top of page

Rumunija nabavlja američka amfibijska oklopna vozila

09/08/2023 Američki Stejt Department odobrio je Rumuniji kupovinu 21 amfibijskog oklopnog vozila AAV, čija je cena sa naoružanjem i rezervnim delovima 120,5 miliona dolara. Vozila će koristiti 307. puk mornaričke pešadije Oružanih snaga Rumunije koji novim oklopom znatno uvećava svoje operativne sposobnosti kakav koriste američki marinci i grčka vojska. Za 120,5 miliona dolara Rumunija planira da kupi 16 amfibijskih oklopnih vozil a za prevoz ljudstva AAVP-7A1, tri komandne verzije AAVC-7A1 i dva vozila za izvlačenje AAVR-7A1. U cenu ulazi i 16 teških mitraljeza kalibra 12,7 milimetara, 5 srednjih mitraljeza M240B 7,62 mm, zatim automatski bacači granata Mk-19 kalibra 40 mmm, termovizijski nišani M36E T1, rezervni delovi i oprema za specijalne misije, kao i obuka ljudstva i tehničara. Jedina jedinica Vojske Rumunije koja može da koristi amfibijska oklopna vozila je 307. puk mornaričke pešadije , koji se nalazi u sastavu rumunske ratne mornarice. Puk koji nosi ime “Herakleja” imao je prilike da koristi vozila AAV na zajedničkim vežbama sa američkim marincima. Ova jedinica je sada veoma loše oklopljana i raspolaže sa 11 oklopnih vozila ABC-79M i 3 primerka TABC-79M domaće proizvodnje iz vremena Hladnog rata. Vozila su stara nekoliko decenija, imaju slabu oklopnu zaštitu, ali se i dalje koriste u rumunskoj vojsci. Rumunski marinci za desant na obalu mora ili reke Dunav sada koriste manje desantne brodove i gumene čamce. Nova amfibijska vozila će znatno povećati operativne sposobnosti rumunskih marinaca. Oklopnjaci AAVP-7A1 za prevoz ljudstva imaju kapacitet transporta 21 vojnika sa opremom, a maksimalna nosivost je 4,5 tone. Sa 16 vozila za prevoz ljudstva rumunska mornarička pešadija moći će da bezbednije iskrca više od 300 marinaca sa opremom, ali i minobacače i lake prenosne sisteme za protivoklopna i protivvazduhoplovna dejstva. Oklop AAVP-7A1 je nivou 4 po sistemu STANAG 4569. Štiti posadu i iskrcnu jedinicu od dejstva metka teškog mitraljeza 14,5 milimetara ispaljenog sa 200 metara ili šrapnela granate kalibra 155 mm koja je eksplodirala na 30 metara od vozila. Agencija za saradnju u oblasti odbrane i bezbednosti SAD (The Defense Security Cooperation Agency DSCA) poslala je obaveštenje o potencijalnoj prodaji Američkom Kongresu, što je jedan od formalnih koraka u poslovima kupovine naoružanja. Kako se navodi u obrazloženju DSCA, prodaja amfibijskih oklopnih vozila će kroz jačanje bezbednosti NATO, podržati ciljeve spoljne politike i nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Američkih Država. Dodaje se da će oklopna vozila poboljšati sposobnosti Rumunije u suočavanju sa sadašnjim i budućim bezbednosnim izazovima, kroz jačanje i modernizaciju ekspedicionih sposobnosti u borbi sa regionalnim pretnjama. Najveći korisnik vozila AAV je Vojska SAD, odnosno Korpus Marinaca. U regionu Balkana Grčka je prva poručila amfibijska oklopna vozila AAV, i to 76 komada iz zaliha američkog Koprusa Marinaca. Višegodišnji korisnici u Evropi su Italija i Španija, takođe u jedinicama mornaričke pešadije.

Rumunija nabavlja američka amfibijska oklopna vozila

09/08/2023 Američki Stejt Department odobrio je Rumuniji kupovinu 21 amfibijskog oklopnog vozila AAV, čija je cena sa naoružanjem i...

bottom of page