top of page

Prvo oklopno borbeno vozilo Albanije Šota

17/06/2024 U Albaniji je prvi put izrađeno jedno oklopno borbeno vozilo. Pod nazivom Šota biće predstavljeno na međunarodnoj izložbi naoružanja Eurosatori u Parizu koja se održava od 17. do 21. juna. Firma Timak iz Tirane izradila je prototip vozila Šota formule pogona 4x4. Borbena masa tog vozila je oko 7 tona. Proizvođač predstavlja Šotu kao vozilo koje može da preživi nailazak na protivtenkovsku minu i dejstvo iz pešadijskog naoružanja kakvo se u američkoj vojnoj terminologiji zove MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected) vozilo. Deklarisana zaštita Šote navodno može da izdrži pogodak iz automatske puške kalibra 7,62x39 mm ako se strelac nalazi na 30 m od vozila. Očekuje se da posada preživi parčad haubičkog projektila kalibra 155 mm koji je pao na 80 m od Šote. Protivtenkovska mina sa 6 kg punjenja u Šoti može da se preživi ako se aktivira pod točkovima ili centralnim delom vozila. U Šti ima mesta za 10 ljudi – dva člana posade i osam pripadnika ukrcanog odeljenja na sedištima koja su prilagođena za eventualni nailazak na minu. Na krovu je predviđeno da se postavi obrtna turela za dejstvo nišandžije sa ličnim naoružanjem – puškomitraljezom. Dimenzije vozila su dužina 6,5 m, visina 2,68 m i širina 2,1 m. U osnovi Šota je lako višenamensko vozilo koje može da se poredi sa turskim proizvodom – Otokar Kobrom koju koriste Kosovske bezbednosne snage (KBS). Oba vozila zasnovana su na uvoznim američkim šasijama. Borbena masa je približno slična kod Kobre 6,7 t, a Šote do 7 t. U osnovi to su vozila pogodna za laku pešadiju i vojnopolicijske jedinice. Albanske oružane snage koriste MRAP vozila američkog porekla MaxxPro borbene mase približno 14 tona koja prevoze do 10 ljudi. Izbor imena Šota povlači procenu da se radi o propagandnom potezu i taj kontekst učinio bi smislenim dolazak tih vozila u naoružanje KBS. Doduše, sada KBS ima sličnu tehniku turske Kobre uključujući model sa daljinski kontrolisanom borbenom stanicom sa mitraljezom 12,7 mm i američka vozila M1117.

Prvo oklopno borbeno vozilo Albanije Šota

17/06/2024 U Albaniji je prvi put izrađeno jedno oklopno borbeno vozilo. Pod nazivom Šota biće predstavljeno na međunarodnoj izložbi...

bottom of page