopardi za novu mađarsku brigadu

22/12/2023 Mađarska je postala korisnik najsavremenijih tenkova u regionu. U naoružanje novoformirane 1. tenkovske brigade ovog meseca uvedeni su novi Leopardi 2A7HU. Do sada su Mađari imali dve pešadijske brigade – 5. i 25. brigadu koja je januara ove godine preformirana u 1. tenkovsku koja će biti deklarisana jedinica za NATO i odbranu zemlje. U velikom ugovoru za modernizaciju iz decembra 2018. od nemačke odbrambene industrije naručeno je 44 tenka Leopard 2A7HU koja su sada u procesu primopredaje, pet tenkova za izvlačenje Visent 2HU i tri tenka nosača mosta Leguan 2HU, 24 samohodne haubice PzH 2000 kalibra 155 mm i 12 teških terenskih vozila. Deo tog programa bili su 12 tenkova Leopard 2A4HU koji su stigli u Tatu 2020. godine za potrebe obuke posada mađarske vojske koje su do sada služile na sovjetskim T-72M1. Zatim, avgusta ove godine privremeno su preuzeti jedan uzorak konačne varijante tenka kakav je izabran za 1. brigadu i jedan Vinsent 2HU. Posle javnog prikaza vozila su vraćena fabrici na dorade. Prvih pet tenkova u konačnoj konfiguraciji primljena su 14. decembra. Istvoremeno 1. brigada dobila je i prve primeke tenka za izvlačenje i tenka nosača mosta. Od januara 2024. godine u kasarni u Tati očekuje se da će svakog meseca iz Nemačke da stignu po dva tenka. Sa 44 tenka biće popunjen 11. tenkovski bataljon koji je udarna jedinica 1. brigade. U njenom sastavu su i 1. bataljon sa ruskim točkašima BTR-80 i BTR-80A koji su uvedeni u naoružanje sredinom 1990-tih godina. U okviru procesa modernizacije kroz program Zrinski 2026 procenili su da nove tenkove i borbena vozila pešadije treba uvrstiti u namensku jednicu visoke mobilnosti i vatrene moći. Zato je formirana „teška“ brigada u garnizonu Tata koja će da postane deklarisana jedinica za zadatke NATO i za odbranu Mađarske. Kao i ostale jedinice mađarske vojske nova 1. brigada dobila je počasno ime po generalu Đerđu Klapki koji je bio jedan od najvažnijih vojkovođa u ratu za nezavisnosti 1848. i 1849. godine. U skoroj budućnosti biće preoružan na nova borbena vozila pešadije KF41 links. U 1. artiljerijskom divizionu su haubice PzH 2000 koje su delom preuzete 2022. godine, a poslednje stižu početkom iduće godine.

Novi Leopardi za novu mađarsku brigadu

22/12/2023 Mađarska je postala korisnik najsavremenijih tenkova u regionu. U naoružanje novoformirane 1. tenkovske brigade ovog meseca...

bottom of page