top of page

Srbija dobija Vrhovnu komandu i Štab Vrhovne komande

27/12/2023 Bela knjiga odbrane Republike Srbije predviđa formiranje Vrhovne komande i Štaba vrhovne komande u ratnom i vanrednom stanju, prvi put posle bombardovanja 1999. Kako se navodi na 36. stranici Bele knjige koja je objavljena i predstavljena 30. oktobra ”Radi jedinstvenog komandovanja i rukovođenja snagama odbrane u vanrednom i ratnom stanju predviđeno je obrazovanje Vrhovne komande i Štaba Vrhovne komande”. Snage odbrane Srbije čine Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije i druge snage odbrane. U Strategiji nacionalne bezbednosti Republike Srbije koja je doneta 2020. godine na 47. stranici stoji da ”druge snage odbrane čine državni organi, organi državne uprave, organi autonomnih pokrajina, organi jedinica lokalne samouprave, privredna društava, druga pravna lica, preduzetnici i građani koji, u skladu sa zakonom, izvršavaju zadatke pripreme za odbranu i odbrane”. Takođe, u Strategiji se nalazi i pravna pretpostavka za formiranje Štaba vrhovne komande. Na 46. stranici dokumenta stoji ”Vojska Srbije objedinjava sve učesnike u borbenim operacijama i nadležna je za komandovanje svim snagama koje izvode borbena dejstva u vanrednom stanju i ratu, na osnovu zakona, a u skladu s Doktrinom Vojske Srbije”. Poslednji put Štab Vrhovne komande i Vrhovna komanda postojali su u vreme rata 1999. godine, kada je Vojska Jugoslavije formirala ova tela, takođe zbog lakšeg rukovođenja snagama odbrane zemlje. Međutim, tada SR Jugoslavija nije imala nikakav pravni okvir za formiranje, niti bilo kakav strateški dokument vezan za odbranu o nacionalnu bezbednost - već su formalno važili dokumenti iz vremena SFR Jugoslavije. Štab Vrhovne komande tada je činilo 13 generala, najviših oficira Vojske Jugoslavije koji bi inače u miru činili Kolegijum načelnika Generalštaba. Kako saznaje Balkanska bezbednosna mreža, sastanci Štaba vrhovne komande održavani su i u podzemnom bunkeru na Topčideru - objektu posebne namene ”Karaš”. Kako su pokazali dokumenti objavljeni na suđenjima generalima VJ pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, Štab vrhovne komande u vreme rata nije ostvario komandu nad snagama MUP-a Srbije, odnosni nije rukovodio svim snagama koja su učestvovala u borbenim dejstvima. Koordinaciju rada državnih organa tada je radilo telo koje je predvodio potpredsednik Vlade SR Jugoslavije Nikola Šainović.

Srbija dobija Vrhovnu komandu i Štab Vrhovne komande

27/12/2023 Bela knjiga odbrane Republike Srbije predviđa formiranje Vrhovne komande i Štaba vrhovne komande u ratnom i vanrednom stanju,...

bottom of page