top of page

Vojni budžet Srbije u 2024. : Više para za plate, manje za naoružanje i obuku

24/10/2023 Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije u 2024. godini imaće na raspolaganju 158 milijardi 859 miliona i 212 hiljada dinara, navodi se u nacrtu zakona o budžetu Republike Srbije koji je Vlada uputila Narodnoj skupštini na razmatranje. To je milijardu 355 miliona i 696 hiljada evra. Najveći udeo u budžetu imaju personalni troškovi sa 46,5 odsto, zatim nabavka naoružanja i vojne opreme 37,9, stalni troškovi 13,9 i izgradnja 1,7 odsto. Ukoliko se uporedi prethodna godina, odnosno Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu RS za 2023. (izglasan 6. septembra 2023) vojska će dobiti manje 4 milijarde 725 miliona 853 hiljade dinara ili oko 40 miliona evra. Udeo troškova odbrane će iznositi 1,8 odsto projektovanog bruto domaćeg proizvoda u 2024. godini, dok je u 2023. taj procenat iznosio nešto više od 2 odsto. Struktura budžeta odbrane Srbije 2024, bitno se menja u odnosu dokument za 2023. godinu kada je najviše novca opredeljeno za investicije, odnosno kupovinu naoružanja i vojne opreme (NVO). Prema nacrtu budžeta, najviše novca MO i VS dobiće za personalne troškove. Ukupno 73 milijarde 815 miliona 957 hiljada dinara izdvojiće se za plate, doprinose, dnevnice, dnevnice, novčane nagrade i druge dodatke za zaposlene. To je 10 milijardi 260 miliona 129 hiljada dinara više nego u budžetu za 2023. ili 87,5 miliona evra. Takođe, više novca za ljude je u saglasnosti sa najavama predsednika Srbije Aleksandra Vučića i drugih visokiih zvaničnika da će i u 2024. biti povećanja plata za pripadnike Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Sa povećanjem izdataka za ljudske resurse koji će u 2024. činiti 46,6 odsto budžeta odbrane, Vojska Srbije približila se preporukama za zemlje članice NATO (gde personalni troškovi čine 50 odsto vojnog budžeta). Iako se u posledne vreme govori o novim velikim ulaganjima u vojsku i kupovini naoružanja i vojne opreme (NVO) od domaćih kompanija i sa svetskog tržišta, nacrt budžeta odbrane govori da će Srbija potrošiti znatno manje novca za NVO. U 2024. planira se 60 milijardi 273 miliona 165 hiljada dinara za nabavke naoružanja i vojne opreme ili oko 514,45 miliona evra. To je čak 11 milijardi 676 miliona 112 hiljada dinara manje nego 2023. ili oko 100 miliona evra (99,66 miliona evra). Za kupovinu naoružanja i vojne opreme planira se i “nabavka domaće finansijske imovine” u iznosu od 7 milijardi 403 miliona 473 hiljade dinara, što je posebna stavka u budžetu i nije precizno navedena namena ovih sredstava. Međutim, može se zaključiti da se ova sredstva planiraju za nabavku NVO, pre svega na osnovu zvaničnih najava o nabavkama naoružanja, ali i objašnjenja pojma finansijska imovina u “Pravilniku o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem” gde se pod ovim pojmom definišu emitovanje hartija od vrednosti i kreditiranje domaćih subjekata. I u 2024. Srbija će imati veliki udeo investicija u vojnom budžetu - 37,9 odsto. Sistem odbrane imaće više novca za izgradnju objekata vojne infrastkure i renoviranje postojećih i to 2 milijarde 640 miliona 890 hiljada dinara ili oko 22,5 miliona evra ili 1,7 odsto vojnog budžeta. I stavka za investicije će biti veća u 2024. godini i to za 437 miliona 382 hiljada dinara ili 3,7 miliona evra. Stalni troškovi u 2024. (vojna obuka, vojne vežbe, prikazi sposobnosti, boravak u Kopnenoj zoni bezbednosti i učešće u mirovnim misijama) pašće na sada već zabrinjavajuće niski nivo. Za ove potrebe MO i VS u 2024. iznosiće 22 milijarde 129 miliona i 200 hiljada dinara ili oko 189 miliona evra ili 13,9 odsto vojnog budžeta. To je manje 3 milijarde 747 miliona i 252 hiljade ili oko 32 miliona evra nego 2023. godine. Kao što smo već pisali Vojska Srbije je i za 2023. planirala relativno mala sredstva za stalne troškove (15,8 odsto vojnog budžeta ili 0,3 odsto BDP-a, dok je NATO standard 20 odsto ili 0,4 odsto BDP-a). Ukoliko uporedimo strukture budžeta zemalja regiona članica NATO-a Srbije ima veći udeo stalnih troškova u budžetu odbrane od Bugarske, Grčke i Albanije. Takođe, u udelu troškova odbrane u BDP-u Srbija sa 1,81 odsto stoji bolje jedino od Slovenije i Albanije. Ostale zemlje su (prema podacima iz 2023) prešle Srbiju u pogledu udela troškova u BDP-u, posebno Grčka, Mađarska i Rumunija. Srbija je na drugom mestu po udelu troškova za nabavku naoružanja u budžetu sa 37,9, a prva je Mađarska sa 48,4 odsto. I pored veoma složenog bezbednosnog okruženja i narastajućih tenzija u Evropi i svetu, Vojska Srbije će dve godine zaredom imati prilično mala sredstva za vojnu obuku i vojne vežbe. To pre svega znači da će manje novca biti potrošeno na pripremu oružanih snaga za glavni zadatak, a to je odbrana zemlje od oružanog napada.

Vojni budžet Srbije u 2024. : Više para za plate, manje za naoružanje i obuku

24/10/2023 Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije u 2024. godini imaće na raspolaganju 158 milijardi 859 miliona i 212 hiljada dinara,...

bottom of page