top of page

Sve manje vojnih pilota u regionu, BiH započinje civilno školovanje vazduhoplovaca

15/08/2019 Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine pokušaće rešiti duboku krizu sa nedostatakom vazduhoplovaca školovanjem na civilnoj visokoškolskoj ustanovi u kojoj će dobiti teoretska znanja i osnovnu privatnu pilotsku licencu. To iskustvo biće interesantno za ostale zemlje regiona koje takođe traže pravo rešenje. Sve oružane snage regiona u velikom su problemu kako da podmlade pilotski kadar i pronađu tehničare, oficire i podoficire. Prosek starosti pilota u gotovo svim državama je iznad četrdeset godina, popuna mladim kadrom je slaba i početkom naredne dekade očekuje se još veća kriza zbog penzionisanja generacija koje su bile brojnije i bolje obučene. Srbija prošle godine nije dobila ni jednog novog vojnog pilota, 2017. samo četiri, a 2016. tri pilota. Hrvatska se suočava sa odlivom kadra koji odlazi u bolje plaćene poslove u inostranstvo. Ove i prošle godine školovanje je završilo po šest mladih pilota. Makedonski projekat školovanja je u krizi takođe. Umesto plana da se od 2014 do 2019. primi 52 nova pilota školovano je 13 i deo njih je već otišao iz službe. Prema novom planu Bosne i Hercegovine posle četiri godine fakulteta piloti će kao potporučnici oružanih snaga BiH proći kroz namensku letačku obuku od jedne ili jedne i po godine u nekoj od partnerskih zemalja. Primer BiH je novina za region jer druge oružane snage pilote školuju u vojnim akademijama (Srbija, Hrvatska, Rumunija, Bugarska) ili na primer Makedonija prima kandidate koju su završili neki tehnički fakultet i zatim prolaze osamnaest meseci letačke obuke. U BiH nadolazeću katastrofu sa nedostatkom kadra pažljivo su analizirali 2015. godine i zaključaj je bio porazan – prosek starosti je bio 42 godine (sada znatno viši) i samo jedan jedini pilot je došao u brigadu RV i PVO za deset godina. Prema propisima o penzionisanju gotovo svi piloti otići će u penziju jer su uglavnom nasleđeni iz VRS koja je pilote školovala sa osloncem na beogradsku Vojnu akademiju, ali uglavnom do prošle dekade ili su iz klase Armije BiH koja je školovanje završila u Pakistanu 2008. godine. Veće ministara BiH odlučilo je decembra 2015. godine da odobri novac za školovanje 39 mladih pilota od 2016. do 2024. godine za sumu od 7.828.200 konvertivilnih maraka (oko 471,2 miliona dinara). Zamisao je ostala na papiru kao i plan odobren istog dana da se nabavi 12 helikoptera. Sledeći korak završen 2017. bila je izrada studije koju je pripremio namenski tim za primenu vladinog projekta školovanja. U međuvremenu pojedinačni kandidati su otišli na strane vojne akademije i svako svome jatu leti i zato se sada na Vojnoj akademiji u Beogradu školuje jedan polaznik Srbin, a kandidati koji se prijavluju za školovanje u Turskoj su Bošnjaci. Za narednu školsku godinu 2019/20 planirano je da se pošalje u Tursku četiri kandidata za buduće pilote, dva u Srbiju i jedan u Grčku. U svakoj zemlji različit je program i plan školovanja i na primer kadet koji dođe u Beograd dobiće za pet godina čin kao pilot na Gazeli, a u Grčkoj na turboelisnom avionu T-6. Problem neujednačenosti školovanja Ministarstvo odbrane BiH namerava da reši potpuno novim pristupom i u junu su primljeni papiri kandidata za prvih 10 mesta u novom programu civilnog školovanja pilota. Predviđeno je da na trošak odbrambenog budžeta budući piloti prošu kroz civilno pilotsko obrazovanje. Prvi korak biće zdravstveni pregledi kandidata i zatim će do 15 izabranih da prođe u civilnoj školi kurs selektivnog letenja za proveru pogodnosti za budući poziv. Predviđeno je da se obavi do 10 časova naleta. U VIII semestru školovanja studenti će proći letačku obuku za međunarodno priznatu i poznatu privatnu pilotsku licencu (PPL). Za to će biti potrebno 45 časova naleta računajući i onih 10 iz selekcije pre početka školovanja. Za čitav program za deset studenata ministarstvo će potrošiti 408.720 konvertibilnih maraka (oko 24,6 miliona dinara). Posle školovanja novi avijacijski inženjeri-piloti dobiće početni oficirski čin i tek tada treba da krenu na vojnu letačku obuku u nekoj stranoj zemlji. Prema podacima koje je Ministarstvo odbrane BiH dostavilo novinarima početkom ove godine obuka od jedne ili jedne i po godine koštaće orijentaciono 300-400 hiljada evra (oko 35,3-47 miliona dinara). Doduše, otvorena je mogućnost da to bude donacija Turske što je bila jedna od tema susreta načelnika Zajedničkog štaba BiH generala Senada Mašovića sa turskim vojnim zvaničnicima februara ove godine. Zvanični podaci ministarstva za ovu godinu su da u OS BiH rade 72 pilota (ali nisu svi na piltoskim dužnostima) i da su stari većinom od 45 do 50 godina. Sada se vodi trka sa vremenom kako da se kadar podmladi pre nego što iskusni piloti odu u penziju.

Sve manje vojnih pilota u regionu, BiH započinje civilno školovanje vazduhoplovaca

15/08/2019 Sarajevo nastoji da reši nedostatak vazduhoplovaca civilnim školovanjem, to iskustvo biće zanimljivo i za druge zemlje regiona

bottom of page