top of page

Vojni budžet Srbije 2023: više za oružje, manje za obuku

26/11/2022 Nacrt Zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. predviđa izdvajanje za odbranu od 160 miljardi 867 miliona dinara (1,3 milijarde evra) što je oko 2 odsto projektovanog BDP. U predviđenom budžetu jako visok udeo imaju investicije sa 44,9%, slede troškovi personala 39,5%, operacije 14,8% i izgradnja sa 0,8%. Za poređenje, NATO preporučuje članicama da za odbranu izdvajaju 2 odsto BDP i da troškovi budu 50% za personal, 30% operacije i 20% investicije. Ukoliko se usvoji nacrt Zakona o budžetu Srbija će u odnosu na ekonomsku snagu zemlje imati proporcionalno više novca za odbranu nego većina evropskih članica NATO koje nisu dostigle preporučenih 2% BDP. U okruženju su za odbranu 2022. toliko su izdvajale Rumunija (1,99%) i Hrvatska (2,03%), a uskoro će i Crna Gora. Od 160 milijardi i 867 miliona dinara (milijardu i 371 miliona evra), najviše novca opredeljeno je za nabavke naoružanja i vojne opreme 72 milijarde i 229 miliona dinara (616 miliona evra). Slede personalni troškovi - plate, doprinosi, dnevnice i dodaci za zaposlene 63 milijarde i 584 miliona dinara (oko 542 milion evra), operativni troškovi 23 milijarde i 772 milion dinara (203 miliona evra), a za izgradnju objekata milijardu i 282 miliona dinara ili oko 11 miliona evra. Standard koji su zapadni vojni ekonomisti osmislili (i što SAD traže od evropskih članica NATO, jeste da održivi troškovi za odbranu budu 2% nacionalnog BDP. Projektovani BDP Srbije za 2023. je oko 68 milijardi evra i vojni budžet se okvirno uklapa u ovaj naučno dokazani model finansiranja odbrane. Međutim, ista računica kaže da odnos troškova unutar tih dva odsto treba da bude 50% za personal (1% BDP-a), 30% operativni troškovi (0,6% BDP) i 20% za investicije odnosno nabavke naoružanja i infrastrukturu (0,4% BDP-a), što nije slučaj i sa srpskim vojnim budžetom. Prema planiranom srpskom odbrambenom budžetu za iduću godinu udeo investicija u naoružanje i infrastrukturu iznosiće 45,7% i najsličnij i je Grčkoj (45,4%) i Mađarskoj (51%). To znači da će Srbija 2023. izdvojiti čak 0,9% za nabavke naoružanja i izgradnju infrastrukture, 0,8% BDP-a za vojne personalne troškove i samo 0,3% za operativne troškove. U tih 0,3% BDP-a Srbije ili 14,8% budžeta odbrane treba da stane sva obuka vojske, vojnika na služenju vojnog roka, rezervnog sastava kao i brojni prikazi i vojne vežbe tokom cele 2023. godine. Konkretnije rečeno, treba kupiti veoma skupo gorivo za avione i helikoptere, gorivo za motorna i borbena vozila, hranu, platiti račune za struju, vodu i komunalne usluge i što je najvažnije municiju koju pripadnici Vojske Srbije treba da ispale tokom obuke. Tu treba dodati i rastući trend velikih vojnih vežbi i pre svega prikaza sposobnosti gde se troši ogromna količina goriva i municije, pa i hrane za vojsku. Koštaju i rezervni delovi i popravka za motorna vozila koja velikim delom potiču iz 80-ih godina prošlog veka. Vojska Srbije, za razliku od drugih vojski, ima i specifični dodatni trošak - stalno angažovanje ljudstva i tehnike u Kopnenoj zoni bezbednosti, gde se pored naprezanja ljudi, plaćaju stalni troškovi goriva, hrane, komunalnih usluga na nekoliko desetina malih vojnih baza. U nacrtu budget za 2023. godinu, nabavka naoružanja i vojne opreme svedena je pod više programskih aktivnosti, ali se za sve koristi izraz “mašine i oprema”. Najviše novca opredeljeno za programsku aktivnost 0001 - 60 milijardi i 148 miliona dinara, gde se osim “mašine i oprema” ne navode detalji o utrošku novca. Međutim za ostale programske aktivnosti podaci su malo detaljniji. Tako je za aktivnost 0002 Multinacionalne operacije izdvojeno 106 miliona dinara za “mašine i opremu” odnosno nabavku naoružanja i vojne opreme, Unapređenje stanja u oblasti naoružanja i vojne opreme (0006) 650 miliona, zatim za Vojno zdravstvo (0009) 230 miliona dinara. Projektna aktivnost 4001 - Popuna ratnih i materijalnih rezervi finasiraće se sa 240 miliona dinara, Modernizacija i remont naoružanja i vojne opreme ( 4008) 812 miliona dinara, vozila i oprema (5007) milijardu i 800 miliona, Značajan iznos opredeljen je za Opremanje naoružanjem i vojnom opremom po tripartitnom sporazumu ( 5008) 6 milijardi i 662 miliona, zatim Transportna i vojnopolicijska sredstva ( 5009) 390 miliona dinara, opremanje Vojnomedicinske akademije (5010) 690 miliona dinara i Informatička i telekomunikaciona oprema za MO i VS ( 5012) 500 miliona dinara. Iako je nesporno da Vojsci Srbije trebaju novo naoružanje i oprema, vojna obuka i vežbe ne smeju da trpe. Vojnici, podoficiri i oficiri trebalo bi da budu dobro obučeni kako bi to naoružanje mogli efikasno da koriste. A za obuku je važan novac i zato je potrebna ravnomernija raspodela novca u budžetu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Vojni budžet Srbije 2023: više za oružje, manje za obuku

26/11/2022 Nacrt Zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. predviđa izdvajanje za odbranu od 160 miljardi 867 miliona dinara (1,3...

bottom of page